Бъдете с ясно съзнание

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ако вие, като ученик [на Дафа], не следвате изискванията на Учителя, това определено не е нещо незначително. Старите сили са аранжирали за всички Дафа ученици комплекс от техните неща, така че ако Дафа ученик не следва изискванията на Учителя, тогава ученикът би трябвало да следва аранжировките на старите сили. Старите сили са по същество гигантски изпитания и страдания, които ви съпровождат през цялото време, фокусирани върху това дали Дафа учениците от периода на Фа-коригирането са способни да пристъпят напред.

Ако след преминаването на това мъчително изпитание някои ученици все още не са с ясно съзнание, тогава те ще пропуснат [възможностите представени във] всичко това. Само когато следвате изискванията на Учителя, вие утвърждавате Фа и се самоусъвършенствате като Дафа ученик, и само тогава вие сте инстински Дафа ученик.

Ли Хонгджъ

8 май 2004 г.

Коментар на статия на Дафа ученик

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но ви молим да цитирате източника.