Сложете край на всички вредни действия за събиране на пари от Дафа практикуващи

(Minghui.org)

Неотдавна в Пекин и Тиендзин се появи следният феномен: няколко практикуващи са били много активни в събирането на средства, като има твърдения или се счита, че осигуряват финансиране на практикуващи извън Китай за активности по разясняване на истината. Това е акт, който сериозно подкопава Фа – самоусъвършенстването в Дафа строго забранява събирането на средства.

В последните пет години всички дейности на Дафа практикуващите по целия свят за разясняване на истината и разпространяване на Дафа са финансирани от Дафа практикуващите, които предоставят каквото могат, при все трудните условия на живот, в рамките на личните си възможности. Никога не е било позволено да се събират средства и това действие, което сериозно нарушава принципите на усъвършенстването, няма да бъде допуснато да се реализира в бъдеще в нито една от двете му форми. В момента, в който това се прави, то се счита за умишлено подкопаване на Фа. Появата на този казус несъмнено се ръководи от специални агенти зад кулисите. Надяваме се, че всички Дафа практикуващи, особено Дафа практикуващите в Китай, ще действат рационално и с ясно съзнание и в съответствие с изискванията на Учителя, като нека елиминираме човешките привързаности и усърдно разясняваме истината на хората по света. По-специално, нека не пропускаме възможността с оглед хората около нас и не продължаваме да предоставяме възможност за излагане на фалшиви писания, фондове за събиране на средства, както и различни други неправедни неща, произтичащи от човешки привързаности, които ни се намесват и увреждат обкръжаващата ни среда за разясняване истината за преследването.

Събирането на средства сред Дафа практикуващи под всякакъв претекст е акт на подкопаване на Фа и всички истински усъвършенстващи се ученици трябва да имат ясно разбиране по този въпрос. Ако някой събира средства от името на Дафа практикуващите, всеки има отговорността да излезе напред, за да се разясни истината и да се спре този акт на саботаж.


28 септември 2004 г.

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но ви молим да цитирате източника.