Отправна точка

(Minghui.org)

Някои ситуации възникват при стечение на обстоятелствата с различни хора и в различни региони. Това се случва на Дафа практикуващите, за да могат да разпознаят нещата, да се самоусъвършенстват във Фа, да се научат да възприемат култивацията като отправна точка винаги, когато попаднат в дадена ситуация, и да се асимилират с Дафа, за да спасяват повече хора, вместо да се оставят да бъдат повлиявани от човешки привързаности.

И все пак в специалната среда на континентален Китай винаги има хора, които не поставят култивацията на първо място и не са усърдни в правенето на неща, необходими за спасяването на хората; вместо това те се ръководят от човешките си привързаности като отправна точка. Някои имат голямо его и пораждат демони в собственото си съзнание. Някои са идеализирали и хвалили другите до такава степен, че са се превърнали в демони, но все още не знаят, че това се е случило. Някои не са се отказали от привързаностите си към слава, човешки емоции и похот и са загубили морала си. Но продължават да се превъзнасят и да гледат от високо, мислейки, че са по-способни от другите. Някои искат по изкуствен и случаен начин да създадат някаква „тенденция“. Търсят бляскави постижения и се задържат на повърхностно ниво. Забравят, че всичко е аранжирано от божественото и небесата и е контролирано от Учителя. Това включва средата на континентален Китай и специфичната обстановка там, в която учениците се усъвършенстват и спасяват хора.

Някои ученици често мислят за евентуалните си постижения, ако успеят да напуснат континентален Китай, да публикуват книга в чужбина и т. н. Аранжировките на Фа коригирането не са нещо, което може да бъде разбрано с човешки привързаности. Например на учениците от континенталната част е забранено да публикуват книги извън страната, защото трябва да се усъвършенстват солидно и да изпълнят своите обети в обстановката и обстоятелствата, съществуващи в Китай. Само така могат да направят това, което трябва да направят. За ситуациите извън Китай има други аранжировки.

В „Разясняване на Фа на Фалун Дафа асистентите в Чанчун“ от „Разясняване съдържанието на Фалун Дафа“, Учителят казва:
„Самоусъвършенстването е като пресяване на пясъка от големите вълни – пясъкът бива отмит и остава само златото. Количеството на златото, което остава, зависи от това как се усъвършенствате.“

Ако мислим за средата на самоусъвършенстване като за пещ, в която златото и пясъкът са смесени, тогава и златото, и пясъкът се разтапят заедно – не може да се каже, че всичко, което е преминало през огъня е злато.

Например, Ли Сюпън от град Шънян играе ролята на демон. Въпреки това, много ученици на различни места го възхваляват. Що се отнася до Ли, ако незабавно се замисли върху това, което прави и коригира поведението си, все пак ще има възможност да се усъвършенства и да коригира грешките си. В противен случай последствията ще бъдат изключително тежки и невъзможни за понасяне. Що се отнася до останалите ученици, защо все още не можете да разпознаете ситуацията след над 10 години тестове? Когато се сблъскате с нещо, коя е вашата отправна точка - самоусъвършенстването и спасяването на хора или задоволяването на индивидуални желания и човешки привързаности? Каква е ролята, която играете всеки път, когато възникне хаотична и объркваща ситуация?

Оставащото време от Фа коригирането не е за задоволяване на нечий стремеж към комфорт и човешки привързаности. Надяваме се, че всеки може да остане с чисто съзнание, истински поставяйки Фа в сърцето си и използвайки го да направлява думите и действията му – само така можем да затвърдим силата на истинност, доброта и търпение в човешкия свят.

Редакционен екип на Минхуей
17.02.2015 г.

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но ви молим да цитирате източника.