От редакционния съвет на „Минхуей”: Бъдете упорити и напредвайте енергично!

(Minghui.org)


В своето стихотворение „Необезпокоен всред бедствие” един Велик Просветлен, който няма предшественици или наследници, казва на учениците си:

Предаването на Истинския Фа
излиза по-мъчно от очакваното.
Многобройни демони пречат
– опасности насред опасностите.

(Хон Ин)

Битката между праведното и злото и между Будите и демоните продължава, понякога доста интензивно, в човешкия свят и в други измерения на Вселената. Исус е бил разпънат на кръст заради спасяването на съзнателни същества. Християните са били преследвани в продължение на 360 години, преди да бъдат приети; били хвърляни на лъвовете в Римската империя. Шакямуни е поел по пътя на Нирвана, след като е разпространявал Закона на Буда в продължение на 49 години. След неговата Нирвана учениците му са били жестоко преследвани; онези, които са отстоявали твърдо Будизма, са били убивани на групи от по 500.

Всички велики учения в историята са преминали през огромни изпитания и това важи в още по-голяма степен за закона на Фалун Буда – законът на цялата Вселена, който не е бил преподаван никога преди. Разпространяването на такъв велик праведен закон трябва да идва със съответните изпитания. Самоусъвършенстването в такъв дълбок праведен закон, се нуждае от специална култивационна среда и неизбежно има нужда от каляване в бурята на битките между праведното и злото.

От 20 юли миналата година Дафа преживява безпрецедентни изпитания. Китайското правителство забрани Фалун Гонг. Нашият уважаван Учител беше търсен от полицията. Хиляди и хиляди практикуващи в континентален Китай бяха арестувани, хвърлени в затвори, лагери за принудителен труд и психиатрични болници и бяха жестоко измъчвани за това, че отстояват твърдо вярата си в Истинност-Доброта-Търпение. Много практикуващи бяха изпратени в „трансформационни” центрове за промиване на мозъци. Злото беше толкова яростно – като тъмни облаци, закриващи небето.

Повече от сто милиона Дафа практикуващи загубиха средата си за самоусъвършенстване, работата си, правото си на образование и дори живота си. Въпреки това, както се казва във Великия Закон, практикуващите, които са научили истината, няма да се откажат от своето самоусъвършенстване в този праведен закон заради претърпяването на загуби в този свят.

Изправени пред такова огромно изпитание, много Дафа практикуващи рискуваха живота си за да защитят решително Фа. Със смел дух и твърда вяра в принципите Истинност-Доброта-Търпение, те направиха значими неща, за да защитят Фа и допринесоха много за разпространяването на Фа и за възвръщането на правото на практикуване.

Въпреки че някои практикуващи бяха объркани, проявиха нерешителност или написаха така наречените „гаранционни изявления” или писма за „разкаяние” под огромен натиск или при сложни обстоятелства, те бързо и ясно видяха естеството на изпитанието и започнаха отново да практикуват Фалун Гонг. Те поискаха от ръководителите на своите компании да се откажат от своите изявления и публично заявиха, че тези изявления са невалидни; активно пристъпиха напред, за да апелират за Дафа и свършиха огромна усилена работа, за да помогнат на повече хора да научат истинската история на Дафа и за да помогнат на своите съпрактикуващи, които са се препънали или са били повалени.

Още от април миналата година Дафа създаде различни култивационни обстановки за всички истински практикуващи на различни нива на самоусъвършенстване. Непоколебимите практикуващи бързо напреднаха към Съвършенство. Техният култивационен опит в тези уникални обстоятелства и бързият им напредък утвърдиха перфектната хармония и величието на Дафа:

В сфери най-малки и най-големи
цялата западнала материя е унищожена.
Разширявайки се в Десетте посоки,
от микроскопичното към безграничното,
небесната твърд е пред погледа.
Небесата – чисти,
космическото тяло – бистро и прозрачно,
Вселената – коригирана,
великата катастрофа сега е преминала,
блестящ е целият космос.

(„След катастрофата”, Хон Ин)

В този специален исторически момент на тъмнина преди зазоряването, изпитанията и тестовете вървят ръка за ръка с процеса на тази безпрецедентна възможност за самоусъвършенстване. Голяма група практикуващи вървят напред във величествената процесия на усъвършенстващите се.

Независимо какво сме сторили в миналото, дали сме допринесли за Дафа или сме се отклонили от правия път, трябва да се освободим от тежестта в съзнанията си. За онези, които са се отклонили, но са се коригирали и са продължили напред с изключителни усилия, защо не изоставите привързаностите като „съжаление” и „срам”? Съвършенството не може да бъде постигнато, ако останат каквито и да било привързаности.

Средата за живот и самоусъвършенстване, която Дафа създаде за нас, е отвъд въображението. Ако всички сто милиона практикуващи могат да се усъвършенстват до там, където няма никакви привързаности, това ще бъде най-голямата награда за великия Фа на Вселената и за нашия състрадателен Учител.

Надяваме се, че всички истински практикуващи ще „приемат Фа за учител”, ще бъдат упорити и ще напредват енергично!

Редакционен съвет на „Минхуей”: 22 февруари 2000 г.
Публикувано на 23 февруари 2000 г.
Актуализирано на 2 януари 2013 г.


Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но ви молим да цитирате източника.