Дафа подобри здравето ми и спаси живота ми.

Minghui.org

Практикувам Фалун Дафа от 20 години. Той подобри здравето ми и спаси живота ми.

Ставайки от леглото

Бях много болна. Страдах от ревматоиден артрит, който деформира костите и ставите ми. Лежах в леглото по цял ден и се нуждаех от грижите на двама души. Бях толкова отчаяна и депресирана, че обмислях самоубийство на три пъти. Всичко се промени, когато попаднах на книгата „Джуан Фалун”, основният текст на Фалун Дафа, през юли 1998 г. Бях на 39 години.

По принцип не мога да чета книги или вестници, защото виждам образите двойно, но можех да видя всеки йероглиф в „Джуан Фалун”. През първия ден прочетох две страници. Бях радостна и реших, че трябваше да продължа да чета. През този ден бях в обичайното си състояние. Ръката ми беше толкова слаба, че не можех да държа пръчиците за хранене, затова използвах палеца и показалеца си, за да слагам храната в устата си на вечеря. След това съпругът ми изми краката ми и легнах да спя.

На следващата сутрин обаче бях в състояние да стана от леглото без чужда помощ! Не само това, но дори сварих вода и направих закуска. Преди това беше немислимо! Цялото ми семейство стана свидетел на това чудо. Всички усещахме колко велики бяха Дафа и Учителят! Тогава започнах да се самоусъвършенствам.


Оцелявайки в автомобилна катастрофа

Съпругът ми и аз карахме електрическите си велосипеди, когато една кола се блъсна в мен следобед на 21 май 2017 г. Аз и велосипедът ми полетяхме във въздуха. Почувствах се сякаш летях и цялото ми тяло беше леко. След това чух някой да крещи: „Автомобилна катастрофа! Тя може да е мъртва!”. „Умрях ли? - запитах се аз. - Не, не мога да умра и да създам главоболия на някого. Аз практикувам Фалун Дафа. Аз съм ученик на Учителя. Моят Учител ще ме защити.”

След това отворих очи и видях шофьора да ме държи силно разтревожен. Той ми предложи да ме закара до болницата. Не можех да се изправя. Цялото ми тяло се тресеше, но съзнанието ми беше чисто. „Добре съм, не се тревожи, няма нужда да ходя до болницата”- казах му аз. Съпругът ми също искаше да отида в болницата. Казах му, че Учителят ще ме защити и че просто трябва да се прибера у дома. Съпругът ми донесе велосипеда ми, а шофьорът ме държеше, но аз не можех да помръдна крака си, за да се кача на колелото. Помолих съпруга ми да ме изправи и да ме сложи на седалката. След това карахме велосипедите си до вкъщи.

Когато се прибрах вкъщи легнах на леглото. След това не можех да се движа. Не можех дори да вдигна ръката си, за да взема моята книга на Дафа. Започнах да рецитирам ученията на Учителя, които можех да си спомня. Когато се обърквах, просто продължавах да повтарям: „Фалун Дафа е добър”.

Спомних си думите на Учителя: „Изричането на думите „Фалун Дафа е добър” не е ефективно само за обикновените хора, но също и за Дафа учениците, тъй като изчиства лошите неща в съзнанието. Когато всяка клетка в тялото ви казва, че Дафа е велик, ще откриете, че цялото ви тяло усеща ехото. Съзнанието ви е призовало Фа, ето защо то е толкова могъщо.” („Преподаване на Фа на Международната Фа-конференция в Ню Йорк, ноември 2004 г.”)

Повтарях го през целия следващ ден. Съпругът ми беше притеснен: „Трябва да отидеш в болницата. Ако забавиш лечението и се парализираш, ще ме повлечеш надолу през остатъка от живота ми.”

„Не се тревожи. Ще се оправя. За три дни.”

„Ще се радвам, ако се възстановиш дори за три седмици” - каза той. Той беше виждал чудесата на Дафа на няколко пъти, затова не настоя да отида до болницата. На третия ден осъзнах, че не трябваше само да лежа в леглото. Учителят не би искал просто да си лежа в леглото. Ако той не искаше да съм там, аз също не трябваше да го искам.

Учителят казва: „ Аз съм вкоренен във Вселената. Ако някой може да ви навреди, той ще е способен да навреди и на мен. Казано с прости думи, той ще бъде способен да навреди на Вселената.”(”Отличителни черти на Фалун Дафа”, Лекция първа, „Джуан Фалун”)

Помолих съпруга ми да ми помогне да се изправя. Но не можех да седна в изправено положение – бедрената ми кост се забиваше в плътта ми. Използвах две възглавници, на които да се облегна, така че да мога да чета книгите на Дафа и да правя седящото упражнение. На следващия ден направих останалите упражнения наведена срещу един шкаф. Няколко дни по-късно можех да вървя.

На двадесетия ден реших да отида в нашия магазин, за да работя. Когато седнах на електрическия си велосипед, изпитах силна болка в задните си части. Опипах мястото, където ме болеше и се изплаших: бедрената ми кост беше счупена; дори можех да усетя как счупената кост се движеше из тялото ми.

Върнах се у дома. След това си казах: „Това не е истина. Това е илюзия. Аз съм ученик на Учителя Ли Хонгджъ. Костите ми не са счупени. Само моят учител ще аранжира живота ми. Не приемам никакви други подредби.” Реших, че не се нуждаех от помощта на възглавници, за да чета моите книги на Дафа и да правя седящото упражнение. Но ме болеше. Пренебрегнах болката и просто се съсредоточих върху Фа.

Напомних си, че Учителят ни е казал: „ Фа може да преодолее всички привързаности, Фа може да унищожи цялото зло, Фа може да разбие всички лъжи и Фа може да подсили праведните мисли.” („Отстранете намесата”, „Есенции за усърден напредък том II”)

На следващия ден бутайки, закарах електрическия ми велосипед до един сервиз. Собственичката ме попита: „Как закарахте велосипеда до дома си след инцидента?”

„Карах го.”

„Приказка ли ми разказвате? Велосипедът е силно повреден. Как е възможно да сте го карали?”

Казах ѝ, че наистина се случи така и че не е приказка. След като велосипедът беше поправен, го карах до магазина ми. Нищо ми нямаше!

Линк към оригиналната статия:

http://en.minghui.org/html/articles/2019/1/29/174810.html


Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.