Отговорност към себе си в периода на Фа-коригирането

Уважаеми Учителю!
Уважаеми съпрактикуващи!

Казвам се Керка Кунчева и практикувам Фалун Дафа около 3 години.

Споделянето винаги ми помага да погледна в сърцевината на моето самоусъвършенстване. То е велика възможност да си дадем взаимно кураж да преодолеем и най-големите си изпитания.

Осъзнах, че малко или много всяка привързаност съдържа някакъв страх. Като болка, таена безчет години, която сме скрили дълбоко от срам, за да не изглеждаме жалки и нищожни в огледалото на света-илюзия. А със страх в сърцето - ние въобще не можем да се култивираме.

В „Джуан Фалун”, Лекция първа, Учителят казва:
„Обикновен човек не може да долови съществуването на тази характеристика, Джън-Шан-Жен, във Вселената, защото всички обикновени хора са на едно и също ниво. Когато се издигнете над нивото на обикновените хора, ще можете да я доловите. Как ще я доловите? Цялата материя във Вселената, включително всички субстанции, които изпълват Вселената, са живи същества с мислещи съзнания и всички те са форми на съществуване на Фа на Вселената на различни нива. Те не ви позволяват да се издигнете. Въпреки че искате да се издигнете, не можете. Те просто не ви позволяват да се придвижите нагоре. Защо не ви позволяват да се придвижите нагоре? Защото вашият шиншин не се е подобрил. За всяко ниво съществува различен критерий. Ако искате да достигнете по-високо ниво, трябва да изоставите лошите си мисли и да изчистите мръсните си неща, за да се асимилирате с изискванията на стандарта на това ниво. Само постъпвайки по този начин, можете да се издигнете.

В главата „Защо вашият гонг не се повишава с практиката ви” той също ни насочва:
„С други думи, трябва да обръщате внимание на усъвършенстването на шиншин и да се усъвършенствате съгласно характеристиката на Вселената Джън-Шан-Жен. Трябва напълно да се освободите от желанията на обикновените хора, от неморални мисли и от намеренията да правите лоши неща. С всяка частица подобрение в състоянието на вашето съзнание някои лоши неща ще бъдат елиминирани от тялото ви. Междувременно ще трябва да изпитате и малко страдание и да понесете известни трудности, за да намалите своята карма. Тогава ще можете да се придвижите малко нагоре, тоест характеристиката на Вселената няма да ви ограничава толкова.”

Това ми помогна да проумея, че ако действително не премахвам привързаности с лекота и увереност по време на междуличностни конфликти, не само че съм в застой, но мога да поема демоничен път. Ето защо в последната година от усъвършенстването ми, паралелно с утвърждаването ми като практикуващ от периода на Фа-коригирането, реших да диря причините за всеки нравствен сблъсък първо в себе си. Наблюдавайки чужд конфликт, със смирение се старая да приемам, че той засяга и самата мен, а милосърдния Учител ми помага да коригирам характера си.

В „Есенции за Усърден напредък”,том I, той ни дава „Предупредителен съвет”:
„В самоусъвършенстването си вие не правите сами действителен, солиден напредък, който вътрешно да окаже големи, фундаментални промени. Вместо това разчитате на моята сила и се възползвате от мощни външни фактори. Това никога не може да трансформира човешката ви природа в Буда-природа. Ако всеки един от вас може да разбере Фа от дълбините на своето съзнание, това наистина би било проявление на Фа, чиято мощ не знае граници– завръщането на могъщия Буда Фа в човешкия свят!”

Наскоро един ярък сън ми напомни как представи и навици, насадени в течение на животи, вземат контрол над нашето главно съзнание. С годините на практиката моите увереност и решителност имаха възходи, но и падения точно поради външни форми на материя от неправилни мисли.

Натрупани от негативни преживявания с мнима опора във фалшиви странични пътеки, емоционални рани и илюзии на егото ръководеха на моменти моето главно съзнание.

В този сън аз осъзнато реших да следвам естествения ход на нещата и без страх да погледна истината в очите. Та нали бях ученичка на всесъстрадателния спасител на човечеството, нашия Учител. Как можех да оставям пролука за тъмнината във вярата ми?! Как можех да търпя подигравките на посредствения демон на летаргията, приспал съзнанието ми със страховете и възприятията на низши светове?!…

Може би за времето на раждането на една праведна мисъл, съм си задала тези въпроси, а може просто да съм победила демоничната природа чрез асимилиране с Фа…
Нарекох този сън „гледане навътре в себе си отвъд живота и смъртта”. Първата мисъл, която ми дойде е, че чрез него Учителят ми показва огромната цена, която съм платила да съм част от Фа-коригирането, припокриваща се с историята на преследването в днешен Китай. Втората ми мисъл беше да засиля самоусъвършенстването си, за да не съжалявам лутайки се отново из Самсара. А сега докато споделям съня с чисто сърце – че ние, практикуващите Фалун Дафа в този свят, сме непобедими, както праведните мисли на един праведен Бог създават един праведен космос …

В „Есенции за Усърден напредък”, том I, „Решителност” Учителят казва:
„В присъствието на Учителя сте изпълнени с увереност. Когато Учителят не е до вас, губите интерес от самоусъвършенстването, като че ли се самоусъвършенствате за Учителя и сте поели по този път поради някакъв интерес. Това е голяма слабост на човека от средна ръка. Шакямуни, Исус, Лао Дзъ и Конфуций ги няма повече от две хиляди години, но учениците им никога не са чувствали, че не могат да се самоусъвършенстват, без техните учители да са наоколо. Самоусъвършенстването е ваша собствена работа и никой друг не може да го извърши вместо вас. Учителят може само да ви изкаже законите и принципите на повърхността. Ваша собствена отговорност е да усъвършенствате сърцето и съзнанието си, да изоставяте желанията си, да постигнете мъдрост и да елиминирате объркването. Ако сте поели по този път поради някакъв интерес, съзнанието ви определено няма да е уверено и със сигурност ще забравите основите, докато живеете в човешкото общество. Ако не държите твърдо на вярата си, няма да получите нищо в този живот. Никой не знае кога ще има друга възможност. Това е много трудно!”

Последната година по един естествен начин осъзнах, колко важно е да разяснаяваме истината с най-доброто от себе си – праведно съзнание и спокойно сърце. Това ми помогна да премахна някои тъмни страни и да открия други, които с величествената подкрепа на Буда Фа в лицето на моите съпрактикуващи от България и чужбина- ще дерзая да осветя:

Ето какво казва Учителят за „Дафа практикуващите от периода на Фа-коригирането”(„Есенции за Усърден напредък”, том II) , което ме накара да се замисля сериозно за този специален период и ролята ми в него:
„Ако това, което правите, повече не е достойно за един Дафа практикуващ, помислете за това, ако при най-голямата милост от началото на Небето и Земята и при безграничното благоволение на Буда вие все още не можете да се справите добре, как би могло да има друг шанс? Самоусъвършенстването и Фа-коригирането са сериозни. Дали сте способни да цените този период от време всъщност е въпрос на това, дали можете да сте отговорни към себе си. Този вре-меви период няма да трае дълго, но той може да изгради великата добродетел на величествени Просветлени същества, Буди, Даоси и Богове от различни нива, и дори Всемогъщи Крале от различни нива. Той също така може за една нощ да унищожи самоусъвършенстващ се, който е достигнал наистина високо ниво, но който е стаал по-малко стриктен към себе си.
Ученици, бъдете прилежни!
Всичко, което е най-величествено и най-великолепно, е развивано в процеса на вашето утвърждаване на Дафа. Вашите обети ще станат свидетелства за вашето бъдеще.”

В същия том Учителят ни окуражава и напътства как да постигнем баланс в тази сложна среда - „Елиминирайте последната си привързаност”:
„Всичко, което сте постигнали чрез самоусъвършенстване, вече е установило вашия безкрайно чудесен и свещен бъдещ Статус на достижение. Вземайте всяка стъпка добре и не опетнявайте това, което вече сте постигнали. Нека частта от вас, която е била напълно усъвършенствана, блести с дори още по-чисто сияние.”

Всеки път, когато изгубя самообладание в общуването със сина ми, се сещам за думите на Учителя от девета лекция на „Джуан Фалун”:
„При възпитаването на деца някои хора избухват и им крещят, като правят големи сцени. Когато възпитавате децата не бива да се държите така, нито пък вие самите наистина да се разстройвате. Трябва да ги възпитавате с разум, за да можете да ги научите наистина добре. Ако не можете да преодолеете дори дреболия и избухвате лесно, как може да очаквате да увеличите своя гонг?


Това ме вдъхновява да бъда още по-мека и грижовна. Спомних си, че като дете са ме възпитавали именно с разум, нежност и търпение. Повтарям си, че именно Учителят изконно ме е благословил да се уча на меко сърце, да следвам святостта, когато възпитавам собственото си дете и да пазя Великия закон на Фа пред обществото.

Осъзнавам, че ми предстои още работа по пътя на могъщата добродетел, но думите на Учителя Ли Хонгжъ ме изпълват с жертвоготовност при отричането ми от всичко, което ме отдалечава от дома - моя истински и единствен сияен дом във вечността!

Благодаря, всемилостиви Учителю!
Благодаря ви, мили съпрактикуващи!

Учителю,

Не ми разкривай всички тайни -
Във Словото ти Златно аз живея
Чрез силата и чистотата на Духа!

Ти Дом ми даде - Висини незнайни
Открих във свойте Дълбини омайни!

Аз боса бях, безпътна, жадна...
Изгубена във грях, насред света...

Но Ти дори за миг не изостави Душата ми,
От утрини съшита, умита с изначалната Роса!

Учителю,

Чрез Вечното Ти Слово
Аз изгрявам в съцветия от светлина...
И всичко се завърта към добро и слава!

И ето - виждам вече твоята усмивка -
С дъга сияйна идва Пролетта!


Есето е прочетено на Осмата българска Фалун Дафа конференция за споделяне на опит в Пловдив, 2019 г.


Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.