Женитбите са подредени на небето

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Minghui.org

В древен Китай браковете са били уреждани от родителите и сватовници, докато в днешните времена се предполага, че човек се жени по любов.

Следните предания са записани в историите на древен Китай. По онова време хората вярвали, че женитбата е съдба, определена от небето.

Виждане съпругата насън

Джън Хуангу, учен в императорския колеж по време на управлението на император Уенцон в династията Тан, бил сгоден за дъщерята на Лу, министъра на правосъдието.

Преди сватбата, заедно с даоиста Ку Джан, Джън отишъл в окръг Джаоин, където сънувал странен сън. Той бил във файтон, който минал през три малки моста, преди да спре в къща зад храм, където се оженил за млада жена. Домакинът на сватбата носел презимето Фан.
След като Джън се събудил, разказал на Ку Джан за съня си и го записал на хартия.

Джен се оженил за своята годеница, но скоро след това съпругата му починала. Няколко години по-късно той се оженил за жена от семейство Лу в Донглу. Сватбата се състояла в къща зад храм в окръг Джаоин. Този ден Джен Хуангу наистина преминал три малки моста.

Фан Джиуен бил заместник на окръжния управител в Донглу, но бил също стар приятел на семейството на доскорошната жена на Джен Хуангу. И така, Фан бил домакин на сватбената церемония. Едва тогава Джън Хуангу осъзнал, че жената, която видял в съня си, е бъдещата му съпруга.

Събрани отново от Съдбата

Зу Шиан, служител в архива на окръг Шехон, бил официално сгоден за дъщерята на Ду Джи, ръководител на окръг Пи.
Междувременно, Уон Джиан, от Първия период на Шу, се провъзгласил за император и годеницата на Зу Шиен била избрана за домашна прислужница в двореца. По-късно синът на Уон се предал на един съперник.

По това време Зу бил назначен като длъжностно лице в Пенжоу и той помолил приятелите си да му помогнат да си намери жена. По тяхна препоръка той се оженил за внучката на семейство Уон. След като се оженили, Зу научил, че някога тя била прислужница в двореца.

Зу ѝ казал: „Трябваше да се оженя за дъщерята от семейство Ду. В документа за годеж споменах, че се чувствам виновен, че съм от бедно семейство." Съпругата му въздъхнала и казала: „Аз съм тази дъщеря на семейство Ду. Уон беше фамилно име, което приех по-късно. След като излязох от двореца, нямаше къде да отида и семейството на Уон ме прие.“

Двойката се обичали дълбоко и живели заедно в хармония.

Съобщение върху листо

Ху Джиту, министър от Първия период на Шу, бил от семейство на учени. Винаги имал книга в ръка и рецитирал поезия. Често пътувал до Чънду, за да посещава храма „Дачи”.

Един есенен ден той отишъл в павилиона на храма „Дачи“, за да се наслади на красивия есенен пейзаж, когато долетяло едно листо, на което някой бил написал стихотворение: „С напрегнато чело сърцето ми е тревожно. В двора падна лист от есенно дърво и аз написах поема върху него. Тази поема не е написана на камък, нито на хартия. Написана е на листо, което, надявам се, да отлети с есенния вятър. Който настрои съзнанието си за това, ще разбере какво означава, докато безсърдечният изобщо няма да го получи. Аз не знам къде ще литне това листо или какъв човек ще го вдигне.“

Ху запазил листото с ценните си вещи. Няколко години по-късно той се оженил за дъщерята на уважаваното семейство Рен.

Един ден Ху рецитирал стихотворението от листото. Съпругата му го чула и казала: „Това беше стихотворение, написано на лист от дърво. Написах го, когато бях в Зуомиен (сега Минян). От къде го знаеш?“. Изненадан, Ху помолил жена си да напише стихотворението, което тя направила. Било абсолютно същото като това на листото, което той запазил.

Според традиционната китайска култура, женитбата трябва да съответства на подредбите, направени от Небето и Земята. Ето защо младоженците в традиционна китайска сватбена церемония трябва първо да се поклонят на Небето и Земята и след това да се поклонят на родителите си, преди да се поклонят един на друг. Ако единият предаде другия, той или тя биха били наказани от божественото.

Препратки:
И Ши от Лу Джао в династията Тан
Тайпин Гуанджи от Ли Фан в династията Сон

Линк към оригиналната статия: http://www.minghui.org/姻缘天定
Статията на английски език: https://en.minghui.org/Marriages Are Arranged in Heaven

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но ви молим да цитирате източника.