Моля, спрете да събирате подписи сред практикуващите (С коментар от Учителя)

Minghui.org

Всички Дафа практикуващи, независимо дали се намират в континентален Китай или в други части на света, при подходите, които предприемат, за да противодействат на преследването, трябва да имат предвид безопасността на Дафа учениците в континентален Китай. Всички действия, които застрашават безопасността на Дафа учениците, трябва да бъдат спрени.

Ли Хонгджъ
31 май 2004 г.
Редактирано на 8 октомври 2005 г.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На 27 май 2004 г. получихме копия на Петицията за отнемането на държавния имунитет на Дзян Дзъмин, инициирана от Глобалното обединение за подвеждане под отговорност на Дзян, от мястото за производство на материали А в град Харбин, провинция Хъйлундзян. Научихме, че мястото за производство на материали А е получило петицията четрири дни по-рано от мястото за производство на материали Б, намиращо се в същия град.

По онова време практикуващите в място Б отпечатваха петицията в големи количества и я разпространяваха бързо към други практикуващи. Когато практикуващите от място А получиха тази петиция, както и тези от място Б, те също знаеха, че „Минхуей” и други свързани с Дафа уебсайтове никога не са призовавали за разпространяването на петицията, но погрешно сметнаха, че събирането на подписите на практикуващите би било ефективен метод за елиминиране на злото и за спасяване на съзнателни същества.

Следователно място А също отпечата много копия на петицията и дори вмъкна петицията в „Минхуей Уикли” или други материали на Дафа, след което ги разпространи сред практикуващите. Това накара някои практикуващи да мислят, че това е изискване от страна на „Минхуей”.

От това, което знаем, през последните няколко дни събирането на подписи е предизвикало известно смущение в Харбин – много практикуващи са обикаляли, събирайки подписите на други практикуващи. Това е прекъснало култивацията на практикуващите и се е намесило в средата за самоусъвършенстване; то може вече да е засегнало и други региони.

Практикуващите от място А се пробудиха, когато ги предупредихме, че чрез разпространяването на петицията оказват намеса на Дафа учениците. Те заявиха, че ще спрат този проект и ще се опитат да поправят щетите, нанесени на Дафа. Това нещо обаче е продължило една седмица в град Харбин и петицията е била разпространена чрез практикуващи и места за производство на материали, което е засегнало много практикуващи. Все още има някои практикуващи, които смятат, че „събирането на подписи” сред практикуващите е в съответствие с Дафа и продължават да го правят, което затруднява бързото разрешаване на проблема.

В гореизложената ситуация ние имаме контакт само с място А, което може би има директен контакт с място Б, но има много места за производство на материали, с които не може да се осъществи контакт (дори и да могат да бъдат достигнати, това трябва да бъде разпространено от практикуващ на практикуващ, преди да достигне до тях след няколко дни).

Нещо повече, през последните години някои места за производство на материали в град Харбин са отпечатали и разпространили книги, написани от обикновени хора. Тези книги нямат пряка връзка с напредъка на Фа коригирането и могат да накарат обикновените хора да мислят, че се политизираме, въпреки че биха могли да помогнат да бъдат разобличени лъжите на властите. Надяваме се, че практикуващите ще обърнат внимание на това.

Линк към оригиналната статия:

http://en.minghui.org/html/articles/2004/5/31/178001.html


Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.