Самоусъвършенстващите се не трябва да формират привързаности към Четвъртия пленум

Minghui.org

Коментар на Учителя:

Това споделяне е отлично. Неговото разбиране защо учениците на Дафа утвърждават Фа е ясно, праведните мисли зад него са силни и то е логично и разбираемо. Надявам се, че всички Дафа практикуващи в континентален Китай ще го прочетат. Дафа практикуващите утвърждават Великия закон и не бива да бъдат привързани към резултата от срещата на подлата Партия. Това е така, защото всичко в човешкото общество съществува за Дафа и за самоусъвършенстването на Дафа практикуващите. Независимо дали нещо е праведно или нечестиво, то все пак може да действа само в съответствие с нуждите на Дафа.

Ли Хонгджъ
19 септември 2004 г.
Редактирано на 8 октомври 2005 г.


С провеждащия се в момента от обикновените хора Четвърти пленум някои практикуващи смятат, че определен лидер в централното правителство е добър и се надяват, че главата на злото ще предаде властта на този лидер, а наред с това имат и други мисли, които разчитат на обикновените хора. Някои практикуващи следят отблизо тази новина ежедневно и настроенията им се менят в съответствие с нея. Всъщност по отношение на тези въпроси Учителят го е казвал много ясно отново и отново, така че защо някои хора все още са толкова привързани към надеждата, че несправедливостите срещу Фалун Дафа могат да бъдат компенсирани или да получат честна, справедлива среда чрез някакъв източник на сила от обикновените хора? Защо става така, че в критични моменти винаги забравяме Фа, който Учителят е разяснил, недвусмислено прицелвайки се в нашите привързаности?

Разясняването на истината от нашите Фалун Дафа практикуващи не е засегнато от външни сили. Независимо дали ръководителят на злото се оттегли или не, всички ние все още трябва да разясним истината подробно и изчерпателно. Дори ако ръководителят на злото се оттегли, ние все още трябва да продължим подробно да разказваме на хората за преследването, което е в ход през последните няколко години, за да може повече хора по света да разберат какво се случва. Ако ръководителят на злото се оттегли, но все пак продължи да контролира преследването зад кулисите, ние ще разкрием новите му престъпления, докато продължаваме да разобличаваме преследването. Ако той все пак се вкопчи в своя пост, ние трябва да търсим в себе си по-задълбочено, да се пречистим дори още повече и да се справим по-добре с разчистването на злото и разясняването на истината.

По отношение на лидерите на китайското правителство - няма значение какви рангове имат те в обикновеното общество. От наша гледна точка не са ли всички те съзнателни същества? Не се ли определя тяхното бъдеще от отношението им към Фалун Дафа и преследването? Привързаността към преследване, зависимостта от обикновените хора и следенето на посоката, в която върви обществото, са все сериозни пречки за разясняването на истината. Тези нечисти нагласи често стават причина резултатите да са противоположни на намерението. Тези видове тежки уроци не трябва да се случват отново и отново.

Освен това, чрез общуване с практикуващи в различни области забелязах нещо в района на Шъдзяджуан и съседните му градове и градчета. Материали, които не са дошли от уебсайтовете на Дафа, биват разпространявани в различна степен. Някои от тях са били съставени от хора, които възнамеряват да навредят на Фалун Дафа, например „Великият блестящ златен път”. Някои от тях са били съставени от практикуващи, които ръководят места за производство на материали за разясняване на истината, например „Нещо се случва в Китай”.

Съдържанието на „Нещо се случва в Китай” е било извлечено от уебсайт на обикновените хора. По същество в него се говори за това как високопоставени служители в китайското правителство открито са правили упражненията на Фалун Гонг групово и как е имало яростен дебат по въпроса за Фалун Гонг на заседанието на Централния комитет, където почти се е стигнало до удари, както и друга непотвърдена информация, която се разпространява сред обикновените хора. Всъщност всичко това са стари новини от уебсайтове на обикновените хора. Днес дори тези уебсайтове са изоставили тези въпроси.

Ако бяхте член на обикновеното общество, вместо практикуващ Фалун Дафа, щяхте да имате различен стандарт, който да ръководи действията ви. За хората в обществото не съществува проблемът да не им е позволено да се включват в политиката. Но ако ние самоусъвършенстващите се вземем политическо съдържание и го превърнем в материал за разясняване на истината и го разпространим сред обикновените хора в голям мащаб, ефектът ще бъде крайно отрицателен, защото пряко нарушава изискванията на Фалун Дафа. Ние казваме, че не се въвличаме в политиката, но когато обикновените хора не разбират истината, те не просто слушат това, което казвате – те наистина гледат какво правите. Когато видят какво правите и почувстват, че се забърквате в политиката, ще придобият негативно впечатление и тогава ще им бъде много трудно да го приемат, независимо как аргументирате действията си. Тогава не отблъсква ли това хората?

Самоусъвършенстването във Фалун Дафа забранява въвличането в политиката

В момента Китайската комунистическа партия провежда своя Четвърти пленум. Много доклади сочат, че ръководителят на злото е бил принуден да подаде оставка и да предаде властта. Тогава как нашите практикуващи Фалун Дафа трябва да разглеждат тези въпроси? Ако това е истина, дали трябва да си отдъхнем малко и да почувстваме, че средата става по-лесна, или да възложим надеждите си на новия управляващ, компенсирайки неправдите срещу Фалун Дафа?

В момента някои практикуващи смятат, че определен лидер в централната власт е добър и се надяват, че ръководителят на злото ще се оттегли. Учителят го е обяснил в различни лекции много ясно: практикуващите Фалун Дафа имат своя собствена мисия да спасяват хората по света и не трябва да се обръщаме към и да зависим от обикновените хора, за да компенсираме несправедливостите срещу Фалун Дафа; още по-малко трябва да пренебрегваме това какво ще се случи с обикновените хора и да забравяме за нашите отговорности, като само се надяваме да сложим край на страданията си възможно най-скоро.

Когато един обикновен човек пристъпи напред, за да подкрепи Фалун Дафа и каже, че Фалун Дафа е добър, това е проявление на добротата на това същество и правилното му позициониране във Фа коригирането. Като Фалун Дафа практикуващи от периода на Фа коригирането ние трябва да вървим по пътя си праведно с ясно съзнание, да запазим чистотата на Фалун Дафа и да помним наизуст думите на Учителя:

„Неведнъж съм подчертавал, че ние абсолютно не се въвличаме в политиката, че абсолютно не се забъркваме в политиката и че абсолютно не участваме в политиката.” („Преподаване на Фа на Международната конференция за споделяне на опит в самоусъвършенстването в Пекин”)

Независимо какво се случва в обикновеното общество, съзнанията ни трябва да останат неповлияни. Пътят на практикуващите Фалун Дафа е пътят на утвърждаване на Фа, който Учителят е аранжирал за нас. Това как да се справим добре сега се крие в трите неща, които Учителят изисква от нас.

От моето скорошно изучаване на Фа личното ми разбиране е, че настоящата ситуация е много благоприятна за нашето разясняване на истината. Злото в други измерения вече не може да се поддържа. Двете големи решителни битки в Пекин и Ню Йорк са големи ангажименти в момент, когато Фа коригирането наближава своя край. Злото скоро вече няма да може да продължи и в обикновения свят ще настъпи много голяма промяна. Въпреки това, колкото и голяма промяна да се случи, ние като практикуващи Фалун Дафа трябва да останем неповлияни и да не се вълнуваме от външния свят. Може би ръководителят на злото в Китай ще се оттегли (или може би ще се вкопчи в своя пост), може би много страни и организации извън Китай ще окажат огромна подкрепа, но ние практикуващите Фалун Дафа имаме лекциите на Учителя, които да ни ръководят как да извървим всяка стъпка добре. Не бива да се отпускаме заради каквато и да е промяна във външните условия, нито да развиваме мисли и поведение като тези на обикновените хора.

От друга страна, когато много практикуващи, които не са били усърдни, прочетат последните лекции на Учителя, те почти не могат да повярват: Фа коригирането наистина е на път да приключи и първият широкомащабен процес на изличаване наистина наближава. Мнозина се пробудиха и се завърнаха към Фалун Дафа един след друг. Виждаме, че времето наистина ни притиска; времето за спасяване на съзнателни същества ни притиска. След като този въпрос приключи, тези хора, които все още не разбират истината, вече няма да бъдат спасени. Следователно ние, практикуващите Фалун Дафа, трябва да използваме момента и да направим всичко възможно да спасим хората по света. Днешните хора също са преродени същества от високи нива, които са преживели толкова много, за да стигнат до сегашния момент. Колко важно е да бъде спасен живот!

В този последен етап на Фа коригирането, съзнанията ни трябва да бъдат спокойни и стабилни, „да вземем Фа за свой учител”. Единствената надежда и единственото нещо, на което съзнателните същества могат да разчитат, са практикуващите Фалун Дафа в днешния свят, така че ние трябва да вървим праведно по пътя на практикуващите Фалун Дафа. Както и да утвърждаваме и защитаваме Фалун Дафа и да спасяваме съзнателни същества, ние трябва да следваме изискванията на Фалун Дафа и не трябва да понижаваме стандарта си, а още по-малко трябва да се държим като обикновени хора или дори да се отклоняваме от и да увреждаме Фалун Дафа.

Да приемем Фа като наш учител в най-строгия смисъл

Някои хора са стигнали до прозрение за едно от стихотворенията на Учителя в „Хон Ин, том 2”:

„ Ясна мъдрост(1) спасява предопределените
Нов живот(2) може да прочисти съзнанието на човек от злото
Острото перо на хората(3) причинява обезпокоение за духовете
Фалун Дафа(4) е чисто проникновение(5)”

________________________________________
(1) „Ясна мъдрост” може да се отнася до уебсайта Minghui.org – бел. прев.
(2) „Нов живот” може да се отнася до уебсайта XinSheng.net – бел. прев.
(3) „хората” може да се отнася до уебсайта Renminbao.com – бел. прев.
(4) „Фалун Дафа” може да се отнася до уебсайта Falundafa.org– бел. прев.
(5) „чисто проникновение” може да се отнася до уебсайта PureInsight.org – бел. прев.

Бележка на преводача: „Минхуей” („Клиъруисдъм”), „Синшън”, „Жънминбао” и „Джъндзиен” („Пюъринсайт”) са имена на китайски уебсайтове. Последният ред на китайски тук има двойно значение, тъй като „джъндзиен” означава „правилна представа”.

Те смятат, че „Жънмин” се отнася до уебсайта „Жънминбао” и тъй като прави положителни репортажи за Дафа, те смятат, че като препечатваме статии от „Жънминбао”, ние се придържаме към Дафа.

Това поведение тълкува думите на Учителя извън контекста и прикрива собствените привързаности на човек и ако той не може да разпознае това и да го поправи, лесно може да се отклони.

Само няколко дни след публикуването на „Хон Ин, том 2” видях листовка в дома на друг практикуващ. Всички статии в тази листовка идваха от „Жънминбао” и съдържанието ѝ беше подобно на други листовки под различни имена, които се появиха по-късно. Изказах мнението си и казах, че не трябва да разпространяваме този вид листовки като литература за разясняване на истината на учениците на Фалун Дафа. За съжаление стана ясно, че другите практикуващи са безразлични и никой не се опита да спре хората, отговорни за разпространението на тези листовки. Всички считаха, че е достатъчно да говорят за това и всеки имаше свое разбиране – беше добре, стига те да не бяха онези, които раздаваха листовките. Те не мислеха за това да бъдат наистина отговорни към Фа, към себе си, към другите практикуващи, които изготвяха тези листовки и към хората, които ги четат.

По-късно, през последните наколко дни се срещнах с практикуващи от други области и всички те казаха, че са видели тези листовки. Те споделиха, че са казали на практикуващите, които разпространяват листовките, че това не са статии на „Минхуей” и не трябва да се разпространяват като литература за разясняване на истината, но не са посочили сериозността на последствията от разпространяването на тези листовки и щетите, които могат да причинят.

По време на последния етап на Фа коригирането злите сили създават голяма вътрешна намеса сред Дафа практикуващите. Винаги изглежда, че някой прави немислими неща, които се отклоняват от Дафа, дори неща, които подкопават Дафа. Тези неща трябва да предизвикат дълбока загриженост сред учениците на Дафа. Само защото сме в последната фаза, не можем да използваме преки пътища и да не мислим за Фа, или да не обмисляме внимателно дали нещо е в съответствие с Дафа.

Наскоро някои практикуващи в град Ухан купиха предварително направени Буда статуи, за да популяризират Дафа. В някои области практикуващите направиха неща, които се отклоняват от Дафа, докато свиреха на барабани, носени на кръста. В някои области практикуващи промениха стиховете за Фа коригирането и формата за изпращане на праведни мисли, което се случи и тук на местно ниво. Някои хора от нашата област се преструват, че изучават Фа на повърхността, но всъщност не изучават и бягат от Фа коригирането. Те събират заедно група от хора и вършат объркани неща през цялото време.

Защо тези хора не се държат в съответствие с изискванията на Дафа и често вършат всякакви различни неща, но все пак смятат, че постъпват правилно?

Преди Учителят да публикува най-новите джингуини, при споделянето на опит ние бяхме усетили, че от доста дълго време силата и резултатите от разясняването на истината не са добри. Чувствахме, че зоната, обхваната от нашето разясняване на истината, е твърде малка, че броят на хората, които са разбрали истината и са получили спасение, е твърде малък въпреки факта, че през последните няколко години сме разпространили толкова много листовки, видеозаписи и други материали. И така, защо това се случва?

Като го анализирам, Учителят винаги ни е казвал да разясняваме истината. Практикуващите в континентален Китай нямат на свое разположение никакви медии. Особено телевизията има огромно въздействие върху хората, защото те могат да я гледат със собствените си очи, сякаш нещата са им били съобщени лице в лице, така че, разбира се, въздействието е най-голямо. Тъй като нямаме собствен телевизионен канал, можем да разпространяваме видеозаписи, които би трябвало да могат да разяснят истината доста добре. Действително ние сме разпространили много компактдискове. Четенето на вестници също е основен начин за получаване на информация от обикновените хора, така че ние също така напечатахме много листовки и брошури за разясняване на истината, които осигуряват адекватно количество информация. На всичкото отгоре направихме аудиокасети и участвахме в телевизионни предавания. Направихме всичко, за което се сетихме.

Дафа практикуващите са основното тяло по време на самоусъвършенстването в периода на Фа коригирането. Ние зависехме прекалено много от материалите за разясняване на истината и дълго време пренебрегвахме собствената си сила и важност. Тези материали са само инструменти за подпомагане на нашите широкомащабни усилия за разясняване на истината. Въпреки че други практикуващи са писали статии онлайн, които постоянно ни напомнят за важността на разясняването на истината лице в лице и на подобряването на разбирането ни на принципите на Фа, ние не обърнахме достатъчно внимание на този въпрос като цяло.

Това, което искам да кажа е, че когато Дафа практикуващите несъзнателно не разбират ясно или не се измерват с изискванията, които Дафа има към нас през този период, злото ще се възползва от пропуска. То ще направи всичко възможно, за да ни ограничи, да ни попречи да се подобрим по отношение на Фа и ще ни накара да правим нещата по пасивен и нискоефективен начин. По време на споделяне на опит в самоусъвършенстването разбрахме , че повечето практикуващи, които са разпространявали листовки през последните няколко години, са били в гореспоменатата ситуация (разбира се, това невинаги е вярно) и голяма част от останалите практикуващи не са разпространили почти нищо. Те само четат лекциите на Учителя, а някои също така четат статии от уебсайта „Минхуей”. Що се отнася до практикуващите, които разпространяват листовки, някои от тях смятат, че нямат добри езикови умения, така че компенсират това, като раздават повече материали; някои смятат, че разпространяването на листовки е тяхната сила; а някои си мислят: „Има толкова много хора, колко време би ми отнело, ако разговарям с всички, след като имам само една уста? Трябва просто да раздавам листовки – дори и за това няма достатъчно време.” В резултат на това повечето практикуващи разясняват истината, използвайки речта си в много малка или недостатъчна степен, което е ограничило резултата от усилията ни за разясняване на истината като цяло.

Всъщност много от онези Дафа практикуващи, които нямат мисловни бариери в тази област, разговарят с хората, докато им раздават листовки. След няколко години техният начин на мислене и говорене се е подобрил много бързо. По-важното е, че когато става дума за това дали човек наистина е разбрал истината, как да се подобри в разясняването на истината, какви материали са по-ефективни и кои трябва да бъдат подобрени – само тези, които често разговарят лице в лице с хората, когато разпространяват материали, са в състояние да получат достатъчно директна обратна връзка. От тази информация те са в състояние да постигнат обективно, точно разбиране и преценка, така че след това да могат да помогнат на хората истински да развият праведни мисли чрез материалите, които са раздали, по рационален и мъдър начин. Да не разпространеняваме материали определено означава да правим нещата едностранчиво, но и раздаването на колкото се може повече материали също не е нашата цел. Нашата цел е да помогнем на хората да установят праведни мисли към Дафа и да разберат природата на преследването.

Ако не можем да се откажем от привързаността да разчитаме на другите, това ще доведе до лоши последствия, без значение на кого разчитаме. Многократно сме преминавали през урока да разчитаме на обикновените хора, като например да разчитаме на бившия премиер на Китай, на Комисията за правата на човека на ООН, да възлагаме надеждите си на партийните конгреси и други примери. Получихме достатъчно от тези болезнени уроци. Понесените загуби и трудности се отразяват в начина, по който сме направили нещата впоследствие. Въпреки че това, на което се разчита, са местата за производство на материали управлявани от Дафа практикуващи, ако всички разчитат на местата за производство на материали, тогава злото би се съсредоточило върху унищожаването им, така че никой да не може да чете статии от „Минхуей” или да се сдобие с материали за разясняване на истината. Ако всички изоставим манталитета на обикновени хора и активно участваме в утвърждаването на Фа с праведни мисли, направим всичко, което се предполага да правим с чистото състрадание и великото търпение на Дафа практикуващи, няма да има толкова много болезнени уроци. Трябва да създадем места за производство на материали и всеки трябва да бъде място за материали за самия себе си. Трябва активно да разясняваме истината и да елиминираме намесата на злото с местата за производство на материали. Не трябва просто небрежно да говорим за това, а да го приложим на практика, след като разберем какво трябва да правим! Един възрастен Дафа практикуващ от Пекин купи малък преносим копирен апарат и реши проблема с производството на материали за разясняване на истината. Някои практикуващи правят копия на аудиокасети и ги разпространяват. Някои практикуващи намират причини да ходят на обществени места и да разясняват истината на хората там и да раздават малки ръчноизработени сувенири, които са направили и които имат разясняващи истината думи върху себе си и т.н. Така че защо е толкова трудно това да бъде направено в нашата област?

Основната причина е, че ние се фокусирахме само върху правенето на неща, вместо върху това да се усъвършенстваме, докато ги вършим. Трябва да се запитаме колко вярваме във Фа, до каква степен вярваме, колко сме запазили за себе си и до каква степен – можем ли да се откажем от егото си и да се разтворим във Фа коригирането, или защитаваме себе си и оставяме трудностите на другите? Разбира се, практикуващите, които не са в състояние да вършат определени неща, не могат да бъдат принуждавани от другите да ги правят, но доколко наистина влагаме сърцата си в правенето на тези неща за Фа коригирането и вярваме ли наистина на Дафа?

В скорошната си статия „Изоставете човешките привързаности и спасете хората по света”, Учителят казва:

„ Това се отнася особено за Дафа практикуващите в Китай – всеки трябва да излезе и да разяснява истината, да я разпространи до всяко поле и долина, до всяка планина и хълм, без да се пропуска нито една област, в която има хора. А що се отнася до хората, които искат да научат практиката, след като им разясните истината, трябва да се погрижите да изучават Фа и да научат упражненията колкото може по-бързо. Те са следващата група практикуващи, които ще се усъвършенстват.

Когато разяснявате истината, трябва да направите изучаването на Фа приоритет. И спрете да разпространявате тези направени от прогнили демони фалшиви текстове, подкопаващи Фа и разпространявани от злото, което се възползва от ученици, изучавали Фа незадоволително и таящи силни човешки привързаности. Поддържайте своите праведни мисли и праведни действия, бъдете с ясно съзнание и рационално, но и всеобхватно спасявайте хората по света.”

Моето лично разбиране е, че Дафа практикуващите трябва да ценят тази възможност и да разпространят истината за Дафа във всяко кътче на Китай, вместо да разпространяват материали за разясняване на истината без ясна цел. Трябва да пристъпим напред и да говорим лично с китайския народ, без да чакаме или да разчитаме на други хора, и да бъдем проактивни. Трябва да се свържем с китайския народ по най-директния начин, разяснявайки истината с мъдрост и рационалност. Докато правим това, трябва да разпространяваме повече материали, обхващайки по-голяма площ с по-голямо разнообразие от начини, по които да го правим. Не става дума да спрем да раздаваме материали. Чрез нашето пряко наблюдение и контакт от непосредствената реакция на хората ние ще разберем как можем да пробудим душите им. Следователно нашите материали ще бъдат по-точни и ефективни и по-способни директно да разсеят объркването им и истински да им предложат спасение. Ако само раздаваме листовки и не говорим с тях, те дори няма да знаят къде да отидат, за да научат практиката.

Онези хора, които разпространяват лоши неща, трабва да престанат да бъдат водени от своите привързаности и да спрат да бъдат използвани от злото, за да се намесват и да подронват Дафа. Нещо повече, те не трябва да показват неуважение към великодушието на Учителя и да приемат собствения си живот като шега.

Признайте ролята на „Минхуей” във Фа коригирането

Като надежден и сигурен уебсайт за Дафа практикуващите от периода на Фа коригирането „Минхуей” има широкообхватни функции и значение. Той представлява уебсайт, който истински разглежда Фа като учител и е място, което служи както на практикуващите, така и на обществото като цяло, място, където практикуващите могат да обменят опит и където се популяризира Дафа. „Минхуей” е маяк, който Учителят ни е дал, за да освети пътя ни и пътя на хората по света, и той е чист и праведен. Учителят казва: „Въпросът не е, че уебсайтът „Минхуей” никога не греши, а че когато става дума за основни проблеми, трябва да погледнете позицията на „Минхуей”. Когато публикувах моята снимка и „Знаещото сърце” на уебсайта „Минхуей”, целта беше да установя за вас надежден уебсайт.”

Не можем да разчитаме на обикновените хора да утвърждават Дафа. Утвърждаването на Дафа от Дафа практикуващите и от обикновените хора, както и техните разбирания се филтрират, обработват, пречистват и коригират чрез „Минхуей” и след това се връщат обратно на Дафа практикуващите и на хората по света. Този цикъл и процес на пречистване продължава непрекъснато и нищо в обикновеното общество не може да се сравни с него, а и Учителят наблюдава уебсайта. Така че статиите на „Минхуей” имат чистата и праведна сила, дадена от Дафа, за да помагат на Дафа практикуващите да изпълнят величествената задача за утвърждаване на Дафа и предлагане на спасение на хората по света, така че учениците на Дафа трябва да следват цялостната насока на „Минхуей” по основните въпроси на утвърждаване и поддържане на Дафа. На „Минхуей” нямаше доклад за Четвъртия пленум. Вместо това непрекъснато се публикуват статии за разясняване на истината и самоусъвършенстване. Не е ли това указване на посоката?

Горенаписаното е моето лично разбиране. Практикуващи, моля, любезно посочете, ако има нещо неподходящо.

В заключение, моля, позволете ми да споделя с всички стихотворението на Учителя „Побързайте и говорете”:

„ Когато Дафа практикуващите разясняват фактите,
те са като остри мечове, излитащи от устните им вкупом,
пробождайки лъжите от прогнили демони.
Не губете времето да ги спасите – побързайте и им кажете.”

Линк към оригиналната статия:

http://en.minghui.org/html/articles/2004/9/28/52908.html


Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.