Нови мерки на Държавния департамент на САЩ срещу нарушителите на човешки права

Minghui.org

В края на 2019 г. Държавният департамент на Съединените щати издаде прессъобщение, в което обяви, че отново класифицира Китай и няколко други държави като „страни от висока загриженост“ съгласно Закона за международната религиозна свобода от 1998 г. Причината е, че последните са замесени във или толерират „системни, продължаващи [и] брутални нарушения на религиозната свобода“.

В изявлението държавният секретар на САЩ Майк Помпео обясни, че защитата на религиозната свобода е от първостепенна важност за американското правителство. „Съединените щати продължават усърдно да работят за насърчаване на религиозната свобода и да се борят с нарушенията срещу нея. Тези нови разкрития продължават това важно дело“ – заяви Помпео.

През последните няколко месеца на 2019 г. САЩ постигнаха значителен прогрес в тази насока. През октомври бяха наложени визови ограничения на китайското правителство и служители на Китайската комунистическа партия заради нарушаване на човешките права. През декември американското правителство обяви, че е идентифицирало 68 лица и организации в девет страни, замесени в корупция и нарушаване на човешките права, съгласно закона "Магнитски", който може да засегне граждани във всяка държава по света (българският евродепутат и медиен магнат Делян Пеевски също е разследван по този закон – бел.ред.).

Забележителен ефект

През май 2019 г. представител на Държавния департамент на САЩ уведоми няколко религиозни групи, че правителството затяга визовите изисквания и може да откаже достъп до САЩ на нарушители на човешките права. Той също така отбеляза, че последователите на Фалун Гонг могат да изпратят списък на виновниците, замесени в преследването на практиката.

Обявление на Minghui.org призова симпатизантите на Фалун Гонг „по целия свят да предприемат незабавни действия, за да съберат, организират и изпратят до Minghui.org информация за извършителите, техните семейства, притежанията им, както и да установят и потвърдят тяхната самоличност“.

Новината се разпространи в Китай и стигна до всички нива на правозащитната система. Някои държавни организации, замесени в репресиите срещу Фалун Гонг, махнаха снимки на свои служители от офисите, за да не бъдат иззети и докладвани на Minghui.org.

При освобождаването на задържан практикуващ Фалун Гонг един полицай помолил: „Не съм те бил, нали? Моля те, недей да ме докладваш, защото децата ми възнамеряват един ден да пътуват в чужбина“.

Практикуващ Фалун Гонг от столицата Вашингтон сподели подобно преживяване пред служител на Държавния департамент на САЩ, който остана удовлетворен от факта, че усилията на американското правителство ефективно ограничават посегателствата върху човешките права в Китай.

Minghui.org е достоверен източник на информация, който може да бъде цитиран

През ноември 2019 г. по данни на известна правозащитна организация във Вашингтон стана известно, че Държавният департамент на САЩ увеличава броя на своите служители и дава приоритет на санкциите, включително забрана на достъп до САЩ и замразяване активите на нарушители на човешките права.

Служител на Държавния департамент обясни, че департаментът ще следва съответните закони, които могат да се приложат не само към виновниците, но и към членове на семействата им. Дори ако такива лица и техните семейства вече са стъпили в Съединените щати, техните визи могат да бъдат отменени, а самите те – депортирани.

По думите на друг служител на Държавния департамент, вместо да се отделя внимание на броя на случаите, в които е бил замесен всеки от нарушителите, от по-голяма важност ще бъдат подробните доказателства за тяхното участие във всеки от случаите. Само един инцидент, подкрепен със солидни доказателства за участие на лицето в преследването на Фалун Гонг, би го квалифицирало като неподходящ за виза нарушител. Правителственият служител потвърди също така, че Mingui.org е достоверен информационен източник, който може да бъде цитиран.

Случаите на репресии, публикувани на уебстраницата на Minghui.org съдържат информация от първа ръка, предоставена от жертвите или от свидетели. Официалното потвърждение за правдоподобността на Minghui.org от Държавния департамент на САЩ и от американското правителство като цяло показва, че системните усилия на последователите на Фалун Гонг да повишат осведомеността за преследването са намерили признание сред международната общност.

„Изпълнение на заповеди на висшестоящите“ повече не може да служи като оправдание

През юли 2019 г. Държавният департамент на САЩ въведе промяна в идентифицирането на лицата като нарушители на човешки права. В случаи на изтезания и побой отговорният служебен персонал на организацията, където са извършени такива нарушения, автоматично ще бъде подведен под отговорност. В предишния текст лицето беше определено като отговорно само при издаването на заповеди или ръководенето на действия за извършване на престъпление.

Новата процедура е подобна на един от принципите, приети в Нюрнбергските съдебни процеси: „Фактът, че едно лице е действало по заповед на неговото правителство или висшестоящ, не го освобождава от отговорност съгласно международното право при положение, че на практика е имало възможност за морален избор."

Преди Нюрнбергските процеси такъв вид оправдание е известно като „изпълнение на заповеди от висшестоящи“. В действителност, техническата помощ, оказана от учени и лекари, е важен фактор в извършените престъпления. Това обяснява защо лекарите бяха сред първите редици на подведените под съдебна отговорност.

Съвместни усилия на „Петте очи“

В края на ноември 2019 г. практикуващи Фалун Гонг от САЩ, Канада, Великобритания, Австралия и Нова Зеландия изпратиха до своите правителства новосъставен списък на виновниците, замесени в преследването на Фалун Гонг.

Тези пет държави имат разследващ съюз, познат като „Петте очи“. Данни в Китай сочат, че тези пет държави често са считани за безопасно убежище за корумпирани китайски държавни служители поради отсъствието на договор за екстрадация между Китай и съответните страни или защото такъв все още не е влязъл в сила. Това означава, че веднъж щом въпросните лица стъпят в някоя от тези държави, съществува малка вероятност да бъдат екстрадирани.

Петте страни могат да откажат визи и да замразят активите на лицата (и членовете на техните семейства), чиито имена са в списъците, изпратени от практикуващи Фалун Гонг, като по този начин ефективно предотвратяват бягството им на сигурно място.

28 държави обсъждат закона "Магнитски"

На 14 март 2019 г. Европейският парламент прие резолюция, с която призовава санкциите на ЕС в областта на човешките права да наказват държавни и недържавни нарушители на правата на човека. Мотивирани от закона "Магнитски" в САЩ, подобни законодателни мерки има в Канада и в няколко държави от ЕС. Въпросната резолюция призовава за установяване на санкции на равнището на ЕС „за налагане замразяването на активи и забрана за издаването на визи на лица, замесени в сериозни нарушения на правата на човека“.

Холандската Камара на представителите прие предложение на 21 ноември 2019 г., изискващо правителството на Холандия да приеме своя собствена версия на закона на "Магнитски", освен ако версия на същия не бъде приета от ЕС до 31 януари т. г. Други европейски държави също планират подобни законодателни мерки, за да ограничат нарушенията на човешките права чрез отказ на визи и замразяване на активи. Държавни лица от Канада и Великобритания обсъдиха този въпрос с Държавния департамент на САЩ в стремеж да обединят усилията за санкциониране на нарушителите на човешките права

Публикуване на списък с имена на над 100 000 науршители

През ноември 2019 г. Minghui.org публикува списък с имената на 105 580 нарушители на човешки права, замесени в преследването на Фалун Гонг. Списъкът съдържа личната информация на виновниците и престъпленията, извършени срещу последователи на духовното учение Фалун Гонг. Той има за цел да съдейства на Държавния департамент на САЩ при идентифицирането на установени нарушители на човешките права. Съгласно Minghui.org „целта на съставянето на този списък е да спре преследването, да запази това, което е добро, и да защити справедливостта“.

В публикувания от Minghui.org доклад по случай 20 години от началото на преследването срещу Фалун Гонг е описано, че върху симпатизантите на Фалун Гонг се прилагат свръхжестоки методи за изтезания в опит да бъдат принудени да се откажат от духовното учение и принципите на Истинност, Доброта, Търпение.

В доклада се посочва, че побоят е изключително разпространена мярка, което включва бой с пръти, камшици, бамбукови пръчки, пластмасови и дървени палки. Често биват използвани едновременно няколко метода на изтезание, като например бой с електорошокови палки, докато практикуващият виси завързан за ръцете.

В допълнение към физическата бруталност служители на комунистическата партия често изпращат напълно здрави практикуващи в психиатрични болници, центрове за промиване на съзнанието или в рехабилитационни центрове за зависимост от наркотици, където биват подлагани на психиатричен тормоз. В цялата страна има задържани в такава медицински заведения последователи на Фалун Гонг, където ги инжектират или насилствено ги карат да поглъщат увреждащи нервната система лекарствени средства. Много от тях прекарват месеци или години на такива места и дълготрайната злоупотреба с психиатрични лекарства е довела до загуба на зрението, загуба на слуха, загуба на паметта, психически заболявания или отказване на вътрешни органи.


Статията на английски език: http://en.minghui.org/ Further Actions by U.S. State Department Against Human Rights Violators

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.