Хуа Туо - божественият лекар

Minghui.org

Хуа Туо (140-208 г. сл. Хр.) живял по време на Източната Хан династия и бил прочут лекар в Трите царства. В младостта си той пътувал, за да учи медицина и нямал интерес да стане държавен служител. С всеобхватното съвършено овладяване на медицината, той бил особено известен със своята хирургическа експертност. По-късно хората го наричали „Хирургическия маг“ или „Основателя на хирургията“.

Мъдро дете

Още като дете Хуа бил умен и разсъдлив. Баща му умрял, когато Хуа бил на 7 години, оставяйки семейството в бедност, така че майка му трябвало да поиска помощ от приятеля на съпруга си, доктор Хае. Като чул, че Хуа е готов да учи медицина, Хае решил да го изпробва.

По това време няколко от учениците на доктора събирали листа от черница в двора, но не можели да стигнат най-високите клони.
Докторът го попитал дали знае някакъв начин да набере листа от най-високия клон и Хуа отговорил: "Няма проблем." Той поискал въже и вързал малък камък в единия му край. Хвърлил камъка над клона, дръпнал въжето, навел клона и лесно стигнал до листата.

Доволен от видяното, лекарят посочил две кози, които се биели. С червени очи, двете били много агресивни и никой не можел да ги разтърве. Лекарят отново попитал момчето какво би предложил да се направи. Този път момчето отговорило: „Мога да опитам.“ Хванал две шепи трева и я поставил от двете страни на козите. Гладни и изтощени от борбата, козите се отдръпнали една от друга и започнали да ядат тревата. Забелязвайки, че Хуа е интелигентен и ловък, докторът решил да го обучи.

Превъзходни медицински умения

Според Ху Ханшу (Книгата на Последния Хан) съпругата на генерал Ли била болна и Хуа бил помолен да я лекува. След като прегледал меридианната ѝ система, Хуа казал, че болестта е причинена от нараняване по време на бременността и че плодът трябва да бъде абортиран. Генералът казал: „Жена ми наистина беше ранена, когато беше бременна. Но тя вече пометна плода". Когато Хуа настоял, че в нея все още има плод, генералът го отпратил.

Състоянието на жената се влошило и 100 дни по-късно генералът отново повикал Хуа. След като проверил меридианната ѝ система, Хуа поставил същата диагноза и после обяснил: „Били са два зародиша. Първият, спонтанно пометнат, причинил толкова силно кървене, че вторият плод не могъл да бъде изхвърлен. Този плод, който вече не е жив, се е закрепил толкова здраво, че не може да излезе сам."

Хуа я лекувал с акупунктура, последвана от билкова медицина и мъртвият плод бил отстранен успешно.

Да се учиш от божествата

Хуа често посещавал известни планини и пещери. Веднъж на планината Гонги той чул някого в пещерата да говори за медицина. От любопитство Хуа се вмъкнал да слуша.

Един мъж казал: „Този млад човек Хуа Туо е точно тук. Можем да го учим на медицина."
"Хуа е алчен по природа - казал друг, - и няма жалост в него. Не можем да го учим."

Влизайки в пещерата, Хуа видял двама възрастни мъже. И двамата носели дървесни кори и шапки от слама. Той казал: „Винаги ме е интересувала медицината, но все още не съм срещнал истински учител. Надявам се, че вие, двама мъдреци, знаете, че съм искрен и ще ме учите на медицина. Ще бъда завинаги благодарен и никога няма да ви разочаровам.”

„Да, можем да те научим на медицина, но това може да ти създаде беда в по-късно време“ - казал единият мъж.

„Не трябва да се отнасяш към хората според техния социален статус или богатство. Ако не си алчен за пари и не се безпокоиш от упорит труд, можеш да избегнеш бедата."

Хуа им благодарил отново и казал: „Няма да посмея да забравя съвета ви. Да, мога да го направя."

Двамата мъже се усмихнали. Като посочил една пещера на изток, единият казал: „Вътре има книга върху каменно легло. Прочети я. Моля, напусни пещерата сега и пази това в тайна. Не можеш произволно да показваш тази книга на никого."

Хуа взел книгата и погледнал назад само за да види, че двамата мъже вече били изчезнали. Уплашен, той бързо си тръгнал, чувайки как пещерата зад него се срива.

Рецепта за лечение на лакомия

По време на ерата на Трите царства Ян Кшу и Ян Дан, чичо и племенник, обслужвали Цао Цао. Ян Кшу бил интелигентен и знаещ, но неговата арогантност и навиците му за конфронтация с Цао довели до смъртта му.

Ян Дан отговарял за военните доставки, включително храна. Въпреки че не бил високопоставен чиновник, той направил състояние, като запазвал част от доставките за себе си.

След като Кшу бил екзекутиран, Дан разбрал, че вече няма подкрепата, с която бил свикнал, и се притеснил. Страхувайки се да не бъде наказан заради родството си с Кшу, той планирал да спечели отново от един друг транзит на военни доставки, преди да се оттегли в пенсия.

По това време той бил болен с конгестия (нахлуване на кръв) в гърдите. Имал чувството, че в гърдите му все едно е заседнала скала. В резултат на това, Дан изпитвал трудност да седи или стои, а лежането в леглото било още по-болезнено. Той посетил много лекари, но те не могли да му помогнат.

По-късно Дан чул, че Хуа практикувал медицина наблизо, затова много пъти го молил да го лекува. Тъй като бил чувал за поведението на Дан, Хуа се извинявал многократно и не го посещавал. Накрая Дан прибегнал към сина си - той да се поклони на Хуа, молейки за помощта му със сълзи, покриващи лицето му. Като видял неговата искреност, Хуа дошъл и прегледал меридианната система на Дан. След това му дал две рецепти и го инструктирал да ги приеме една след друга.

След като Хуа си тръгнал, Дан прочел първата рецепта и видял, че съдържа осем билкови лекарства: erwu, guoluhuang, xiangfuzi, lianqiao, wangbuliuxing, faxia, biba и zhusha. Запознат с литературата, Дан свързал първите китайски символи на тези лекарства, които се оказали: "Er guo xiang lian, wang fa bi zhu" (С две свързани злодеяния, [някой] ще бъде екзекутиран).

Мислейки, че Хуа е наясно с неговия заговор, Дан се уплашил и обилно се изпотил. Въпреки това, той почувствал, че тази конгестия някак си се е облекчила, затова отменил плана си да спечели повече пари от предстоящия транзит на доставките.

След това взел втората рецепта, погледнал я, запищял, повръщал кръв и припаднал. Семейството му изпаднало в паника и започнало да плаче. Шестте лекарства по тази рецепта били: chang [shang]shan, ruxiang, guangui, muxiang, yimucao, and fukuai. Първите китайски символи на тези лекарства, нанизани заедно, гласели: "Shang ni guan mu yi fu" (Ето ковчег за вас). Нищо чудно, че Дан имал такава силна реакция!

След известно време Дан възвърнал съзнание, семейството му все още плачело над него. Той отворил очи и се почувствал много добре. Гръдната му конгестия била изчезнала - той бил излекуван.

Този път Хуа дошъл без покана. „Гръдната ти конгестия е причинена от забавянето на кръвния поток в резултат на лакомия. Когато алчността излезе през потта и кръвта ти, ти се възстанови от „болестта“. Въпреки това, си още слаб, така че ще ти напиша рецепта за пълно възстановяване" - казал той. Дан взел лекарството и се оправил. От този момент нататък вече не се осмелявал да печели незаконно от военните доставки.

Наследство от китайската медицина

Уан Бо, известен поет от ранната династия Тан, имал добър приятел на име Цао Юан. Въз основа на Интаншу (Новата книга на Тан), Уан разбрал от Цао много за медицината и записал наследството на китайската медицина. Китайската медицина започва от божественото, което се предава на Кибо (чиновник на Уандъ), след това на Уандъ (Жълтия император), на Лейджуши на Ин Ий (канцлер в династията Шан), на цар Тан (династия Шан), на Лилиуши, на Джан Зиъ, на цар Уен (династия Чжоу), на Лейджуши, на Иихе, на Лилиуши, на Биен Кай, на Лейджуши, на Хуа Туо, на Лилиуши, на Хуангон и на Цао Юан.

Поради божествената им връзка и двамата, Биен Кай и Хуа Туо, овладели велики медицински умения и били известни със своите свръхестествени способности.


Статията на английски език: https://en.minghui.org/Stories about the Renowned Physician Hua Tuo

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.