Дискусия с практикуващи относно видеозаписи, описващи ада и някои други явления, които се отклоняват от праведните действия (С коментар на Учителя)

Clearwisdom.net

Напоследък някои практикуващи в нашата област се сдобиха с някои брошури и видеозаписи от други области. Те счетоха материалите за много полезни за спасяването на хора и помолиха други практикуващи от нашата област да изготвят още от същите материали. След като проучихме внимателно материалите въз основа на Фа, ние открихме в тях множество проблеми. Въпреки че се справихме успешно с някои отделни случаи, забелязахме тенденция на влошаване на подобни проблеми. В резултат на това искаме да помолим всички да разгледат сериозно и своевременно тези въпроси въз основа на Фа. Освен това искаме да пробудим практикуващите, които изготвят тези материали и да напомним на всички практикуващи искрено да изучават Фа добре и да преустановят действията, които се отклоняват от принципите на Дафа.

Тук бихме искали да споделим нашето разбиране относно няколко случая с надеждата, че практикуващите от други области биха могли да споделят техните разбирания; ние почтително молим за разбиранията на онези практикуващи или области, които споменахме, особено по отношение на нещо неправилно, което сме казали.

1. Разпространението на видеозаписа „Изображения на живи картини от преобразуване в ада”

Напоследък наши местни практикуващи донесоха от провинция Гуансу някои видеозаписи на компактдиск, озаглавени „Изображения на живи картини от преобразуване в ада” – те били изготвени от няколко практикуващи. „Изображения на живи картини от преобразуване в ада” представлява комплект от два компактдиска със снимки, текст и гласове на разказвачи. Ние не знаем дали видеозаписите са били изготвени от практикуващи в град Ланджоу (провинция Гуансу), или са били донесени в град Ланджоу от други области.

Един практикуващ донесе комплекта компактдискове в нашата област. Мнозина практикуващи го изгледаха и решиха, че е добър и чрез координатор практикуващ помолиха местата за производство на материали за разясняване на истината в нашата област да произведат компактдисковете в големи количества. Някои практикуващи помислиха, че практикуващите биха могли да се сдобият с повече „знание” относно Ада чрез гледането на тези видеозаписи, което може да им бъде от полза при разясняването на истината за Фалун Гонг на хората.

След като изгледахме внимателно видеозаписите, ние открихме следното: думите в компактдисковете са на традиционен китайски език, представяйки Буда Амитаба и Рая на върховното блаженство, „Десетте добрини”, „Десетте злодеяния”, „Петте възприятия” и описвайки всяка сграда в Будисткия Ад. Езикът използван в комплекта се състои от термини, използвани в будизма и даоизма. Освен това компактдисковете ясно посочват, че част от съдържанието се позовава на будистки сутри и даоистки ръкописи, включително параграфи от Дзин Лу И Сян, Джън Фа Ниен Чу Дзин, Ци Шъ Дзин, Ю Джун Лун Къ, Ю Ли, Суо Ци Дзин, Ин Гуо Дзин, Ъ Гуей Бао Ин Дзин, Ди Дзан Дзин, Сан Фа Ду Лун, А Кун Тан Лун Дзин и Тай Шан. Комплектът компактдискове съдържа и коментари на автора относно някои съвременни явления.

Бяхме изненадани, че материали като тези, които очевидно не са част от Фалун Дафа, са разпространявани от Фалун Дафа практикуващи. Смятаме, че този въпрос засяга следните проблеми:

Без втори път за самоусъвършенстване

Учителят казва: „ Ние учим, че човек трябва да практикува само един път за самоусъвършенстване. Независимо как практикувате самоусъвършенстване, вие не трябва да обърквате усъвършенстването си, добавяйки други неща. Някои светски будисти практикуват и будизъм, и нашия Фалун Дафа. Казвам ви, че накрая няма да придобиете нищо, защото никой нищо няма да ви даде.” („ Практикуване само на един път за самоусъвършенстване”, „Лекция трета”, „Джуан Фалун”)

Също така Учителят казва: „Щом научат, че практикуваме чигонг от Буда школата, някои светски будисти отвеждат нашите практикуващи в храмове, за да приемат будизма. Нека кажа на всички вас, които седите тук, че никой не бива да прави такова нещо. Вие подкопавате както нашия Дафа, така и правилата в будизма. Същевременно пречите на практикуващите, правейки ги неспособни да постигнат каквото и да било. Това не е позволено. Самоусъвършенстването е сериозен въпрос. Човек трябва да бъде отдаден само на една практика.” („ Практикуване само на един път за самоусъвършенстване”, „Лекция трета”, „Джуан Фалун”)

Учителят добавя: „Този Фа се преподава само на тези, които истински практикуват самоусъвършенстване. Следователно човек трябва да бъде отдаден само на една практика и не бива да бъдат смесвани дори идеи от други практики.” („ Практикуване само на един път за самоусъвършенстване”, „Лекция трета”, „Джуан Фалун”)

Учителят казва: „Ние преподаваме Фалун Дафа. При усъвършенстването в нашата школа няма да имате никакви проблеми, докато контролирате добре своя шиншин, тъй като едно праведно съзнание може да покори сто злини. Ако не можете да поддържате своя шиншин добре и преследвате това или онова, със сигурност ще си навлечете неприятности. Някои хора просто не могат да се откажат от това, което са практикували. Ние изискваме хората да практикуват само един път за самоусъвършенстване, тъй като човек трябва да е целенасочен в истинското самоусъвършенстване. Въпреки че някои чигонг майстори са написали книги, аз ви казвам, че те съдържат всякакви неща и са същите като това, което практикуват: те са змии, лисици и невестулки. Когато четете такива книги, тези неща ще изскочат от думите. Казах, че фалшивите чигонг майстори числено превъзхождат истинските многократно и вие сте неспособни да ги различите. Затова трябва да се държите добре.” („Обладаване от духове и животни”, „Лекция трета”, „Джуан Фалун”)

Някои Фалун Гонг практикуващи може би си мислят „Когато изготвихме тези компактдискове, ние не се отнасяхме към тяхното съдържание като към Фа или като към форма на напътствие на нашата самоусъвършенстване. Ние просто почувствахме, че компактдисковете ще ни помогнат в работата по разясняване на истината. Ние ги използвахме само като помощни материали към усилията ни за разясняване на истината.”

Съдържанието на видеозаписите разказва за точно определена духовна школа. Когато гледате, приемете или използвате тези компактдискове, вие призовавате това учение в своето измерение и то ще бъде повлияно от него.

Учителят казва: „Направил съм много неща лесни за Дафа практикуващите, докато утвърждават Фа. Има много неща, които всъщност не могат да бъдат направени в самоусъвършенстването, но аз ви позволих да ги правите при специални обстоятелства. И това включва някои от подходите, които използвате, за да разяснявате истината. Тъй като те се използват, за да бъдат спасени всички същества, вие ги правите по този начин и това не е погрешно. Ако те бяха свързани с лично самоусъвършенстване обаче, много от тях нямаше да бъдат позволени и нямаше да могат да бъдат направени.” („Преподаване на Фа на Фа конференцията в Атланта, 2003 г.”)

Кои са трите неща, които трябва да правим? Няма съмнение, че всеки Фалун Гонг практикуващ би могъл веднага да отговори на този въпрос. Но какъв вид истина се предполага да разясняваме? Защо разясняваме истината? Как спасяваме хората по света? Като Фалун Гонг практикуващи се предполага ние да разясняваме истината за Фалун Гонг и да утвърждаваме Фалун Дафа, тъй като само Фалун Дафа може да спаси хората по света!

Освен това дали виденията от Ада, съдържащи се в компактдисковете, са абсолютно истински отражения? Трябва ли този вид информация да бъде разпространявана от Фалун Гонг практикуващите?

Например във видеозаписите се споменава, че обикновените хора са осъдени на цикъла на ада, където гръбначните им стълбове се пекат на огън, след като са убивали комари. Това са видения на отделни светски будисти и будистки монаси на техните ограничени нива на самоусъвършенстване. Нас не ни засяга, че обикновените хора са избрали да разпространяват този вид информация, но трябва ли ние, Фалун Гонг практикуващите, да разпространяваме този вид информация, докато преследването все още е много тежко и докато разполагаме само със силно ограничени човешки и финансови ресурси! Освен това как би трябвало да позиционираме нашите взаимоотношения с хората по света?

Ако се опитаме да използваме външна сила, за да изплашим хората, когато се натъкнем на съпротива или препятствие по време на работата ни по разясняването на истината, тогава изглежда, че сме паднали до нивото, на което се опитваме да ги възпрем да клеветят Будите и да атакуват Фалун Гонг, както и да подобрим техния морал. Докато правим това сме забравили, че единственото нещо, в което играем роля, е спасяването на съзнателни същества.

За да разясняваме истината добре, ние трябва да подобрим своя шиншин. Всеки път, когато повишим нашия шиншин, ще сме в състояние да разясняваме истината по-добре. Единственият начин да подобрим своя шиншин е чрез самоусъвършенстването ни във Фалун Гонг. Нашата мъдрост и способности ще растат по време на самоусъвършенстването ни въз основа на Фа и по време на опитите ни да правим солидно Трите неща. Много Фалун Гонг практикуващи търсят материали, които се харесват на непрактикуващите въз основа на техните привързаности, за да улеснят нашите усилия за разясняване на истината, но ние трябва да оценим тези материали според Фа, преди да ги използваме в работата си по разясняване на истината. Докато продължаваме да вървим по своя път на самоусъвършенстване, ние не можем да се отклоняваме. Трябва да коригираме избраните материали, преди да ги използваме мъдро и добре в работата си по разясняване на истината.

Част от нашето самоусъвършенстване е да изберем и да използваме материали за разясняване на истината. Не е ли необходимо да коригираме материали, които не са част от Фа, преди да ги използваме? Не е ли необходимо да поправим и променим тези материали въз основа на Фа? В края на краищата тези материали за разясняване на истината ще се превърнат в оръдия на Фа по време на нашето самоусъвършенстване и в работата ни по разясняване на истината.

Според нас не трябва да използваме материали на обикновените хора за целите на разясняване на истината без никакво изменение. Дори ако не пренапишем думите на повърхността, ние трябва да коригираме и поправим тяхното съдържание чрез Фа.

Междувременно тези материали са и животи и те трябва да изиграят своята роля в разясняването на истината и спасяването на хората по света, след като бъдат коригирани. Ние трябва да им помогнем, като първо ги коригираме, точно както компютрите и принтерите, които използваме. Постъпвайки по този начин, ние ще им помогнем. Ние трябва да се заемем с работата си по разясняване на истината, вместо просто да разчитаме на тези материали.

Случва се да се обезкуражим от трудностите в работата по разясняване на истината. Тези явления са индикации, че нямаме достатъчно мъдрост и рационалност и че е крайно време да подобрим своя шиншин. Не трябва да се отклоняваме от използването на множество начини на различни нива за разясняване на истината и да разчитаме само на един определен метод. Например, ако се привържем само към това да разказваме за кармичното възмездие, ада, предсказанията или лечебната сила на практиката, когато разясняваме истината на хората, мъдростта ни ще бъде ограничена.

Разясняването на истината по начини, които обикновените хора могат да разберат, не означава, че трябва да понижим стандартите си или да използваме безразборно материали на обикновените хора. За да разясняваме истината наистина добре, ние, Фалун Гонг практикуващите, трябва да оценяваме тези материали въз основа на Фа и да ги оформим и коригираме, като ги хармонизираме с нивата на разбиране на непрактикуващите и като използваме изрази, които те могат да приемат и с които могат да се свържат. Енергийното ни поле трябва да бъде много дълбоко, но въпреки това незаглушено спрямо тези хора.

В много региони на Китай има множество места за производство на материали за разясняване на истината в дадена област и сега има много практикуващи, които са способни да произвеждат материали за разясняване на истината, но тези практикуващи никога не трябва да пренебрегват доброто изучаване на Фа. Въпреки че всеки практикуващ има различно ниво на разбиране на Фа и различно ниво на способност да използва материалите за разясняване на истината, всички практикуващи споделят една и съща цел - утвърждаване на Фа. Онези практикуващи, които са отговорни за разпространяването на материали за разясняване на истината, трябва да считат за своя отговорност това да рецензират всички материали за разясняване на истината преди разпространяването им и да помогнат да се поддържа уместността на материалите за разясняване на истината. Те не трябва да възпрепятстват разпространението на истински добрите материали, защото не са успели да добият достатъчно разбиране на Фа, нито трябва да бъдат водени от своите човешки представи за разпространението на неподходящи материали. Ние трябва да подкрепяме истински добрите материали за разясняване на истината с нашите праведни мисли, за да помогнем да се увеличи до възможно най-голяма степен техният ефект и да им помогнем да се превърнат в несъкрушими оръжия на Фа за спасяване на съзнателните същества.

2. Само чрез добро изучаване на Фа можем да се избегнем отклонението, причинено от несъвършенството на законите на Стария космос

Някои практикуващи все още не могат да са в крак с напредъка на Фа коригирането, въпреки че прекарват много време в изучаване на Фа. На различни етапи от Фа коригирането сред практикуващите все още се появяват някои отклонения.

(1) Относно изготвянето на предмети за празнуването на етапа, когато Фа ще коригира човешкия свят

Няколко практикуващи разговаряха с практикуващи от друг регион и помислиха, че етапът, когато Фа коригира човешкия свят ще дойде бързо, и решиха, че трябва да приготвят някаква украса за празнуване. И така някои практикуващи започнаха да бродират голяма емблема на Фалун върху парчета коприна.

С напредъка на Фа коригирането, приближаващо човешкия свят, времето, което остава за спасяването на съзнателни същества, е ограничено. Практикуващите са осъзнали, че времето тече по-бързо и много неща все още не са били направени, затова те използват всяка минута, за да правят трите неща, които се предполага да правим. Ако действието на практикуващите, споменати в последния параграф, се случва само сред отделни практикуващи, ние можем да им помогнем да коригират действията си, като поговорим с тях. Но всъщност това явление започна в този регион преди няколко години. Практикуващите в мястото за производство на материали ни казаха „Вижте периода, в който се намираме – не можем да повярваме, че вие все още вършите работа по разясняване на истината. Областта Ланджоу е заета с изработката на облекла за времето, когато Фа коригира човешкия свят.” Те също така предложиха да помогнат на практикуващите в нашия регион да си поръчат облеклата. Ние учтиво отказахме предложението и им споделихме нашите опасения относно техните действия. Няколко месеца по-късно много места за производство на материали на Фалун Гонг в Ланджоу бяха сериозно увредени и понесоха огромни загуби. През тази година в района на Ланджоу отново се появи подобна ситуация. Ние написахме опасенията си в статия, която беше публикувана на уебсайта „Минхуей”, за да подсетим практикуващите в Ланджоу, но тамошната ситуация не се промени фундаментално.

(2) Когато се правят нещата, не бива да се изпада в крайности

През август 2005 г. по време на среща на координаторите в нашия регион открихме следния проблем: някои координатори изгориха своите дипломи за завършено образование, лични документи и грамоти, заявявайки, че тези неща съдържат злите елементи на Партията. Те дори изгориха нотариалните актове на домовете си и книгите за регистриране по местожителство, защото, както казаха, те съдържат символите на злата партия и нейния печат върху себе си. По време на срещата те също така призоваха другите практикуващи да постъпят по същия начин. Практикуващите, които направиха тези неща, имаха по-високо образование и заемаха постове в Партията. Те четяха „Минхуей Уикли” и изучаваха Фа, и обикновено действаха праведно и с ясно съзнание. Така че защо постъпиха по този начин?

От „Преподаване на Фа на Фа конференцията на Западните щати на САЩ”:

„Практикуващ: В континентален Китай, след като някои хора се оттеглиха от Партията, използвайки псевдоними, ККП реши да засили изучаването на партийната идеология и изиска членовете на Партията да я изучават и да си водят бележки. Ако оттеглилите се от Партията с псевдоними са принудени да участват в тези обучителни сесии, ще бъдат ли отново белязани от звяра?
Учителят: Веднъж щом някой се оттегли, това е всичко. Той разбира нещата дълбоко вътре в себе си. И веднъж щом обяви своето оттегляне, ще има определени същества, които ще се погрижат за него.”
(Аплодисменти)

Фа ни беше преподаден много ясно и освен това Учителят спомена въпроса с членския внос за ККП. Но защо някои практикуващи все още действат ирационално? Ирационалното държание също така постави в объркано състояние практикуващите, които все още имат представата от злата партия, че е „по-добре да си комунист, отколкото консерватор”. Ние смятаме, че една от причините за тази ситуация е културата на злата партия. Друга причина е привързаността на практикуващите към преследване, докато изучават новите джингуини на Учителя. Когато практикуващите, които са се отклонили в своето самоусъвршенстване или са нанесли вреда на Фа, осъзнаят своите грешки и се пробудят, те обикновено действат много прибързано. Практикуващите, на които често им се оказва намеса и които са непостоянни по пътя на самоусъвършенстването, бяха използвани от злото, за да повлияят на други практикуващи в най-критичните моменти. Но когато се успокоиха, те признаха, че действията им са били „греховни”. Така че не трябва ли да се поучат от грешките си и да не отиват в крайности? Те имат силното намерение да се освободят от нещо, да постигнат нещо или правят силно впечатление на хората. Техните действия отразяват „силна” привързаност към „егото”. Вероятно причината за неуместните им действия е силното желание към постижения и към постигането на някаква цел.

„Не говоря за тези неща, за да кажа, че някои ученици не могат да се справят с нещата или че са глупави. Целта ми е да кажа, че е оказана намеса в мисленето на някои хора от факторите на злата партия – факторите на злата партия оказват влияние. Насред партийната култура, която беше създадена от злото, мислите на тези хора, които биха им позволили да видят ясно какво се случва, са били размътени. Тази изкривена култура беше формирана, като беше целенасочено насадена във вас от началното училище, след това в гимназията и по целия път до пълнолетие, и дори започна толкова рано, когато вие започнахте да учите и запомняте неща. С други думи сега, всички в континентален Китай мислят по начина, получен чрез културата на злата партия.” („Преподаване на Фа на Фа конференцията на Западните щати на САЩ”)

Някои практикуващи вършат работа за Дафа много активно, но не могат да се справят по подходящ начин със своите семейни проблеми в съответствие с Фа. Дори в семейство, където всички са практикуващи, членовете на семейството имат много обтегнати отношения. Ако членове на семейството, които са практикуващи, не могат да формират праведно поле, как е възможно да нямат проблеми, когато вършат работа за Дафа?

Някои практикуващи много лесно избухват спрямо други практикуващи и така не могат да работят добре с другите при вършенето на работа за Дафа. С излизането на привързаностите им извън контрол техните демонични черти засенчват добрите им качества. С такъв ирационален начин на вършене на много важна работа за Дафа в продължение на дълъг период от време, колко вреда са нанесли или ще нанесат на Фа коригирането?

Всъщност такива практикуващи имат много време за изучаване на Фа в сравнение с другите практикуващи. Защо става така, че е толкова трудно да се отърват от своя демоничен характер, ирационално поведение и човешки привързаности? Учителят е казал, че самоусъвършенстването е, когато наистина бъде приложено на практика. Тогава защо винаги сме в такова неустойчиво състояние в самоусъвършенстването? Самоусъвършенстването е много сериозен въпрос. Практикуващите не могат само да вършат неща, без да се усъвършенстват. В противен случай как бихме могли да поддържаме рационалност и шиншин на практикуващи? В настоящата ситуация на ограничено време и много работа за разясняване на истината, която трябва да бъде свършена, ние трябва да се успокоим, за да изучаваме Фа с чисто сърце, да обръщаме внимание на това да коригираме себе си във всяко отношение, да се усъвършенстваме стъпка по стъпка и в самоусъвършенстването истински да се водим от принципите Джън-Шан-Жен. Всичко, с което се сблъсква един практикуващ, съдържа елемент на самоусъвършенстване, и само чрез самоусъвършенстване в съответствие с Фа можем истински да се освободим от човешките привързаности.

Учителят написа „Извървете пътя си праведно”, след като прочете статията на практикуващ „Дискусия с практикуващи относно видеозаписите, описващи ада и някои други явления, които се отклоняват от праведните действия”, публикувана на „Минхуей” (25 септември 2005 г.). Учителят ни помоли да го публикуваме след статията на практикуващия. Надяваме се, че всички практикуващи във и извън Китай ще могат да обърнат внимание на този въпрос, да се подобрят въз основа на Фа и да вървят праведно по пътя на самоусъвършенстването в периода на Фа коригирането и утвърждаването на Дафа.

Редакторите на „Минхуей”

25 септември 2005 г.

Извървете пътя си праведно

Фа коригиране означава коригиране на предишния Фа на космоса – Фа, който вече не е праведен – и то обхваща (коригира) всички живи същества, както на високи, така и на ниски нива, намиращи се в космоса. Разбира се, това включва и Фа, който те са оставили на различни нива, включително и Фа, който са предали на човешките същества, за да направлява самоусъвършенстването на хората. Дафа практикуващите от периода на Фа коригирането трябва да приемат утвърждаването на Джън, Шан, Жен и постигането на Дафа на новия космос като основа, така че как е възможно да разпространяват и утвърждават неща, които не са част от Джън, Шан, Жен или от новия космос? Не позволявайте на преследването на някаква определена цел да доведе до това да пренебрегнете смисъла на съществуването на един Дафа ученик. Всъщност напредването в личното самоусъвършенстване е част от процеса на спасяване на същества. Спасяването на същества, личното подобряване и противопоставянето на преследването са все действия, които утвърждават Фа; утвърждаване на Фа е само ако вървите по пътя си праведно. Освен това не използвайте изкривените неща, които се случват по време на преследването, като извинение за това да не утвърждавате Фа или да не го утвърждавате добре, защото истината е, че злото преследване, аранжирано от старите сили, беше организирано, за да ви тества. Въпреки че не признаваме съществуването или подредбите на старите сили, те направиха каквото направиха. Вие играете водещата роля в този период на историята и съществуването на всичко понастоящем, независимо дали злото, или праведните богове, е свързано с вас. Най-важното е да извървите пътя си праведно. В заключителния период злите фактори ще намалеят, обстоятелствата ще се успокоят и състоянието на нещата ще се промени, но пътят, който трябва да извървите праведно, никога няма да се промени.

Ли Хонгджъ

25 септември 2005 г.

Линк към оригиналната статия:

http://en.minghui.org/html/articles/2005/9/26/65354.html


Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.