Редакторска бележка: Относно „Харта 08” (С коментар на Учителя)

Унищожението на злата ККП е нещо, което боговете са решили, така че не обръщайте внимание на никое от нещата ѝ. Историческата мисия, с която са се нагърбили Дафа практикуващите, е да спасяват съзнателни същества.

Ли Хонгджъ

24 декември 2008 г.

Minghui.org

Наскоро се вдигна много шум около така наречената „Харта 08”. Има знаци на прикрито, но доловимо, действие на Китайската комунистическа партия зад това събитие. Молим всички Дафа ученици, във и извън Китай, да не обръщат внимание на този въпрос. Ако имате привързаности, като към това да търсите политическа интрига, моля ви, изоставете ги и запазете своята рационалност и мъдрост.

Ние сме самоусъвършенстващи се, които не се замесват в политиката при никакви обстоятелства, още по-малко позволяваме да бъдем манипулирани от ККП. Дафа практикуващите разпространяват „Деветте коментара”, за да спасяват хора и да изпълнят обетите, които са дали много отдавна. За да помогнем на повече хора да бъдат спасени своевременно, ние трябва да съсредоточим енергията си и да използваме времето, за да разясняваме фактите и да разпространяваме „Деветте коментара”. „Деветте коментара” могат да помогнат на съзнателните същества да видят из основи каква е истинската същност на злата ККП, да изоставят илюзиите си относно ККП и да подобрят своите шансове да бъдат спасени.

23 декември 2008 г.

http://en.minghui.org/html/articles/2008/12/26/178012.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.