Съобщение относно даването под съд на Дзян

Minghui.org

За практикуващите, които участват в докладването на престъпленията на Дзян - ако вашата самоличност никога не е била изобличавана, тогава не включвайте ваша лична информация. Можете да използвате псевдоним. За практикуващи, които са били пряко преследвани в континентален Китай - вие можете да повдигнете съдебен процес, използвайки истинското си име. Непрактикуващите могат да го направят, като използват своите истински имена.

Редакционен съвет на „Минхуей”

7 септември 2015 г.

Надявам се, че всички ще постъпят по гореописаният начин.

Учителят

7 септември 2015 г.

Линк към оригиналната статия:

http://en.minghui.org/html/articles/2015/9/9/178009.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.