Допълнително съобщение относно поставянето на рекламни материали на вратите (С коментар на Учителя)

Minghui.org

Офисът на „Шен Юн“ издаде съобщение за нещата, на които трябва да обръщаме внимание, когато поставяме рекламни материали на вратите на хората или използваме подобни методи за популяризиране. Това е допълнително съобщение. Надяваме се, че то ще бъде своевременно забелязано в различните области..

В процеса на окачване на материали на вратите на хората излязоха на повърхността някои крайни идеи и действия. Например:

- Някои практикуващи изискаха от други практикуващи да бързат и да спасяват повече хора, като пропускат да се хранят, да пият и дори да ходят до тоалетната. Те смятат, че това означава да си усърден. Някои практикуващи не са имали друг избор, освен да ходят в гората или дори в дворовете на хората, когато са имали нужда да посетят тоалетна.

- Що се отнася до общности или жилищни райони със заключени огради или порти, практикуващите в някои области са били насърчавани да се катерят по тях или да пропълзяват под тях. Тъй като в някои жилищни райони е било трудно да се разпространяват материали през деня, практикуващите са решили да покрият тези райони след смрачаване, или дори посред нощ.

- Някои практикуващи са сметнали, че не е необходимо да си носят вода. Когато ожаднеели, те използвали чешмите в дворовете на хората.

- Управата на някои офис сгради, фирми или болници не ни позволява да разпространяваме материали. Някои практикуващи са избрали да се опитат да се промъкнат покрай охраната и да се прокраднат в тези сгради.

- Една практикуваща е оставила чанта с материали в асансьора, докато е разпространявала материали етаж по етаж, за да спести време. Когато другите практикуващи я попитали защо прави това, тя отвърнала: „Не се тревожете, материалите няма да се изгубят.” След терористични атаки като тази от 11 септември или онази с взривовете на Бостънския маратон, непридружени пакети често са считани за опасни и подозрителни. Защо практикуващата, която е направила това нещо, не е взела под внимание въздействието на своите действия върху другите?

В цивилизовано общество като това в САЩ, портите и оградите често не са толкова високи и не са предназначени да възпрепятстват хората с лоши намерения. Много домакини си стоят вкъщи и могат да забележат необичайно поведение в своите дворове или общности. Ние популяризираме представление от най-високо ниво и от световна класа и всичко, което правят представителите на шоуто, може да окаже влияние върху репутацията на „Шен Юн“. Такова нецивилизовано поведение е в противоречие със стандартите на западното общество и е нанесло тежка вреда на имиджа на „Шен Юн“. Дори ако по този начин са били продадени няколко билета, това бледнее пред дългосрочното негативно влияние върху обществото и определено не е нещо, от което „Шен Юн“ имат нужда.

Много офис сгради в САЩ са снабдени с електронен контрол. Вратите се затварят чрез магнити и изискват карти за достъп. От съображения свързани с безопасността, в случай на нужда, такива врати могат да бъдат отворени принудително. Някои практикуващи откриха това и след като влизаха в офис сгради те изпробваха всяка врата, като я дърпаха отвън. След като отвореха такива врати, те отиваха да раздават материали на „Шен Юн“ дори в ключови правителствени офиси или в операционни зали на болници. Такова поведение е изключително неуместно! Някои практикуващи дори се възхищаваха на техните действия и споделиха своя „опит” с другите. Тези действия нанесоха много загуби и допринесоха за много проблеми. Долу са приложени два такива примера.

Една офис сграда в голям град имала старомодна врата. Когато един практикуващ, който разпространявал материали, я отворил принудително, парче дърво от рамката на вратата изхвърчало и бравата на вратата се счупила. След като нанесъл такива имуществени вреди, този практикуващ отишъл да постави копие на материали на „Шен Юн“ от вътрешната страна на вратата. Това се случило в адвокатска фирма и нейният мениджмънт бил силно разгневен от този инцидент. Това било докладвано на управата на залата, където трябвало да се проведе представлението, и била отправена заплаха за съдебни действия. На местната Фалун Дафа Асоциация ѝ коствало много усилия да разреши този проблем.

В друг град един практикуващ оставил брошура на „Шен Юн“ в жилищен дом, като напълно пренебрегнал голям знак, който гласял „Ходатайстването забранено”, показващ, че собственикът на имота презира подобно поведение. Чрез информацията, намираща се в брошурата, собственикът на имота планирал да заведе гражданско дело срещу организацията домакин на представлението на „Шен Юн“.

Някои практикуващи с тези крайни начини на мислене упорито държат на собствените си идеи и отказват да се променят. След като научат за вредите, които са нанесли, те все още се защитават с всякакви оправдания, като например: „Тези проблеми възникнаха, защото нямахме силни праведни мисли. Хората на това и това място също са постъпили по този начин и не са се натъкнали на неприятности.” В резултат на това те продължават да вършат нещата по същия начин. Тяхното неправилно виждане относно праведните мисли е подвеждащо, особено за онези практикуващи, които наскоро са дошли от Китай. Те не са имали възможността да научат повече за западното общество и все пак горят от нетърпение да вършат неща, които утвърждават Фа. Следователно те биват лесно подведени от тези крайни начини на мислене. Ветераните практикуващи от чужбина знаят, че тези действия са неуместни, но не могат да разрешат този проблем, изправени срещу такива силни, крайни начини на мислене и не искат конфликтът да ескалира. Като резултат те запазват мълчание.

Нашето самоусъвършенстване включва трудности, но то се различава фундаментално от „не се поддавам на трудности и смърт”, както бива популяризирано в пропагандата на Китайската комунистическа партия. Ние спасяваме хората с разум и в този процес подобряваме себе си. Само спазвайки законите и обществените норми ще бъдем приети от преобладаващата част от обществото. В Китай на някои хора им е все едно какъв подход ще изберат, мислейки си, че крайният резултат оправдава средствата. Ние не можем да внасяме такива начини на мислене и действия в обществото в чужбина. Но вместо да се почувстват засрамени, някои се гордеят с това, което са сторили и дори казват на другите да следват примера им.

Ние сме благодарни, че много практикуващи искат да популяризират „Шен Юн“, но трябва да синхронизираме желанието си да понасяме страдания и да развиваме състрадание за спасяване на хора, с това, което „Шен Юн“ защитава, както и с обществените норми на западното общество. Само тогава можем да постигнем положителните резултати, които би трябвало да постигнем.

Когато спасяваме хора, трябва да се съсредоточим върху сърцата си и да извадим наяве положителните страни на хората с нашите достойни думи и действия. Ние не можем да използваме изродени подходи, задвижвани от партийната култура; в противен случай тези недалновидни действия ще доведат до неблагоприятни последствия, които са трудни за поправяне. Надяваме се, че всички Фалун Дафа Асоциации и координатори на „Шен Юн“ ще приемат това сериозно, ще изпълнят своите отговорности и ще предадат това съобщение до всички практикуващи, участващи в популяризирането на „Шен Юн“. Що се отнася до малкото на брой практикуващи, които имат крайни начини на мислене, ние трябва да им кажем да ценят възможността за култивиране и да бъдат внимателни при всякакви обстоятелства, за да спасяват хора. Ние не можем да позволим такова крайно поведение да причини загуби за собственото ни усъвършенстване или за мисията на спасяване на хора. Не можем да позволим това крайно поведение да заблуди още практикуващи.

Фалун Дафа Асоциация

27 декември 2015 г.

Вие безпокоите хората, а не ги спасявате

Практикуващи от континентален Китай, защо вършите такива неща извън Китай? Такива начини на мислене и поведение са създадени от културата на Китайската комунистическа партия. Такова поведение е неприемливо където и да било по света. Не се ли предполага, когато практикуващите правят нещо, първо да мислят за другите? Защо сте толкова настоятелни да вършите такива неща? Защо донасяте в региони извън Китай поведение, което е било покварено от злата Партия? Аз не напътствам Дафа практикуващите извън Китай да вършат такива неща! Преди да направите нещо, вие трябва да се консултирате с местните практикуващи, за да сте сигурни, че е уместно. В противен случай не го правете!

Ли Хонгджъ

27 декември 2015 г.

Линк към оригиналната статия:

http://en.minghui.org/html/articles/2016/1/1/178013.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но ви молим да цитирате източника.