Справяне с епидемията: Mедитацията укрепва имунната система

de.clearharmony.net

От хилядолетия хората се опитват да разберат взаимодействието между тялото и съзнанието, от една страна, и положителните ефекти върху здравето, от друга. Само през последните 25 години бяха публикувани над 2000 научни труда, които показват как имунната система укрепва чрез практики като йога, чигонг или духовната практика Фалун Гонг, известна още като Фалун Дафа. Проучванията показват директни промени в човешкото тяло и дават първоначални обяснения как медитацията предпазва организма от болести и вируси.


Силата на мисълта

В историята многократно са били документирани положителни ефекти от медитация, йога или молитви. Днес знаем, че собствените ни мисли имат голямо влияние върху здравето на тялото ни. Това се отразява пряко в силна и балансирана имунна и хормонална система.

Проучванията показват, че медитацията по 20-30 минути два пъти дневно води до повишено освобождаване на така наречените ендогенни вазодилататори, като NO или протациклин [1]. Те имат силни противовъзпалителни свойства. За разлика от тях психологическият стрес и страхът водят до нарушения на симпатиковата и парасимпатиковата нервна система. В резултат на това освобождаването на ендогенните вазодилататори е извън равновесие. Това води до различни оплаквания, като възпаление или повишена чувствителност към вирусни заболявания [2]. Особено в периоди на епидемии, като настоящото бързо разпространение на Wuhan Coronavirus 2019-nCoV, за имунната система е особено важно да запази спокойствие и да укрепи организма чрез медитация.

Друг феномен, който вече е наблюдаван при ТОРС, отново е очевиден през 2019-nCoV: децата рядко са засегнати от вирусни заболявания и във всички известни случаи болестта при деца преминава леко. По времето на епидемията от ТОРС в Китай през 2002 г. това явление се свързва с ниския психологически стрес, положителните мисли на децата и произтичащата от това силна имунна система.

Подобрени функции на клетките

Клиничните проучвания показват и ефекта от медитацията на клетъчно ниво. Наблюдавано е, че хората, които практикуват Фалун Гонг, имат значително по-висока концентрация на неутрофилни гранулоцити в кръвта си [3]. Неутрофилните гранулоцити са най-важните бели кръвни клетки в имунната система на човека. За групата, която практикува Фалун Гонг, това води до повишена имунна система, намаляване на клетъчната апоптоза и следователно до удължен живот на клетките в сравнение с непрактикуващите.

Друго проучване с 22 000 проби установи, че са настъпили значителни промени в регулацията на 300 от гените на практикуващите Фалун Гонг. След като изпитваните направили упражнението за медитация на Фалун Гонг в продължение на един час, била наблюдавана значителната промяна в над 1000 от гените на практикуващите. В контролната група, също инструктирана да седи в покой в ​​продължение на един час, не бяха открити сравними с това промени [4].

Гените с повишена регулация включват транскрипционни фактори за IFN гени. Те са отговорни за образуването на цитокини и хемокини, които участват пряко в имунния отговор. Наблюдава се също увеличение на CD4 и CD25 Т клетки. Изследванията на новия коронавирус 2019-nCoV показаха, че инфекцията особено уврежда и намалява CD4 клетките.

От хиляди години хората вярват, че грижите за тялото и съзнанието могат да помогнат на хората да бъдат здрави и да ги предпазят от болести. При днешната епидемия от коронавирус тези стари знания не бива да се пренебрегват.

[1] Дж. И. Димсдейл и П. Дж. Милс. 2002. Неочакван ефект от медитацията върху сърдечно-съдовата фармакология и физиология. Am J Cardiol 90, No.8: 908.
[2] Порджис, С. У. 1995. Сърдечен вагуален тон: физиологичен индекс на стрес. Neurosci Biobehav Rev 19, № 2: 225.
[3] Л. Фън, Ч. Ли, Г. E. Гарсия, П. Ли и Р. Дж. Джонсън. 2003. Геномното профилиране на неутрофилни стенограми разкрива, че духовната практика може да регулира генната експресия в множество измерения. Интегриране на научните изследвания за духовността и здравето и благополучието в обслужване на eelivery: изследователска конференция, Bethesda, Maryland
[4] И. Сиа, Ч. Ли, Г. E. Гарсия, Р. Й. Джонсън и Л. Фън. Индуцирана с медитация експресия IRF-5 в PBMC (в подготовка).


Статията на немски език: https://de.clearharmony.net/Im Angesicht der Epidemie: Meditation stärkt das Immunsystem

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но ви молим да цитирате източника.