Разсъждения след прочитането на „Да изоставиш представата, че си преследван”

Minghui.org

Статията „Да изоставиш представата, че си преследван”, публикувана на уебсайта „Минхуей” на 4 януари 2020 г., посочва какво трябва да бъде разположението на духа на Фалун Дафа практикуващите, когато са изправени пред изпитания – използването на ученията на Дафа, вместо на човешки представи да направляват мислите и действията ни, ще доведе до различни резултати.

В статията се казва: „Когато някои Фалун Дафа практикуващи изпитат физически дискомфорт или други препятствия и пречки, те веднага ги приписват на преследването от старите сили. Но дали тази мисъл е правилна? ... Възможно е дискомфортът, който изпитваме, да е причинен от Учителя Ли, основателя на Фалун Дафа, който настройва тялото ни, или да е проявление на нарастването на нашата гонг сила. Когато нещата не се случват според нашите очаквания, това може да е намек от Учителя да не правим нещата по този начин. Разбира се, ние не можем да отхвърлим напълно възможността на намеса от старите сили.”

Учителят ни казва:

„ Казали сме, че доброто или злото идват от спонтанната мисъл на човек и мисълта в този момент може да доведе до различни последици.” („Лекция четвърта”, „Джуан Фалун”)

Ако човек не се чувства добре и вярва, че е болен, тогава той наистина ще се разболее. Той може да бъде преследван, ако вярва в това. Но ако можем да вземем всеки тест и всяка трудност като възможност за издигане и истински вярваме в Учителя без страх, тогава последиците биха били различни.

Личните ми преживявания

През годините, в които се култивирам в Дафа осъзнах, че ученията на Учителя могат истински да ме напътстват в изпитания.

Бях арестуван многократно, но никога не приех преследването. Всеки път, когато бях лишаван от свобода, правех това, което Учителят ни е казал да правим:

„ „Сега, след като ме арестувахте, не съм си и помислила да се връщам. След като съм дошла тук, съм дошла, за да утвърждавам Фа.“ Така че злото било изплашено.” („Преподаване на Фа на Фа конференцията в Голям Ню Йорк, 2003 г.”)

„ Независимо от ситуацията, недейте да съдействате на исканията и нарежданията на злото или на това, което то подстрекава.” („ Праведните мисли на Дафа практикуващите са могъщи”, „Есенции за усърден напредък, Том 2”)

Носейки в съзнанието си думите на Учителя, аз разглеждах затвора и центровете за задържания като нови места, където трябва да продължа да разказвам фактите за Дафа на хората, които срещна: както на затворниците, така и на полицейските служители, тъй като те също трябва да бъдат спасени.

Отказах да спазвам правилата за затворниците и останах непоколебим в своята вяра без никакъв страх. В резултат на това винаги можех свободно да правя упражненията и да разказвам фактите за Дафа на затворниците и охранителите. Освен това моето постоянство помогна на много охранители да разберат, че Дафа е добро. Някои пазачи дори ме помолиха да науча другите затворници на упражненията и да им представя ученията на Дафа.

С моя помощ проблемните затворници започнаха да се държат добре и тогава охранителите ме помолиха да разкажа на всички затворници за принципите на Дафа. Докато бях задържан, имах възможността да помогна на повече от сто души да напуснат Китайската комунистическа партия и нейните организации.

Първия път, когато бях лишен от свобода, главният охранител ми каза какви са правилата на затвора и че трябва да обещая да ги спазвам. Аз отговорих, че няма да дам никакви обещания, защото не съм извършил никакво престъпление и съм лишен от свобода незаконно.

Казах му, че всички Дафа практикуващи следват Истинност, Доброта и Търпение, за да бъдат добри хора. Когато той ме попита защо съм там, аз му казах, че съм там, за да демонстрирам на хората почтеността на Дафа и да им разкажа фактите за Дафа, за да ги спася. Той ме попита как ще го направя и аз казах, че ще го демонстрирам чрез моите действия. След това му разказах повече за Дафа. От този ден нататък този пазач ми имаше доверие и често идваше да разговаря с мен, когато имаше някакви проблеми.

Когато съпругата ми ме посети в затвора и каза, че ми е изпратила новото „Луню” на Учителя, аз ѝ казах, че вече съм я получил по пощата. Тя беше удивена, че съм я получил толкова бързо. В миналото отнемаше най-малко един месец на едно писмо, изпратено от дома ми, да стигне до мен, но този път отне по-малко от седмица. Когато главният охранител ми донесе писмото ѝ, той се усмихна и каза: „Твоята съпруга е много добра към теб!”

Преди се дразнех на затворниците, които бяха назначени да ме наблюдават. Те се редуваха да ме наблюдават отблизо, така че не можех да разговарям с никого. След това настроих начина си на мислене и се отнасях към тях като към хора, които трябва да бъдат спасени. Разговарях с тях винаги, когато имах възможност, така че те можеха да разберат какво е Фалун Дафа и че „доброто се възнаграждава, а злото получава възмездие”.

В същото време не обръщах внимание на тяхното поведение, тъй като те просто вършеха работата си. След известно време те спряха да ме следят и аз бях свободен да правя каквото поискам. Единият от тях намери за мен калиграфска четка и мастило, а един охранител ми донесе хартия за писане и джингуините на Учителя. Аз ги използвах, за да преписвам думите на Учителя винаги, когато имах време.

Когато искрено разглеждах себе си като истински Дафа практикуващ и изоставях всякакви видове човешки привързаности, Учителят ми помагаше.

Учителят казва:

„ Тъй като самоусъвършенстването зависи от собствените усилия, докато преобразуването на гонг се извършва от учителя ...” („Лекция четвърта”, „Джуан Фалун”)

Разбирам, че трябва непрекъснато да усъвършенстваме съзнанията си, за да елиминираме своите привързаности. Ние трябва да имаме твърда вяра в Учителя и Дафа. Докато правим това, което Учителят ни е помолил да правим, независимо дали можем да го правим добре, Учителят ще ни помогне, ако се смятаме за истински Дафа практикуващи. Може и да не успеем да свършим добра работа първите няколко пъти, но можем да се подобрим, ако се постараем.

Учителят казва:

„Разбира се, някои хора не искат да се занимават със самоусъвършенстване и до този момент не го разбират. Следователно не можем да се грижим за тях. Ние се грижим само за истинските практикуващи.” („Лекция трета”, „Джуан Фалун”)

„Безспорно няма да ви бъде лесно веднага да изгубите всички видове желания на обикновените хора и да постигнете стандарта за истински практикуващ, защото отнема време да го направите. Когато ме чуете да казвам, че отнема време, може да си кажете, че Учителят ни е казал да си дадем време, и така няма да бързате да го направите. Това няма да бъде позволено! Трябва да сте стриктни със себе си, въпреки че ви позволяваме да напредвате постепенно.” („Лекция четвърта”, „Джуан Фалун”)

От решаващо значение е да се разглеждаме като усъвършенстващи се. Ако можем да търсим вътре в себе си какви са коренните причини на проблемите, на които се натъкваме, Учителят ще се погрижи за нас и ще направи най-добрите подредби за нас.

Линк към оригиналната статия:

http://en.minghui.org/html/articles/2020/2/5/183106.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но ви молим да цитирате източника.