Някои размишления относно президентските избори в САЩ

Minghui.org

Като Фалун Дафа практикуващ винаги съм искал Тръмп да бъде преизбран, за да могат той и неговият екип да помогнат за дезинтегрирането на Китайската комунистическа партия (ККП). Но също така се бях притеснил, че ще развия привързаност към това да разчитам на обикновените хора да прекратят преследването на Фалун Дафа от страна на ККП и че един такъв мой стремеж би довел до нежелан резултат.

Чувствах се разкъсан между тези противоречиви мисли, докато не прочетох новата редакционна бележка на „Минхуей”, озаглавена „Относно принципите ни и основните правила всички трябва да сме с ясно съзнание”. В редакционната бележка става ясно, че „Тези избори в САЩ представляват битка между доброто и злото, битка между богове и демони”. Ако е така, Дафа практикуващите не могат просто да останат безразлични и да не правят нищо. Ние сме отговорни за всички праведни елементи в космоса. Трябва да изпращаме праведни мисли, за да подкрепим боговете в тяхната битка с демоните и да дезинтегрираме напълно призрака на комунизма и неговите безчестни намеси в човешкия свят.

Докато размишлявах по въпроса, синът ми ме помоли да разпечатам един училищен документ, който забелязах, че беше подобен на друг документ, който той ме беше помолил да разпечатам преди няколко седмици. И двата документа съдържаха стихове, написани от основателя на комунистическия режим в Китай, и на учениците им беше възложено да прочетат стиховете и да отговорят на въпроси. Предишния път не бях осъзнал, че има такива стихотворения, докато не разпечатах документа. Тогава унищожих разпечатката и синът ми не прочете стиховете и не отговори на въпросите. И все пак, малко след това принтерът ми започна да прави проблеми. Въпреки че имаше много черно мастило, всичко, което излизаше, беше в червено, включително материалите за разясняване на истината. Имах чувството, че аномалията беше причинена от призрака на комунизма, но нямах представа каква е конкретната причина, предизвикала намесата.

Сега, когато синът ми ме помоли да разпечатам отново подобно нещо с тези стихотворения, изведнъж разбрах, че принтерът никога не е трябвало да се използва за отпечатване на нещо, съдържащо тези стихотворения или други неща, свързани с комунизма. Тогава премахнах стиховете от електронния файл на училищния документ на сина ми. Когато натиснах бутона „отпечатай” на компютъра се отпечата документ с черно мастило. По-късно пробвах материали за разясняване на истината и също се получиха разпечатки с черно мастило, както се очакваше.

Тази случка ме вдъхнови да мисля повече. Всяка следа от призрака на комунизма трябва да бъде прочистена в други измерения. Защо те все още са способни да оцелеят и дори да нанесат щети на президентските избори в САЩ? Възможно ли е Дафа практикуващите да са признавали пасивно съществуването на призрака на комунизма?

Стигнах до разбирането, че макар да трябва напълно да се откажем от привързаността си да разчитаме на обикновените хора да прекратят преследването вместо нас, ние също така трябва да имаме ясното разбиране, че евентуалните резултати от изборите засягат съдбата на човечеството, тъй като Тръмп е човекът, избран от божественото. Следователно трябва да изпращаме праведни мисли по-интензивно и по-често. Трябва напълно да дезинтегрираме проявленията на комунистическия дявол в човешкия свят, за да може Тръмп да бъде преизбран.

Учителят казва: „Самоусъвършенстването зависи от собствените усилия, докато преобразуването на гонг се извършва от учителя.” („Джуан Фалун”). Независимо как се развиват светските дела и как левите медии докладват за резултатите от изборите, ние трябва да сме наясно, че Учителят отговаря за всичко и има последната дума. Ние просто трябва да изучаваме Фа и да правим трите неща добре, както обикновено.

Моля, посочете ако забележите нещо неподходящо в моето споделяне.

Линк към оригиналната статия:

http://en.minghui.org/html/articles/2020/11/11/188204.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.