Сега е моментът да се предприемат действия: води се битката между доброто и злото

Minghui.org

След като прочетох новопубликуваната редакционна бележка на „Минхуей”, съм още по-сигурен какво трябва да направя. Трябва да сме наясно какво се изисква от нас. През този специален период практикуващите Фалун Дафа не са в етапа на лично самоусъвършенстване. Вместо това ние сме тясно свързани с процеса на коригиране на Фа, така че не можем да се отнасяме към ситуацията така, сякаш сме странични наблюдатели.

Учителят казва:

”Ако наистина срещнете някои много лоши хора или ужасяващи неща, когато са замесени основни принципни въпроси като убийство или палеж, а вие ги игнорирате, тогава бих казал, че вашият шиншин е лош. Това е, за да се види как се справяте с нещата.” (”Преподаване на Фа и отговаряне на въпроси в Гуанджоу”, „Джуан Фалун Фадзие – Обяснение на Закона на Джуан Фалун”)

Отрицателните сили контролират света сега и се опитват да унищожат човечеството. Битката между доброто и злото се води около нас и ние, практикуващите, не можем да разглеждаме ситуацията от гледната точка на човек, който е в състояние на лично самоусъвършенстване.

Ние имаме честта и титлата „Дафа практикуващи от периода на Фа-коригирането, така че трябва да изпълним своите отговорности и да завършим мисията си. Трябва да сме наясно по въпроса за връзката ни с процеса на Фа коригиране, да влезем в ролята си на практикуващи Фалун Дафа и да се включим активно в тази битка между доброто и злото. Трябва да изпратим силни праведни мисли, за да заличим злите стари сили, които се опитват да унищожат всички съзнателни същества.

Учителят казва:

„Този Дафа на космоса ще бъде оставен като пример за съзнателните същества на различни нива и в различните исторически периоди, така че когато възникнат проблеми в различни периоди на различни нива, съзнателните същества да имат начини да се справят с всякакви ситуации, които се случват в различни моменти в историята. С други думи, всички видове проблеми, които се проявяват днес, са указания, оставяни за историята. Проявленията са сложни и изглеждат случайни, но всъщност са много добре организирани. Те са оставяни за историята, за да демонстрират как би трябвало да се разрешават проблеми, които ще се появят в различни периоди в бъдеще. Така че, ако злото е достигнало до етапа, при който вече не може да бъде спасено, как да се справим с него не е въпрос на лично самоусъвършенстване – това е защитаване на Фа на космоса. При необходимост човек може да използва различни способности от различни нива, за да го елиминира.” („Преподаване на Фа на Фа-конференцията в Канада през 2001 г.”, „Направляване на пътешествието”)

Ние сме отговорни за поддържането на положителните елементи, така че трябва да извадим на преден план своята страна, която вече е завършила самоусъвършенстването, за да можем да коригираме Фа. Това е моето разбиране, основано на сегашното ми ниво на самоусъвършенстване.

Линк към оригиналната статия:

http://en.minghui.org/html/articles/2020/11/11/188206.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.