Канада: Парламентарни представители оказват почит към Фалун Дафа по случай 25 април

(Minghui.org)

"Мечтая за деня, когато всички китайски граждани ще имат свобода на словото и събиранията - всички онези демократични права, които ние тук в Канада приемаме за даденост. Мечтая за деня, когато китайската държава няма да смята правозащитниците за свои врагове, деня, в който китайската телевизия няма да излъчва признания, получени чрез изнудване и мъчения, деня, в който органите на политическите затворници няма да бъдат насилствено отнемани, деня, в който последователите на Фалун Дафа – или Фалун Гонг – ще могат на висок глас да говорят на площад "Тиенанмън" за Джън-Шан-Жен – Истинност, Доброта, Търпение."


Тези думи са произнесени от Питър Кент, народен представител и бивш министър на околната среда в Канада. Обръщението на парламентарният представител е по повод събитие, което Фалун Гонг практикуващите в Канада организират през април 2019 г.

Преди 22 години, когато Китайската комунистическа партия (ККП) арестува няколко Фалун Гонг практикуващи в град Тиендзин, около десет хиляди практикуващи се събират на мирна демонстрация в Пекин, за да апелират за правото си на свободна вяра. Три месеца по-късно ККП стартира общонационално преследване, което не спира и до днес.
Оттогава всяка година практикуваши от целия свят организират събития, за да припомнят апела от 25 април и да призоват за спиране на бруталното преследване в Китай.

Неправомерни арести, мъчения, отнемане на органи и смъртни случаи

Когато през 2011 г. Кент става председател на групата Приятели на Фалун Гонг от Парламента, той е оптимист, че Китай може скоро да спре преследването на Фалун Гонг. “Изглеждаше, че ККП започва да предприема законови мерки срещу нарушителите на човешките права”, казва Кент.

“За съжаление обаче в последните години неправомерните арести, мъченията, отнемането на органи и смъртните случаи нарастват. На жертвите и техните семейства е отказан достъп до правосъдие”, казва той.

“Ние помним събитията от 25 април 1999 г., когато практикуващи Фалун Гонг мирно протестират на площад "Тиенанмън" за свободата да изповядват своите убеждения. Помним 25 април и започналите след това и неспиращи и до днес терор, мъчения и убийства на практикуващи”, допълва Кент.

Универсални принципи

Друг парламентарен представител, Джуди Сгро, също похвали усилията на практикуващите да зашитят принципите Истинност-Доброта-Търпение. Джуди Сгро е председател на Постоянната комисия о международна търговия и председател на Канадския дом в Британския комитет по общи отношения.

Джуди Сгро наскоро изпрати писмо на пактикуващите Фалун Гонг по случай апела от 25 април.

“Като един от съпредседателите на парламентарната група за приятелство с Фалун Гонг на този ден аз съм солидарна с Фалун Гонг практикуващите в Канада”, пише тя. “Мирният протест е основно средство за защита на основните човешки права, дефинирани в Международната конвенция на ООН за граждански и политически права.”

“Огромно е огорчението ми, че в това трудно време, докато пандемията от COVID-19 пълзи по света, преследването на Фалун Гонг продължава”, пише още в писмото. В Канада Фалун Гонг практикуващите имат правото и възможността да упражняват своята вряа и ритуали на спокойствие и в безопасност.
За съжаление не навсякъде е така. Много убедени и мирно практикуващи живеят в мрак и под постоянна заплаха от преследване и дори смърт”, пише още в писмото.

Джуди Сгро призовава канадските граждани да направят необходимото това ужасно зло да бъде поправено. Тя завършва писмото си с думите:
“Изразявам дълбокото си уважение към Фалун Гонг практикуващите за техния постоянен ангажимент да защитят универсалните принципи Истинност-Доброта-Търпение.”


Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.