Разговори с божества от планините (Част 2)

Minghui.org

По време на разговорите божеството каза: „Вие (практикуващите) все още имате различни човешки представи и разсейващи мисли.” Той направи и други забележки, които показваха, че Даоистите в планините гледат с пренебрежение на Дафа практикуващите. Любопитен относно това какви са привързаностите на Дафа практикуващите, които тези Даоисти не са могли да приемат, си помислих, че се надявам той да ми представи списък с тези привързаности.

След това видях списък, съдържащ тези коментари. Вместо от един Даоист, той всъщност идваше от няколко Даоисти. Всъщност ние, Дафа практикуващите, вече сме наясно с тези човешки представи. Те включват завист, съревнование, похот, самоизтъкване, привързаността към правенето на разни неща, егоизъм, прикриване на недостатъци, лош нрав, привързаността към комфорт, негодувание и други.

След това видях петима Даоисти, които се самоусъвършенстват от хиляди години. Най-старшият от тях, който се беше самоусъвършенствал в продължение на над 6700 години, беше облечен в лилава даоистка роба, а косата и брадата му бяха посивяли; дори най-младшият от тях се беше самоусъвършенствал в продължение на над 1000 години.

С тях обсъдихме няколко неща, които бяха забелязали.

За сантименталността

Единият от тях каза: „Някои от вашите хора (практикуващи) не знаят как да се самоусъвършенстват и просто се скитат безцелно. Те знаят, че Дафа е добър и не искат да го напуснат. Но не желаят да се откажат от човешките представи. Когато изучават книгите на Дафа, те са наясно, че са самоусъвършенстващи се. Но след като оставят книгите, се държат както преди, с много малки разлики.” Друг от Даоистите добави: „Вие, практикуващите, имате твърде много сантименталност към вашите деца, брачни партньори, родители, внуци, приятели и т.н. С такава силна сантименталност е трудно да се издигнете (над човешкия свят).”

Аз отговорих: „Що се отнася до сантименталността на самоусъвършенстващите се, която споменахте, наистина има области, които не сме усъвършенствали добре и трябва да се справим по-добре.”

Учителят на Дафа ни учи на това:
„Тя изпълва костите на всички същества, клетките на съществата и частиците на съществата. Щом сте същество в рамките на Трите сфери, тя може да се просмуче там, без значение какво е. С други думи вие сте потопени в тази сантименталност. Да остане неповлиян от сантименталността – ако някой казва, че не се влияе от сантименталоността, той е наистина забележителен. Онези, които не са повлияни от сантименалността, могат да бъдат единствено самоусъвършенстващи се. Дори и при един самоусъвършенстващ се, само когато той разбере определен принцип в самоусъвършенстването, частта от него, която се повишава, се издига извън Трите сфери, така че тази част няма да има намеса от сантименталността. Докато не сте се издигнали в самоусъвършенстването и докато сте на нивото на обикновените хора, вие сте потопени в сантименталност и ще се влияете от нея. Дафа учениците се справят рационално със сантименталността. Невъзможно е да не бъдете засегнати от нея. Вие просто сте рационални в това отношение. Единствено частта от вас, която е завършила самоусъвършенстването, може да бъде отделена от сантименталността.”
(„Преподаване на Фа във Вашингтон през 2018 г.”)

Емоциите и сантименталността се просмукват в Трите сфери. Следователно всички живи същества в Трите сфери ги притежават и единствената разлика е в тяхната плътност. „Що се отнася до Дафа практикуващите, които се самоусъвършенстват в човешкия свят, ние имаме емоции и сантименталност. А някои имат по-сериозни проблеми от други. Трябва да обърнем внимание на този въпрос – изоставяне на сантименталността в самоусъвършенстването и постепенно постигане на състрадание.”- обясних аз.

Небесни тайни

По време на диалога ни обсъдихме въпроса за небесните тайни. Дафа съдържа небесни тайни, както и самите споделяния между Дафа практикуващите. Божествата наблюдават Дафа практикуващите и също са наясно с небесните тайни. Въпреки това те са объркани.

От една страна те са изумени колко бързо се самоусъвършенстват Дафа практикуващите. От друга страна те са наблюдавали внимателно нещата, свързани с Дафа, през цялото време. Те се фокусират върху Дафа практикуващите, чието Небесно око е отворено, виждат небесните пазители, обкръжаващи Дафа практикуващите, наблюдават мисловния процес на Дафа практикуващите, както и Фа-конференциите за споделяне на опит между Дафа практикуващите. Те също така наблюдават всичко в този свят, свързано с Дафа практикуващите, включително практикуващите, които работят в медиите, представленията на „Шен Юн”, както и лекциите на Учителя на Дафа през последните години.

Сега осъзнах, че много същества наблюдават Дафа практикуващите, от Небето до Земята, безброй от тях.

Учителят веднъж спомена на една Фа-конференция:
„Точно сега, в пространството, където се провежда тази Фа-конференция, във въздуха тук, в едно много плътно, изключително микроскопично ниво, има очи на всяка една частица – очи, взиращи се от огромни разстояния, наблюдаващи конферентната зала, слушащи ме да говоря, наблюдаващи мислите ви и слушащи думите ви. Нещо толкова значимо се случва тук, в човешкото общество; нещо, което оказва влияние на животите на космоса. Просто помислете колко много Богове ви наблюдават съсредоточено! С всяка една мисъл или идея, преди да бъде генерирана в съзнанието ви – и дори докато се формира - те вече знаят какво искате да изразите. Понякога наистина се чудя: как може някои практикуващи да са толкова разочароващи? Защо все още са такива, след като са получили Фа?”
(„Преподаване на Фа на Световния ден наФалун Дафа, Ню Йорк, 2014 г.”)

Сега разбрах, че тези Даоисти вече са научили някои небесни тайни. Чрез Фа-конференциите те са чули още тайни. Като наблюдават Дафа практикуващите, те също така потвърждават тези небесни тайни.

Учителят казва:
„Към 20 юли 1999 г. вече бях изтласкал всички ученици отпреди 20 юли до техните позиции – изтласках ви до най-високите ви позиции.”
(„Преподаване на Фа при обиколката на Северна Америка, 2002 г.”)

Учителят също така казва:
„И до каква позиция бе това? До откъдето и да сте дошли, от каквато и височина да е било – бяхте бързо изтласквани до позицията си.”
(„Преподаване на Фа на Фа-конференцията в Ню Йорк, 2013 г.”)

Преди да започне преследването на 20 юли 1999 г., някои Дафа практикуващи видяха на лицето им да се появява голямо око с безброй малки очи вътре в него. Някои практикуващи видяха фалуни (колела на закона) да излизат от устата им, докато четат Фа. Някои практикуващи дори видяха своите златни тела, помощните си духове и т.н.

Тези Даоисти също знаят за комуникацията между Дафа практикуващите, понякога дори предварително, тъй като могат да видят процеса на формирането на мислите. Когато практикуващите се събират, за да разговарят помежду си, темите, които обсъждат, са специфични и езикът, който използват, е благопристоен. Даоистите намериха това за интересно.

Учителят споменава в своите Фа-лекции:
„”Знаете ли, след като онези хилядолетни самоусъвършенстващи се научавали малко истина, те я запазвали за себе си. Пазели я стотици и дори хиляди години, и не я казвали на другите (Публиката се смее) – „Ако някой иска да узнае това малко нещо, което имам, той трябва да даде нещо в замяна!“ А вие – „Дър, дър, дър…“ – отивате и всичко разказвате! (Учителят се смее) Не държите нещата в себе си. (Публиката се смее)
(„Преподаване на Фа на Фестивала на фенерите, 2003 г.”)

Дори, ако Даоистите са чули някои небесни тайни, те все пак могат да бъдат скептични или озадачени. Например, когато през 2015 г. подадохме съдебни жалби срещу бившия лидер на Китайската Комунистическа Партия (ККП) Дзян Дзъмин заради преследването на Фалун Гонг, Дафа практикуващите изпратиха силни праведни мисли, за да премахнат намесата на злото. Когато аз и няколко практикуващи изпращахме праведни мисли, видяхме, че сме подписали договор с Учителя да „опазим мира в нашия район”. Нашият регион наистина беше относително стабилен след това. Не разказвах на другите за това, тъй като заслугата трябва да бъде на Дафа и Учителя, а не наша. Всъщност, ако нещата не вървяха добре, това би било наша отговорност – на Дафа практикуващите.

Даоистите имаха съмнения дали нашите праведни мисли могат да постигнат ефекта на усмиряване на злото?

Отговорих им, че Учителят е казал:
„Праведните мисли на Дафа практикуващите са могъщи”
(„Есенции за усърден напредък, том 2”).

Божествената сила на Буда Фа изчиства света от нечистотията и изметта. Дафа практикуващите, чието Небесно око е отворено, могат да видят само част от сцената. Това, което са видяли Даоистите също е част от сцената. Никой не е в състояние да види истинската сцена. Учителят на Дафа коригира всичко от микроскопичните нива. Той приспособява всичко в космоса, за да „ги победи в собствената им игра”.

Това, което иска Учителят на Дафа, е най-доброто, съвършеното.

Що се отнася до съмненията и озадачаването на Даоистите, Учителят на Дафа е споменавал това преди:
„Също така, ако принципите на Фа бяха трудни [за разбиране], тогава само божествени същества биха били в състояние да ги схванат и само те щяха да могат да бъдат спасени. Как тогава животите в по-ниската равнина биха могли да имат достатъчно мъдрост, за да го получат? Фа, който е преподаден този път, е лишен от мистерия. Ето защо се казва, че съдържа„прости истини“, тъй като принципите на Фа са прости и ясни. „Прости истини и прости думи“ – което значи, че изказаните думи са толкова прости, колкото би могло да бъде, най-прости и директни. За това съществата на по-ниската равнина го разбраха, но всъщност той обърка много същества на по-високи равнини. Те се чудят как този Фа може да бъде толкова прост и директен и в резултат на това не вярват в него. Те всъщност се чудят как това би могло да бъде възможно. Наистина, ето колко е очевиден сам по себе си, прост и директен. Само някой, който наистина го изучава и наистина се самоусъвършенства спрямо него, ще бъде в състояние да види по-високите му истини. Ето защо, както казах, въпреки че е лишен от мистерия, той в действителност смути съществата на по-високи равнини. Това е идеята.”
(„Преподаване на Фа на Фа-конференцията в Ню Йорк, 2014 г.”)

Възможности за спасяване на съзнателни същества

Учителят преподава Фа на космоса и неговите ученици се самоусъвършенстват, като го следват. Тоест ние, Дафа практикуващите, имаме мисията да помагаме на Учителя във Фа-коригирането и спасяването на съзнателни същества.

Учителят също така казва:
„Да, спасяването на хората в религиите беше планирано за накрая, което ще се случи през следващия етап. Някои хора са казали: „Защо Дафа практикуващите са толкова специални, дори по-специални от хората в религиите? Защо първо не спаси другите и не ги направи Дафа практикуващи, а вместо това спасяваш тези хора точно сега и им позволяваш да станат Дафа практикуващи?” Когато човешките същества гледат хората, те виждат само този един живот. Но всъщност измежду хората, които са тук днес, мнозина от тях в историята са били част от първата група ученици в големите, праведни религии на Изтока и Запада – хората, които са слушали лично как Шакямуни и Исус са преподавали Закона. Дафа практикуващите са истински вярващи с непоколебима и праведна вяра. Известните светци, монаси, даоисти и християни в историята са точно тук сред Дафа практикуващите.”
(„Преподаване на Фа на Фа-конференцията на Западните щати на САЩ, 2005 г.”)

Много известни личности в историята са сред Дафа практикуващите. Знам, че някои практикуващи са били сред ранните ученици на Шакямуни и Исус, включително Махакасяпа, Ананда, Упалавана, Петър и Моисей. Знам също, че някои практикуващи са били японският принц Шотоку, Чийоно и други. Разбира се Даоистите знаят, че Шакямуни, Лао Дзъ, Исус, Конфуциий и други са сред Дафа практикуващите.

По време на общуването ми с тези Даоисти имах чувството, че тъй като Фа ще коригира човешкия свят, това къде ще отидат и техният избор също са нещо, което трябва да бъде решено.

Следва продължение: (Част 3)
Линк към (Част 1)


Линк към оригиналната статия: https://en.minghui.org

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но ви молим да цитирате източника.