(Избрани статии с мнения) Пет проучвания за 23 години показват, че Фалун Дафа е изключителен (част 2)

(Продължение от Част 1)

Minghui.org

2005 г. - Резултати на изследователи от медицинския колеж Бейлър

През 2005 г. група изследователи от Медицинския колеж Бейлър в Хюстън, Тексас, публикуват статия, озаглавена „Геномно профилиране на неутрофилни транскрипти при азиатски практикуващи чигун: пилотно проучване на генната регулация чрез взаимодействие между съзнанието и тялото“. Статията се появява в рецензираното списание „Списание за алтернативна и допълваща медицина“ (Journal of Alternative and Complementary Medicine), официално обществено списание за изследване на акупунктурата.

В това издание изследователите анализират взаимодействието между ума и тялото, като изследват геномния профил чрез технологията на ДНК микрочипове. В сравнение с контролната група, практикуващите Фалун Дафа проявяват засилен имунитет, по-добър клетъчен метаболизъм и подобрен клетъчен отзвук на възпаления. „Сред 12000 изследвани гена, 250 гена последователно са променили 12000.“, се съобщава в статията.

Освен това се удължава и животът на нормалните неутрофили - основен компонент на имунната система. Засиленият имунитет се потвърждава и от ускорената клетъчна смърт, причинена от възпалителните неутрофили. В съответствие с това наблюдение, фагоцитозата на неутрофилите също е значително увеличена при практикуващите Фалун Дафа(Фалун Гонг).

Проучване от 2012 г. в САЩ установява, че значителен брой американци - над 30 % от възрастните и около 12 % от децата използват допълваща или алтернативна медицина, според информация от Националния център за допълващо и интегративно здраве.

2016 г. - Представяне на АДКО

По време на годишната среща на Американското дружество по клинична онкология (АДКО) през 2016 г. една от презентациите изтъква ползите от Фалун Дафа за пациентите с онкологични заболявания със заглавие „Наблюдаващо кохортно проучване на оцелели от рак в терминален стадий, практикуващи Фалун Гонг (ФЛГ) в Китай“.

В това проучване авторите събрат доклади от китайски пациенти с рак между 2000 г. и 2015 г. Те включват диагноза, продължителност на практикуване на ФЛГ, фактическа преживяемост (ФП) до датата на доклада, подобрение на симптомите и качество на живот (КЖ). Всички доклади са прегледани от двама лекари. Прогнозната преживяемост (ПП) е оценена с помощта на данните на NIH НЕФР (Наблюдение, Епидемиология и Финални резултати) и за допустими са счетени доклади на пациенти с рак в терминален стадий (ПП ≤ 12 месеца) с достатъчна и проверима медицинска информация.

С търсене на термините „късен стадий“ и „рак“ в уеб базата данни авторите откриват 406 перспективни случая. Сред тях 152 терминални случая (ПП ≤ 12 месеца) са счетени за подходящи. Типовете първичен рак включват бял дроб (n = 38), черен дроб (n = 29), стомах (n = 17), левкемия (n = 12), хранопровод (n = 10), гинекологичен (n = 9), панкреас/жлъчен канал (n = 8), колоректален (n = 7) и други (n = 22).

Сред тези пациенти 65 са преживяли неуспех в лечението на рака, 74 не са предприели по-нататъшно лечение на рака след поставянето на диагнозата, а 13 пациенти са се излекували с практикуването на ФГ. Към датата на доклада 149 пациенти са все още живи. „В сравнение с ПП от 5,1±2,7 месеца, ФП е значително удължена до 56,0±60,1 месеца (P < 0,0001). ПП (5,1±2,0 месеца) е близка до преживяемостта по НЕФР (5,2±3,2 месеца), което показва надеждността на тези доклади.“, съобщават авторите. „Общо 147 пациенти (96,7%) съобщават за пълно възстановяване на симптомите, като при 60 пациенти това е потвърдено от лекуващите лекари.“

„Многовариантният анализ показа, че продължителността на практиката на ФЛГ е доминиращият прогностичен фактор за ФП [Фактическо преживяване] и ОБС [Оцеляване без симптоми]“, отбелязват авторите. „Наблюдаваме, че практикуването на Фалун Гонг може да помогне на пациенти с рак в терминален стадий да преживеят значително по-дълго, в допълнение към забележимото подобрение на симптомите.“

2020 г. - Преглед на здравното законодателство и политики

В края на декември 2020 г. рецензираното списание „Преглед на здравното законодателство и политики“ (Health Behavior and Policy Review) публикува статия "Използване на здравни грижи и възприеман здравен статус сред практикуващите Фалун Гонг в Тайван".
В това проучване авторите изследват придобития здравен статус, използването на здравни ресурси и свързаните с тях фактори сред практикуващите Фалун Гонг в Тайван, сравнени със самите участници преди практикуването на Фалун Гонг, а също и с общата тайванска норма, както е отчетено в Националното проучване на здравето (НПЗ) за 2001 г. Това кръстосано проучване в статията се основава на доброволно изследване, проведено от октомври 2002 г. до февруари 2003 г.

„Сред хората с хронични заболявания между 70% и 89% съобщават, че състоянието им се е подобрило или излекувало. Освен това 74,2% от участниците са спряли да пият алкохол и 79,2% - да пушат; 62,7% съобщават за намаляване на амбулаторните посещения (средно преди - 11,96; средно след - 5,87; норма - 14,4)“, се съобщава в статията.

Сред Фалун Гонг участниците, които са имали някое от четирите изследвани хронични заболявания (сърдечносъдови заболявания, диабет, белодробни заболявания и хипертония) преди практикуването на Фалун Гонг, мнозинството (между 70% и 89%) съобщават, че са се излекували или здравословното им състояние се е подобрило след практикуването на Фалун Гонг.

„В това кохорно проучване Фалун Гонг участниците са имали по-високи оценки за придобито здравно състояние от нормата за населението и са намалили броя на амбулаторните посещения в сравнение с преди да започнат практиката.“, заключават авторите.

Заключение

От споменатите по-горе проучвания и научни трудове, проведени от правителствени агенции, институции и изследователи, може да се установи, че Фалун Дафа има изключителен ефект върху подобряването на физическото здраве и извисяването на съзнанието.

Взаимодействието между ума и тялото е добре наблюдавано и проучено през последните години. Специалното при практиката Фалун Дафа е, че тя учи практикуващите да живеят според принципа Истинност, Доброта и Търпение, като по този начин наистина се подобрява както физическото, така и психологическото здраве на практикуващите.

Откакто Minghui.org съществува от 1999 г., всеки ден в тази онлайн медия поне един или няколко практикуващи споделят как Фалун Дафа е излекувал техните неизлечими болести. Много често те изразяват огромната си благодарност. Но чудесата не се ограничават само до практикуващите Фалун Дафа. Когато невинни хора са преследвани в Китай заради вярата си в принципите Истинност, Доброта и Търпение, тези, които ги подкрепят, също са получили благословии.

Понастоящем Фалун Дафа се практикува в над 100 държави, а основните учения, съдържащи се в книгата „Джуан Фалун“, са преведени на повече от 40 различни езика. За тези, които са любопитни към света и желаят да изследват същността на живота, Фалун Дафа е тук, за да ви помогне.

Край


Връзка към източника: https://en.minghui.org

Мненията, изразени в тази статия, представляват собственото мнение или разбиране на автора. Цялото съдържание, публикувано на този уебсайт, е защитено с авторски права от Minghui.org. Минхуий ще изготвя компилации на своето онлайн съдържание редовно и по специални поводи.

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.