САЩ: Хиляди последователи на Фалун Гонг по време на парада в Ню Йорк

Последователи на Фалун Гонг от целия свят дойдоха в Ню Йорк, САЩ, да се присъединят към парад в чест на практиката, която удържа десет години на брутално преследване от китайския комунистически режим. (Едуард Дай/Епохални Времена)
Практикуващи от много нации бяха представени на парада. (Едуард Дай/Епохални Времена)
Полските практикуващи показват принципите на Фалун Дафа – Истинност, Състрадание, Толерантност. (Едуард Дай/Епохални Времена)
Фалун Гонг практикуващи от Корея в традиционни дрехи. (Едуард Дай/Епохални Времена)
Фалун Гонг също познат като Фалун Дафа е практикуван свободно по целия свят с изключение на комунистически Китай, където е жестоко преследван. (Едуард Дай/Епохални Времена)
Фалун Гонг практикуващи в бяло – азиатския цвят за траур – носят снимки на жертви на преследването на медитативната практика от режима в Китай. (Едуард Дай/Епохални Времена)
”Небесният оркестър” участва в парада. (Едуард Дай/Епохални Времена)
Изданието на в. „Епохални времена” - „Девет коментара за комунистическата партия в Китай” е помогнало за убеждаването на 55 милиона китайци да напуснат китайската комунистическа партия. (Едуард Дай/Епохални Времена)
55 милиона души се отказаха от китайската комунистическа партия от ноември 2004 г. насам. (Едуард Дай/Епохални Времена)

Версия на английски език: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/17832/

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но ви молим да цитирате източника.