Над 30 практикуващи Фалун Гонг от град Ченджоу са били арестувани насилствено

29 практикуващи Фалун Гонг от град Ченджоу, окръг Юншин в Китай, се срещнали в дома на друг практикуващ, за да изучават заедно Фа и да правят медитативните упражнения.

На 22 ноември 2009 г. полицаите почукали на вратата, заплашили мъжа на домакинята и нахлули в дома. Заловили всички практикуващи, които били там.

Една от по-възрастните практикуващи се опитала да обясни на полицаите, че са се събрали на среща с приятели, но полицай я хванал за косите и я ударил по лицето. Друг практикуващ също пострадал, след като се опитал да я защити. Полицаите се редували един след друг да нанасят побой над четиримата практикуващи.

Оказа се, че полицаи от Управление „6-10” (1) в окръг Юншин са заловили 29 практикуващи. Те принудили всеки да попълни името си и да даде пръстов отпечатък за регистрация.

Изнудили практикуващи да дадат откуп, за да бъдат освободени. Някои семейства били принудени да заплатят от 3000 до 4000 юана (юан е китайска парична единица, 500 юана е средната работна заплата в Китай на градски работник, бел.прев.).

Бележка:

(1) Управление „6-10” е държавен орган, създаден само за системно преследване на Фалун Гонг. На подчинение е директно на Съвета за политика и право към Централния комитет на китайската комунистическа партия и притежава неограничени права върху всички административни служби и съдебни органи.

Версия на английски език: http://www.clearwisdom.net/html/articles/2009/12/30/113452.html

Версия на китайски език: http://www.minghui.org/mh/articles/2009/12/5/213842.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но ви молим да цитирате източника.