Семейство намерило записките на Фалун Гонг практикуващ за изтезанията му в затвора

Практикуващият Фалун Гонг Лиу Цинчун бил отведен в трудов лагер и прекарал там две години. По-късно бил осъден на още четири години затвор. Когато накрая бил освободен, имал наранявания по цялото тяло и бил с неясно съзнание. Съпругата му (Мао Шюмей, също практикуваща) и дъщеря му (студентка) претърпели през изминалите десет години от преследването на Фалун Гонг неимоверни душевни и физически мъчения. Между личните му вещи те открили две сгънати листчета в плик, на които детайлно било описано на какви изтезания е бил подложен Лиу по време на ареста му.

Лиу бил прекрасен учител. Той започнал да практикува Фалун Гонг през 1997 г. Всичките му болести изчезнали и тричленното му семейство водило много щастлив живот.

След започване на преследването срещу Фалун Гонг от комунистическата партия през 1999 г., Лиу отишъл в Пекин да аперила за Фалун Гонг. Много пъти бил арестуван. Той и съпругата му били освободени от училището, в което и двамата преподавали. През октомври 1999 г. директорът на службата по образование в Цингюан, Сон Шяндзън, издирил лично всяко по-висше училище в окръга и опитал да принуди практикуващите Фалун Гонг, които работели там, да се откажат от вярата си. Лиу Цинчун и съпругата му били интернирани в службата за задържане в Дашагу. На 17 юли 2000 г. Лиу Цинчун бил затворен за две години в лагера за принудителен труд в град Фушен.

През януари 2003 г. Лиу Цинчун и практикуващият Ван Япин отишли в близкото село Дасандзяцъ, окръг Каюан, за да разпространяват информационни материали и да разясняват истината за преследването на Фалун Гонг. Те били заловени от служители на полицията в Литай. През март 2003 г. Районният съд в Каюан осъдил Лиу Цинчун на четири години затвор и го изпратили в затвора на град Бенши.

Лиу Цинчун отстоявал своята вяра във Фалун Гонг и следвал принципите Истинност, Доброта, Търпимост, заради което бил подложен на различни изтезания. Постоянно бил затворен в малка, единична килия. Управлението на затвора не позволявало на близките му да го посетят и много пъти го изтезавали с електрошокови палки. Той описал колко пъти точно е малтретиран с електрошокови палки и скрил записките. Наред с другите методи за изтезаване, бил принуден дълго време да стои на малко столче, като междувременно било наредено на един надзирател да не му позволява да заспи.

Когато бил освободен, близките му дошли да го приберат. Тялото му било покрито с рани и не е бил с ясно съзнание. Не можел да говори и не искал да бъде гледан от никого. Освен от записките върху двата листа, семейството не знае до каква степен Лиу Цинчун бил изтезаван. На 16 септември 2009 г. той починал в дома си.

Версия на английски език: http://www.clearwisdom.net/html/articles/2010/1/5/113641.html

Версия на китайски език: http://minghui.ca/mh/articles/2010/1/3/215620.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но ви молим да цитирате източника.