Десетгодишно момиченце скърби за арестуваната си майка

Съдът на град Мийи, провинция Сичуан в Китай, оповести свое решение от 3 септември 2009 г. То гласи: Луо Шимей, Гао Лонгин, Джън Дженгхуан и Джоу Дзяншян да бъдат осъдени на затвор. Гао Лонгин на 5 години, Джън Дженгхуан на 4 години, Луо Шимей на 3 години и Джоу Дзяншян на 2 години. Луо Шимей и трима други практикуващи Фалун Гонг били отведени в женския затвор „Лонгшуани” в Ченду, провинция Сичуан.

Луа Шимей, 30-годишна, живее в с. Мадзяошян, окръг Мийи. На 14 април 2009 г. Луо Шимей, Гао Лонгин, Джън Дженгхуан и Джоу Дзяншян разяснявали на хората в квартал „Малон” истинските обстоятелства за преследването на Фалун Дафа. Те били разследвани от ръководителя на службата за държавна сигурност в Мийи, който и издал заповед за арестуването им. Още същата нощ полицаи нахлули в домовете на Дафа практикуващите Джън Дженгхуан и Луо Шимей и ги обискирали.

На 20 юли 1999 г. китайската комунистическа партия (ККП) започна да преследва и репресира практикуващите Фалун Гонг. От тогава Буо Шимей била залавяна 5 пъти. На 12 май 2000 г. отишла в Пекин да апелира за Фалун Гонг и била затворена за един ден в полицейското отделение. После прекарала два дни и нощи в полицията в Панджихуа и един месец в концентрационния лагер на Мийи. През юли 2000 г. Луо Шимей отново била задържана от селското ръководство на Мийи. Било й приложено „промиване на съзнанието”.

На 17 декември 2000 г. Луо Шимей била арестувана и прекарала цяла година в лагер за принудителен труд, защото разпространявала информационни материали за Фалун Гонг. Накрая била отведена в женския затвор за принудителен труд в Сичуан, където продължили изтезанията. На 13 юли 2002 г. била арестувана отново защото вярвала непоколебимо във Фалун Дафа. Била осъдена на две години принудителен труд.

Когато Луо Шимей се върнала вкъщи след престоя в трудовия лагер, партийци накарали съпруга й да подклажда омраза към Фалун Гонг и практикуващите. Той поискал и развод. Луо Шимей получила право на опека над малката си дъщеря, но не получила права над къщата или земята им. Тя продавала продукти на селския пазар в Мийи, за да има средства за преживяване.

На 14 април 2009 г. Луо била арестувана отново. Нейната 10-годишна дъщеричка била принудена да живее с помощта на роднини и други практикуващи.

Версия на немски език: http://de.clearharmony.net/articles/201001/51798.html

Версия на китайски език: http://minghui.ca/mh/articles/2009/12/11/214215.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но ви молим да цитирате източника.