Полицай използва неизвестни химикали срещу практикуващи

Някой съобщил в полицията за практикуващите Шен Цзилин и Цян Фънлин в края на юни 2007 г. Те били арестувани от сътрудници на полицията в участък Пуцзъдян, докато раздавали материали за истината за преследването на Фалун Дафа от китайската комунистическа партия.

В полицейския участък ги обискирали. Тъй като Цян отказала да я снимат, била удряна няколко пъти от около 40-годишен полицай. Сложили й белезници и я приковали към висока маса, обърната с гръб. Така направили и с Шен. Когато Цян помолила да отиде до тоалетната, не й позволили.

Полицаят затворил вратата и прозорците в стаята и разпръснал неизвестен химикал, който силно раздразнил очите и носоглътката на практикуващите. Дишането им се затруднило, започнали да кашлят. Това продължило около 20 минути. Тъй като нито една от двете жени не направила нещо, полицаят повторил още един път разпръскването на химикала.

По-късно, полицаите накарали Шен и Цян да седнат в полицейския автомобил и ги откарали в център за задържане Цзунхуа.

Версия на китайски език: http://www.minghui.org/mh/articles/2009/12/27/215153.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но ви молим да цитирате източника.