Преживяванията на докторант в началото на самоусъвършенстването му във Фалун Дафа

Как тръгнах по пътя на Дафа

Докато учих в колеж, бях много заинтересуван да открия отговори за естествено появяващи се феномени, които науката не бе разгадала. Обаче колкото повече учех, толкова повече въпроси имах. В началото на 80-те години на ХХ век чигонг стана популярен в континентален Китай. Тъй като демонстрираше свръхестествени феномени, започнах да го изучавам с голям интерес. Периодично посещавах много чигонг училища.

След като завърших колеж, последователно се записах в два университета за по-нататъшно обучение. Накрая получих докторска степен от най-известния университет в континентален Китай. Освен това бях поканен да се присъединя към факултета на този най-известен университет. Десет години усилия не разрешиха въпросите и объркването ми относно природните мистерии. Вместо това, колкото повече изучавах модерната наука, откривах недостатъци и пропуски в научните обяснения на природните закони.

Чудех се: „Какъв е пътят ми в живота? Какво трябва да направя, за да разреша объркването си и получа отговори, които искам с цялото си сърце?” Често неспокойно се скитах из университета, чувствайки, че животът ми се изплъзва.

Един ден през май 1995 г. открих, че някой учи хората да практикуват Фалун Гонг безплатно в малка залесена площ, в близост до общежитието ми. Отначало си мислих, че това е поредният чигонг. Взех книга, озаглавена „Фалун Гонг”, поради интереса си към чигонг. След като прочетох книгата, се почувствах доста шокиран. Въпреки че бях чел много чигонг литература, никога не бях изпитвал такова чувство. Нямах търпение да науча повече за Фалун Гонг. Затова на следващия ден отново отидох до горичката и взех книгата „Джуан Фалун”. Прочетох я наведнъж. Толкова бях погълнат в изучаването, че не бях осъзнал, че се е стъмнило.

След като приключих четенето на „Джуан Фалун”, сякаш сърцето ми бе освободено от дългото объркване и бреме. Независимо от объркването и въпросите за природните мистерии или за живота ми, си изясних всички въпроси. Неописуемо щастие се появи дълбоко от сърцето ми. Накара ме да се чувствам леко и спокойно в сърцето и тялото си. Това чувство, което никога не бях изпитвал, трая няколко дни. За моя изненада, в деня, в който завърших четенето на „Джуан Фалун”, въпреки че не бях започнал да правя упражненията, безсънието ми (причинено от продължителното напрежение в академичния живот) изчезна. Оттогава никога не съм изпитвал безсъние.

Рано сутринта на следващия ден побързах да отида в горичката, за да науча упражненията. Тогава забелязах, че обноските и гласовете на асистентите бяха толкова добри и не приличаха на тези на другите хора, които бях виждал преди. Те се държаха с хората много добре, сякаш бяха наши отдавна изгубени приятели. Без съмнение това бе резултат от практикуването на Фалун Гонг. От сърце реших да практикувам Фалун Гонг и да стана добър човек като тях. Така успешно започнах да практикувам Фалун Гонг.

Постигане на Тао и извличане на полза

Това, което Учителят преподава в „Джуан Фалун”, комбинира знания и феномени от модерната наука, но е много отвъд нея. Практикуването на Фалун Гонг не е само изпълнение на упражненията; също е важно да се придържаш към Истинност – Доброта – Търпение в живота и работата си.

Докато истински практикувах Фалун Гонг, учудващо открих, че при следващо прочитане едно и също изречение от „Джуан Фалун” води до доста различно разбиране от това, което бях получил при предишното си четене. Освен това често бях шокиран дълбоко в сърцето си. Въпреки че бях учил толкова много години в академичния си живот, никога не бях имал такова усещане, което получих от „Джуан Фалун”. Постепенно разбрах, че „Джуан Фалун” е много уникална книга и че само чрез истинска култивация и следване на изискванията, изложени в „Джуан Фалун”, бих осъзнал по-дълбоки принципи.

Наистина е вярно, че измежду всички теории в света Дафа е истинската наука. Той перфектно обяснява всичко във вселената. Красотата му не може да се опише. Дафа е това, което винаги съм търсел и искал в живота си. Най-накрая го открих.

Поглеждайки назад към човешкия свят, след период на култивация, вече не бях объркан от сложността и многостранността му. Вместо това чувствах, че е много ясно и просто. От „Джуан Фалун” разбрах истинското значение на живота и се почувствах много спокоен в сърцето си. Вече не изпитвах емоционална болка за изминалото време и неразрешените въпроси в живота си.

Физическото ми състояние също се подобри, след като премахнах товара от съзнанието си. След първия прочит на „Джуан Фалун” безсънието, което ме измъчваше толкова много години, незабавно изчезна. Чрез практикуване на култивация, осъзнах причините за конфликтите между хората, бях загрижен по-малко за личните си интереси и с желание помагах на другите.

За да помогне на учениците да разберат принципите на култивацията, Учителят отговаря на техните въпроси и разяснява „Джуан Фалун” по различни поводи. Друго, което ме шокира, бе, че всеки път Учителят преподава няколко часа без да използва текст. Някои от лекциите са издадени като книги. Разбрах, че съдържанието на книгите е възпроизведено от записите на лекциите. Начинът, по който Учителят преподава и издава книги е толкова уникален и отразява велика мъдрост!

В следващите лекции, Учителят преподава неща от по-високи и по-високи нива, свързани с по-големи системи и отвъд човешката наука и съзнание. Учителят често преподава от различни ъгли. Но всички лекции от различните преподавания и ъгли са много добре свързани помежду си и се допълват. Удивително е! Това е действителната истина!

Разпространяване на щастие

Когато става въпрос за такава ценна и прекрасна практика, не е ли добре повече хора да знаят за нея и да се облагодетелстват? Приятелите практикуващи и аз започнахме да представяме Фалун Гонг на повече хора.

В университета ми все повече учители и студенти тръгваха по пътя на култивацията. Първоначално имаше само едно място за практикуване на упражненията в залесената площ. По-късно вече имаше девет места за практикуване с повече от сто практикуващи от университета.

Доктор по физика, който изучаваше теорията за относителността на Айнщайн, беше изумен от Фа принципите на Учителя. След като практикува известно време Фалун Гонг, той каза: „Иска ми се да практикувах Фалун Гонг от по-рано. Фалун Гонг не само подобри тялото и съзнанието ми, но и ме напътства много в научните ми изследвания.”

Бившият директор на университета също практикуваше Фалун Гонг, заедно със съпругата си. Те бяха на около 70 години. Преди да започнат да практикуват и двамата бяха с лошо здраве и страдаха от много болести. След като започнаха да практикуват, здравето им се подобри. Университетът внесе модерен медицински апарат, който определяше състоянието на човек само от една капка кръв. Съпругата на директора първа отиде да се изследва. Резултатите показаха, че здравето й е много добро, все едно беше на 40 г. Това учуди и нея, и докторите. Тя доволно каза на съпруга си за резултатите. Първоначално директорът не й повярва. Но той също отиде на изследване и получи подобни резултати.

В общежитията на университета живееше завършил студент, който страдаше от левкемия. Една сутрин правихме упражненията, докато той ни наблюдаваше отблизо. Лицето му беше пребледняло, а косата му бе опадала заради химиотерапията. Първо стоеше прав, но по-късно трябваше да седне, защото беше прекалено слаб. Тогава практикуващ отиде да го попита дали иска да практикува Фалун Гонг. Той кимна утвърдително и взе книгата „Джуан Фалун”. По-късно започна да практикува на това място за упражненията. Промените в него учудиха всички. Открихме, че се подобрява с всеки изминал ден. За два месеца кожата му стана светло-розова, а косата му порасна отново. Три месеца по-късно отиде на изследвания в болницата. Резултатите показаха, че е здрав. Колко удивително. След като видяха това, родителите му също започнаха да практикуват Фалун Дафа. След половин година студентът възстанови обучението си и успешно завърши като магистър. Има още много подобни истории за практикуващи.

Изминали са 18 г. откакто Фалун Гонг е преподаден за първи път през 1992 г. Само в континентален Китай има над сто милиона души, практикуващи Фалун Гонг. А по целия сват Фалун Гонг се практикува в над 100 страни; „Джуан Фалун” е преведена на много езици. Независимо дали е високообразован или неграмотен, всеки се подобрява от „Джуан Фалун”. Не е ли това чудо? Това е важно и голямо събитие в човешката история. Нека помислим, има ли теория или книга с такива поразителни постижения? Не заслужава ли да се замислим сериозно?

Моля, премахнете цялото останало съмнение, не изпускайте толкова ценна истина. Оставете понятията си, разберете Фалун Дафа и спокойно прочетете „Джуан Фалун”. Това ще бъдат най-прекрасните страници в живота ви.

Версия на английски език: http://www.clearwisdom.net/html/articles/2010/8/22/119540.html
Версия на китайски език: http://minghui.ca/mh/articles/2010/7/31/227721.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но ви молим да цитирате източника.