Германия: Практикуващи информират относно преследването по време на оперен фестивал

По време на 99-тия оперен фестивал „Вагнер“, познат още като фестивала на Байройт, Фалун Гонг практикуващи от Германия проведоха дейности, повишаващи информираността за преследването срещу Фалун Гонг. Байройт е малък град в северна Бавария, където всяка година се провежда известният оперен фестивал „Вагнер“ в сградата на едноименната опера. По традиция много германски сановници, знаменитости, музиканти и изпълнители от цял свят се събират на прием на тревната площ срещу операта.

Информационни табла на Фалун Гонг, изложени пред правителствените сгради срещу опера „Вагнер“
Туристи гледат информационните табла
Фалун Гонг практикуващи демонстрират упражненията пред операта

Тази година, в центъра на Байройт беше обособено място за разпространяване на информация, отнасяща се до Фалун Дафа. Преди това практикуващи разясниха фактите за преследването, извършвано от китайската комунистическа партия (ККП) срещу Фалун Гонг, на кмета и началника на канцеларията. Те бяха потресени от преследването и казаха, че ще подкрепят усилията на практикуващите. Насърчиха ги да се свържат с медиите и да разкажат за нарушенията на човешки права в Китай.

Практикуващите сложиха информационни табла в центъра на Байройт, пред сградата на правителството, с надписи: „Тези престъпления се извършват в момента в Китай“. Много туристи и местни хора се спряха да научат повече. Възмутени от шокиращите злоупотреби с невинните, много се подписаха в петиция за незабавно спиране на преследването срещу Фалун Гонг.

Практикуващите раздаваха информационни материали и пред сградата на операта. Тъй като те провеждаха подобни дейности всяка година по време на фестивала, много от посетителите вече бяха запознати с преследването. Много от тях казваха: „Продължавайте с добрата работа!” Когато повече от новите участници на фестивала чуваха за петицията, противопоставяща се на преследването срещу Фалун Гонг, казваха: „Фалун Гонг! Аз знам за тях. Нека се подпишем!“

Версия на английски език: http://www.clearwisdom.net/html/articles/2010/8/24/119595.html
Версия на китайски език: http://www.minghui.org/mh/articles/2010/8/18/228500.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но ви молим да цитирате източника.