Ирландия: Фалун Гонг практикуващи съдят Ли Чанчун, постоянен член на Политбюро на ККП и бивш партиен секретар

Ли Чанчун, постоянен член на Политбюро на китайската комунистическа партия (ККП), посети Ирландия. На втория ден от визитата му, 27 септември 2010 г., Фалун Гонг практикуващи, включително Дай Джиджън от Австралия, подадоха наказателна жалба до областния съд в Дъблин срещу Ли Чанчун за неговата главна роля при ръководене и изпълнение на престъпленията на изтезания, убийства, нечовешко малтретиране и геноцид срещу Фалун Гонг практикуващи по време на службата му като партиен секретар на ККП за провинция Гуандон и като постоянен член на Политбюро на ККП. Съдът официално прие случая в 16 часа на същия ден. Преди Ли Чанчун е даван под съд във Франция и е обвинен от Фалун Гонг практикуващи за престъпления на изтезания.

Дай Джиджън и Джао Мин, 27 септември 2010 г.

В наказателната жалба се твърди, че подсъдимият, Ли Чанчун, е организирал масивно преследване срещу Фалун Гонг практикуващи, когато бил партиен секретар на ККП за провинция Гуандон. Според доклади на Световната организация за разследване на преследването срещу Фалун Гонг (WOIPFG) Ли Чанчун е ръководил и извършвал преследването на Фалун Гонг практикуващи в провинция Гуандон, използвайки жестоки средства. Като последствие стотици Фалун Гонг практикуващи били изпратени в трудови лагери в Гуандон. Практикуващите били подложени на нечовешко промиване на съзнанията, изтезания и убийства.

Според непълна статистика от уеб страницата Clearwisdom.net провинция Гуандон е една от най-лошите провинции в Китай от гладна точка на преследването на Фалун Гонг практикуващи. От момента, в който Дзян Дзъмин, предишният президент на Китай, започва преследването през 1999 г. до септември 2010 г. на посочената страница за провинция Гуандон са документирани най-малко 76 смъртни случая в резултат на преследването.

Адвокатът, представящ Фалун Гонг практикуващите, отбеляза, че Ли Чанчун, като постоянен член на Политбюро, както и като човек, отговорен за пропагандата и медиите, е играл ключова роля при изпълнението на политиката на репресии и ликвидиране на Фалун Гонг, провеждана от ККП. Той си служил с инструментите на пропаганда на ККП, за да представи Фалун Гонг като демоничен чрез продължителни, цялостни, широки, официални и неофициални средства, използвайки медиите. Така, китайският народ, без да знае истината, е заблуден да мрази Фалун Гонг. Междувременно, той е ръководил полицията на обществена сигурност, трудови лагери, затвори и психиатрични клиники своеволно и нелегално да задържат и брутално да атакуват и изтезават тези Фалун Гонг практикуващи, които оставали твърди във вярата си.

След като случаят бе приет, Фалун Гонг практикуващите в Ирландия поискаха от съда незабавно да издаде заповед за арест на Ли Чанчун по време на посещението му, за да попречи на обвиняемия да напусне Ирландия. Според Наредба 2000 от ирландското наказателно право (Конвенцията на ООН срещу изтезанията) и ирландската Наредба срещу геноцид № 28/1973, ако ищците и обвиняемите в престъпление на изтезание са в Ирландия, когато делото е заведено до ирландски съд, ирландският съд има юрисдикция независимо от националностите на ищеца и обвиняемия. Относно престъплението на геноцид в съответствие с практиката на международното право по човешки права, ирландският съд има юрисдикция независимо от националността на обвиняемия и мястото на извършване на престъплението.

Версия на английски език: http://www.clearwisdom.net/html/articles/2010/10/5/120432.html
Версия на китайски език: http://www.minghui.org/mh/articles/2010/10/3/230499.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но ви молим да цитирате източника.