Китайската комунистическа партия плаща големи възнаграждения за залавянето на практикуващи

Между юли и септември 2010 г. 14 Фалун Гонг практикуващи от град Дзянян, провинция Съчуан, били отведени в центъра за промиване на съзнанието „Ерху“ в гр. Дзъян. Там те били измъчвани и заставяни да се откажат от вярата си във Фалун Гонг.

В началото на септември 2010 г. служители на китайската комунистическа партия (ККП) от град Дзянян дали разпореждане на прилежащите им организации да започнат интензивно преследване на всички Фалун Гонг практикуващи в региона.

До момента неправомерно са заловени петима Фалун Гонг практикуващи от община „Дзянчен“ и един от град Шичяо. Наградата от ККП в Пекин за изпращане на Фалун Гонг практикуващ в центъра за промиване на съзнанието „Ерху“ възлиза на 48,000 юана (приблизително 10,000 лева – б.пр.). За да получат тази награда, членовете на ККП от град Дзянян започнали безмилостна кампания за неправомерно арестуване на всички Фалун Гонг практикуващи.

Чeн Джушян, 68-годишен, бил арестуван в жилището си на 12 септември 2010 г. След залавянето, бил изпратен много бързо, без съдебен процес, в центъра за промиване на съзнанието „Ерху“. Организациите, участвали в ареста са: Управление „6-10“ на град Дзянян, агенти на отдела за Държавна сигурност на града, аншянската асоциация и полицията в Ченджон.

Ху Юанджън, 75-годишна, от с. Дзеюе, град Дзянчен, била в дома на дъщеря си и се грижела за внучето си, когато била арестувана на 25 септември 2010 г. В ареста участвали следните организации на ККП: Управление „6-10“ на град Дзянян, агенти от отдела за Държавна сигурност на града, партийният секретар на Комитета в Дзеюе и полицията в Ченджон.

Уан Хуаджан, 74-годишен, от град Дзянян, бил арестуван в жилището на дъщеря си на 8 октомври 2010 г. Откарали го без съдебен процес, направо в центъра за промиване на съзнанието „Ерху“. Един свидетел заявил, че над 20 човека излезли от много коли и отишли в дома на дъщеря му на 7 октомври, за да го арестуват, но го изпуснали. Организациите на ККП, които участвали в ареста са: Управление „6-10“ на град Дзянян, агент от отдела за Държавна сигурност и полицията в Ченджон.

Шу Хуийин, 55-годишна, от град Дзянян, била арестувана в дома си, също на 8 октомври 2010 г. Тя също била затворена директно в центъра за промиване на съзнанието „Ерху“. Членовете на ККП, които участвали в ареста са: директорът на асоциацията, Ян Уандзъ, заместник-директорът, Фу, и един полицейски служител от община Шъчяо.

Версия на английски език: http://www.clearwisdom.net/html/articles/2010/10/23/120973.html
Версия на китайски език: http://www.minghui.org/mh/articles/2010/10/14/231002.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но ви молим да цитирате източника.