Полша: Практикуващи осъждат Джиа Чинглин за престъпления срещу Фалун Гонг

Джиа Чинглин, един от активните участници в преследването срещу Фалун Гонг, водено от китайската комунистическа партия (ККП), посети Полша на 2 ноември 2010 г. По този повод няколко Фалун Гонг практикуващи от Полша протестираха пред Китайското посолство. Те държаха плакати в знак на протест срещу посещението му в Полша.

Фалун Гонг практикуващи протестират пред Китайското посолство в Полша

Ден по-късно един от прокурорите в Прокуратурата във Варшава свика на спешно заседание представителите на Фалун Гонг практикуващите, за да получи повече информация. Практикуващите подробно обясниха за преследването от ККП през последните 11 години, както и за участието в него на Джиа Чинглин, докато е бил кмет на Пекин в периода 1999-2002 г.

Джиа Чинглин е един от 11-те официални лица на Централния комитет на ККП, който активно участва и подпомага преследването на Фалун Гонг. Световната организация за разследване на преследването на Фалун Гонг (ОРПФГ) също го разследва. Той е измежду петте основни обвиняеми, който е съден от испанския съд за геноцид и подлагане на изтезания.

Няколко дни Фалун Гонг практикуващите носеха плакати с надпис „Спрете преследването на Фалун Гонг“ пред всеки от изходите на Парламента, което привлече вниманието на националните медии.

Версия на английски език: http://www.clearwisdom.net/html/articles/2010/11/7/121291.html
Версия на китайски език: http://minghui.ca/mh/articles/2010/11/6/232058.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но ви молим да цитирате източника.