САЩ: Клуб на Фалун Гонг в университет организира изложба и запозна новите студенти с практиката

Клубът на Фалун Гонг при Колумбийския университет в САЩ организира изложба на територията на университета, за да запознае новите студенти с дейността си. Практикуващите направиха щанд с материалите за Фалун Гонг и книгата „Девет коментара за комунистическата партия“ на китайски и на английски език.

Членове на Фалун Гонг клуба при Колумбийския университет по време на изложбата

В Колумбийския университет учат много китайски студенти. Приемът отваря за тях прозорец към света. Суман, един от членовете на клуба, разказа: „Един от китайските студенти с удивление откри, че в университета съществува такъв клуб. Той бе поразен и развълнуван, и извика други китайски студенти да дойдат на щанда. Те взеха информационни материали и казаха, че обезателно ще ги прочетат.“

Ани каза, че няколко студенти от континентален Китай и Хонконг били силно заинтригувани, виждайки книгата „Девет коментара за комунистическата партия”. Било очевидно, че те са чували за нея в Китай.

Корейският студент Ха разговарял с две студентки от Китай. Той им казал, че след като узнал за Фалун Дафа започнал да изучава китайски език. Ха им разказал истината за самозапалването на площад „Тянанмън“ в Китай и за това, че ще призовава за справедливост за практикуващите Фалун Гонг в Китай. Една от китайските студентки заявила: „Да, в Колумбийския университет също има Фалун Гонг.“ Ха им показал книгата „Девет коментара за комунистическата партия” и една студентките взела копие на книгата.

Друга двойка китайски студенти се приближила към щанда на клуба – изглеждали недоволни. Ха им се представил и започнал да говори с тях на китайски език. Те се заинтересували и внимателно слушали думите му. Ха им показал „Девет коментара за комунистическата партия”. Те няколко пъти повторили: „Говорите много добре китайски! Много добре познавате китайската култура.“ Взели от него информационни материали, а той им казал, че обича китайския народ и китайските традиции, и Фалун Гонг е част от тях.

Много хора изразили желание да участват в семинар на Фалун Гонг, за да научат повече за практиката. Повечето взели информационни материали и изказали най-добри пожелания на практикуващите Фалун Гонг, подложени на преследване в Китай. Един американец казал: „Знам за вашата група и за това, което се случва. Пожелавам ви успях!“ Друг американец взел две копия на книгата „Девет коментара за комунистическата партия” за свои приятели китайци.

Членовете на клуба на Фалун Гонг били много щастливи, че толкова много хора получили възможност да научат за практиката. Ха сподели, че когато успеят да се преборят с привързаностите си и проявят искреност и милосърдие, ще успеят да разпространят истината за Фалун Гонг сред повече хора.

Версия на английски език: http://www.clearwisdom.net/html/articles/2010/9/18/120082.html
Версия на китайски език: http://www.minghui.org/mh/articles/2010/9/17/229775.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но ви молим да цитирате източника.