САЩ: Член на ККП призна преследването на Фалун Гонг пред ООН

Специалният рапортьор на ООН за свободата на религиите и вероизповеданията, проф. Хайнер Биелефелдт, се изказа срещу преследването на Фалун Гонг, водено от Китайската комунистическа партия (ККП) по време на Общото Събрание на ООН в Ню Йорк, САЩ на 21 октомври 2010 г.

Един от китайските делегати отговори по темата, наричайки Фалун Гонг „зъл култ“. Така той заяви, че политиката и намеренията на ККП е да „премахне напълно“ Фалун Гонг. Според него политиката на китайското правителство и преследването на Фалун Гонг практикуващите са правилни.

Рядко се случва на делегат от ККП да признае, че преследването съществува и да потвърди открито жестокостта на преследването пред международната общност. Делегатът ясно посочи, че практикуващите Фалун Гонг трябва да бъдат „жестоко наказани“ и „напълно премахнати“. Изказването му изложи на показ лицемерието на политиката на ККП, дълго време рекламирана като политика на „грижа, обич, трансформация и образоване“ на Фалун Гонг практикуващите.

ККП отново и за пореден път отрече бруталните мъчения, на които са подлагани практикуващите Фалун Гонг. Въпреки това обаче, Minghui.net публикува ежедневни доклади от различни източници за случаи на преследване в Китай. Това са разкази от очевидци, а практикуващи и свидетели на случаите все още живеят в опасната обстановка под управлението на ККП.

През юли 2010 г. в САЩ се състоя конференция на Международната асоциация за проучване на култовете (МАПК). ККП изпрати три делегати да участват в конференцията – зам. ген. секретар Ченг Нингнинг от Китайската анти-култ асоциация, китайският психолог Уанг Уенгджонг и специалния експерт от Управление „6-10“ на провинция Шаанси Чен Чингпинг. Те говориха за така наречената „грижа, обич, трансформация и образоване на китайските членове на злия култ“. Други посетители на конференцията отбелязаха, че докладът на ККП се базира на преследването на Фалун Гонг практикуващите и е изкуствено създаден, за да заблуди международната общност. Организаторите на конференцията осъдиха доклада.

Всъщност политиката на жестоки наказания към Фалун Гонг практикуващите продължава вече 11 години. Изумителната пропагандна кампания в ранните години, водена от ККП, както и жестокото отношение към Фалун Гонг практикуващите, предизвикаха загриженост, дискусия и осъждане от целия свят. За да продължат преследването, агентите на ККП промениха подхода си и продължиха преследването в Китай, но го прикриваха, за да се справят с международната критика по отношение на нарушаването на човешките права и използването на мъчения. ККП преднамерено се опитваше да скрие истината за преследването и истинската ситуация в страната. Въпреки това обаче изказванията на китайския делегат показаха възгледите на ККП и какво е било отношението към Фалун Гонг практикуващите през цялото време.

Правителства и медии научиха истината за преследването. На 16 март 2010 г. Камарата на представителите на САЩ прие Резолюция 605 (с 412 гласа срещу 1), в която се настоява китайското правителство да спре политиката на преследване на практикуващите Фалун Гонг.

Г-жа Асма Джахангир, предшественик на проф. Биелефелдт в ООН, също остро се противопостави правителството в Китай да използва властта си и да взема решение вместо гражданите кое е истинска религия. Според нея вярата трябва да се определя от последователите на дадена религия.

Китай е подписал Конвенцията за човешките права и е задължен да спазва съдържанието на документа. Действията на ККП днес показват неспособността на Китай още дълго да прикрива преследването.

Версия на английски език: http://www.clearwisdom.net/html/articles/2010/11/7/121297.html
Версия на китайски език: http://minghui.ca/mh/articles/2010/10/26/231504.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но ви молим да цитирате източника.