Методи за изтезаване, използвани в затвора в Харбин

Служителите на китайската комунистическа партия (ККП) в затвора в Харбин, провинция Хейлундзян, особено надзирателката Джан Дзюшан, изтезавали Фалун Гонг практикуващи по най-жесток начин, използвайки всевъзможни методи. Джан започнала преследването на Фалун Гонг веднага след като я направили комендант, през юни 2002 г. Тя открила нов метод за мъчения, който използвала върху практикуващи – „да се седи на ръба на трикрако сгъваемо столче“. Това водело до физически и душевни травми.

Когато използвали този метод за мъчение, надзирателите сгъвали трикрако столче така, че то образувало нещо като бариера и го поставяли на пода. Практикуващите трябвало да седят върху него (все едно яздейки кон); то било 2,5 – 3 см широко и в средата имало стърчащи болтове. Всеки нормален човек не би издържал да седи в това положение, но практикуващите били принуждавани да стоят седнали с ръце на коленете. Понякога заповядвали на практикуващите да заемат различни пози, с ръце протегнати напред или настрани като разперени криле на птица. На практикуващите било заповядвано да стоят седнали с изправено тяло. Ако се помръднели дори леко, били бити, ругани и ритани. Човек не би издържал да седи в това положение дори няколко минути. Практикуващите, които непоколебимо вярвали в Дафа и не желаели да бъдат превъзпитавани, трябвало да извършват тежък робски труд. През деня трябвало да работят, а след това шест часа да стоят седнали на ръба на такова столче. Всеки, който се помръднел, бил бит брутално.

На 18 март 2004 г. Джан Дзюшан разпоредила арестуваните Сун Дианбин, Ли Чений, Джан Юлян и Джан Чуандуо да бъдат подложени на мъчения. Те принудили тези практикуващи да стоят седнали на ръба на сгъваеми столчета, с обърнати към стената глави. Ако някой от практикуващите се мръднел леко, получавал удари. Те били лишавани от сън до късно през нощта и трябвало да стават в 4:30 часа и отново да седят на столче в това положение. През деня ги карали да вървят без да почиват.

През пролетта на 2004 г. Юан Чиндзян бил арестуван и откаран в затвора в Харбин. Тъй като отказал да бъде превъзпитаван, бил измъчван и цели 18 дни – принуждаван да стои седнал на ръба на сгъваемо столче. Трябвало да държи ръцете си изпънати напред и на страни. Бил е лишен от сън и брутално бит. От изтезанията получил белодробен плеврит и бил много изтощен и омаломощен. На 1 юли 2004 г. Юан Чиндзян бил преместен от затвора в Харбин в зона 6 на затвора в Дачин. На 23 юли 2005 г. починал.

На 23 април 2004 г. Гуан Дъдзун казал, че Ли Чан’ан не спазвал правилата и използвал това изказване като мотив за изтезаването на Ли Чан’ан и други практикуващи. Гуан Дъдзун принудил всички практикуващи да седят на ръба на сгъваеми столчета, с ръце на коленете. Карал ги да седят от 21:00 до 00:00 часа, под строга охрана. След което от 4:00 до 6:00 часа отново ги накарал да стоят седнали на столчетата до края на времето за закуска. След това били принудени да подпишат три декларации за отказване от Фалун Гонг.

На Ян Иджон било разрешено да спи само по един час на ден. От дългите изтезания и седене върху сгъваемо столче, хълбоците му отслабнали. Много често му бил нанасян и побой.

Джан Юлян често бил принуждаван да стои седнал цели шест часа върху сгъваемо столче. Ако се мръднел малко, веднага получавал удари. Той понесъл и тежък побой, при престоя му в изолационна килия. Били му изкривявани и китките, което било изключително болезнено.

Версия на английски език: http://www.clearwisdom.net/html/articles/2010/11/7/121295.html
Версия на китайски език:http://minghui.ca/mh/articles/2010/10/26/231487.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но ви молим да цитирате източника.