Лиу Мейли е арестувана нелегално и ограбена от полицията

Фалун Гонг практикуващата Лиу Мейли от град Ухан, провинция Хубей, била арестувана незаконно на 4 ноември 2010 г. Полицията откраднала заплатата, която получила при пенсионирането си, в размер на 3,000 юана (приблизително 670 лв. – б.пр.).

На 4 ноември Лиу дала на някого календар с надпис „Фалун Дафа е добро“ върху него. Цивилен полицай видял това и я арестувал. Той я отвел в полицейското управление „Шингоучяо“ в област Чингшан. Полицаите й отнели две чанти – едната с 3,000 юана, спестовната й книжка и ключове. В другата имало няколко диска, два мобилни телефона и няколко календара.

Под командването на ръководителя на Управление „6-10“ и отдела за национална сигурност към област Чингшан, полицаите завързали Лиу с белезници за един стол. Когато семейството й дошло, за да изиска освобождаването й, полицаите излъгали и обещали, че ще я задържат само за 15 дни. След като семейството си тръгнало, те я прехвърлили в център за задържане № 1 на град Ухан.

В центъра за задържане полицията наредила на пазачите да транспортират Лиу директно в лагер за принудителен труд след 15 дни. През първите няколко дни в центъра за задържане пазачът Гуо Дяндзяо искала да снима Лиу. Тя заплашила Лиу и й казала, че ако не съдейства няма да й позволят да се обади на семейството си. Лиу отказала да я снимат, затова Гуо заповядала на пет от задържаните да я държат. Те я сграбчили за главата, силно дърпали косата й, влачели я за ръцете и я опрели в стената, след което я снимали.

На 14-я ден полицаи и няколко пазача я прехвърлили в друг център за задържане. Там двама полицаи дърпали главата и косата й и усуквали ръцете и пръстите й. Пазачите наредили на четирима задържани да я държат, за да могат да я снимат. Но Лиу не съдействала и те не успели да направят снимки.

По-късно, ръководени от пазачите, няколко задържани я блъснали на пода. Те я държали там, докато не съблекли всичките й дрехи. После й заповядали да облече чуждо бельо и яке.

На 22 ноември, дузина полицаи и шест задържани отново я измъчвали. Те я сграбчили, насилствено тресели главата й, влачели я за косата и я притиснали към стената, за да я снимат.

На този ден Лиу била освободена. Тя попитала полицаите за парите и спестовната й книжка. Ян, ръководителят на полицейското управление, й казал, че са върнали всичките й вещи на семейството й. Но когато Лиу попитала съпруга си за парите, след като се прибрала вкъщи, съпругът й казал, че полицаите не са им върнали нищо.

Версия на английски език: http://www.clearwisdom.net/html/articles/2010/12/26/122123.html
Версия на китайски език: http://www.minghui.org/mh/articles/2010/12/19/武汉法轮功学员刘美丽被警察绑架抢劫经历-233848.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но ви молим да цитирате източника.