Районният съд „Улин“ издаде незаконни присъди на осем Фалун Дафа практикуващи

На 4 ноември 2010 г. осем Фалун Дафа практикуващи от град Чандъ, провинция Хунан, били незаконно осъдени на срок от три до десет години затвор.

Уан Юнкан, ръководител на Управление „6-10“ в град Чандъ, наскоро изпратил няколко стотин полицаи да арестуват повече от 30 практикуващи и да претърсят домовете им. Полицаите конфискували книгите на практикуващите, както и оборудване и съпътстващите го средства, използвани за производство на разясняващи истината за преследването на Фалун Гонг материали. Практикуващите Уан Цяохуей, Ли Хайдзюн, Ман Санцин, Лио Сюин, Лио Хуейпин, Ли Фанюн, Чен Линдзъ, Дзен Лихуа, Лио Сяндзюй и др. били изпратени в центъра за задържане на град Чандъ, където били подложени на преследване. Сред тях била и 74-годишната Фалун Гонг практикуваща Лио Сюин.

Практикуващите били незаконно съдени в районния съд „Улин“ на град Чандъ. Когато се опитали да се защитят в съда, съдийката Ден Липин започнала да се държи неразумно и да тропа по масата. Тя говорила грубо, като не им дала възможност да се изкажат и прибрала документите им за защита. Процесът бил показен и предварително предопределен от властите.

На 4 ноември съдът осъдил незаконно практикуващите на затвор по следния начин: Лио Сяндзюй – 10 г., Ли Фанюн – 9,5 г., Уан Цяохуей – 9 г., Ли Хайдзюн – 8,5 г., Лио Хуейпин – 7,5 г., Дзен Лихуа – 7 г., Ман Санцин – 5 г. и Чен Линдзъ – 3 г.

Версия на руски език: http://ru-enlightenment.org/docs/2010/1225/775182233.htm
Версия на китайски език: http://www.minghui.org/mh/articles/2010/11/15/湖南省常德市多名法轮功学员被非法判重刑-232552.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но ви молим да цитирате източника.