Малайзия: „Небесният оркестър“ изпраща послания за добро през Новата година

През изминалите две години „Небесният оркестър“ от Сингапур бе канен многократно в Йохор, Малайзия, за да свири пред обществеността. Мелодичната музика и въздействащите мелодии, изпълнени от Оркестъра, впечатлиха изключително тамошния спонсор и обществеността. На 31 декември 2010 г. и на следващия ден „Небесният оркестър“ бе поканен да свири пред големите магазини в град Джохор Бахру и Муар.

На 13 декември 2010 г. „Небесният оркестър“ свири първо в Джохор Бахру. В няколко големи магазина бе чута тази свята, небесна музика. Бяха изпълнени песните: „Фалун Дафа е добро“, „Барабаните на Фа“ и „Тромпетите на Фа“, „Разтърсване на десетопосочния свят“ и „Да дадеш щастие“, композирани от Фалун Гонг практикуващи, както и много от познатите мелодии: „Камбанен звън“, „Ода на радостта“, „Ода към света“. Първо бе изсвирена известната балада на Малайзия „Раса Саянг“.

Много зрители бяха напълно очаровани от изпълнението на Оркестъра. Заместник-генералният директор на един от големите магазини сподели на едно интервю следното: „Музикалните изпълнения на „Небесния оркестър“ имат разтърсваща сила. Тези хубави мелодии ще останат за дълго в съзнанието ми. Мелодии като „Камбанен звън“ и „Раса Саянг“ са много известни.“ Една жена каза, че много харесва музиката, изпълнена от „Небесния оркестър“.

Спонсорите бяха изготвили големи плакати за представянето на „Небесния оркестър“, които разпространиха навсякъде и привлякоха много хора. Оркестърът се радва на много аплодисменти от публиката. След представлението водещият предсатви на публиката практиката Фалун Гонг на китайски и малайски език. Някои от оркестрантите демонстрираха на публиката Фалун Гонг упражненията.

На 1 януари 2011 г. „Небесният оркестър“ свири и в Муар, Джохор. Муар е един малък крайбрежен град. Оркестърът свири вече два пъти в града. Веднъж на брега на морето и веднъж в един голям магазин. Атмосферата беше много сърдечна и зрителите бяха докоснати от музиката. След представлението един слушател бе толкова въодушевен, че поиска да си направи снимка с Оркестъра.

Оркестърът свири до здрач. Святата музика, изпълнена от „Небесният оркестър“, създаде у хората една уникална, празнична атмосфера.

Версия на немски език: http://de.clearharmony.net/articles/201101/56985.html
Версия на китайски език: http://www.yuanming.net/articles/201101/98147.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но ви молим да цитирате източника.