Деца на Фалун Гонг практикуващи – дискриминирани в училище

Когато през 2008 г. служители на Управление „6-10“ ме арестуваха, те потърсили и училището на дъщеря ми. Опитали да принудят директора на училището да организира среща, на която да оклевети Фалун Гонг. Китайската комунистическа партия (ККП) много често си служи с доноси и принудителни мерки, както по времето на Културната революция, за да подклажда омраза сред хората. Намерението на Управление „6-10“ било да манипулира учениците така, че да дискриминират моята дъщеря и да я изолират. Но служителите в училището не изпълнили намеренията на властите. След известно време Управление „6-10“ изпратило хора, които да следят дъщеря ми след училище. Те опитали да заловят всички практикуващи, които имали контакт с моята дъщеря, но никой не се поддал на триковете им.

След освобождаването, всичко това ми бе разказано от моята съпруга и дъщеря ми. Аз помислих, че става дума за единичен случай. Но при една среща с практикуващ от друг град разбрах, че служители на Управление „6-10“ са въвели подобни мерки и там. В техния случай Управление „6-10“ успяло да упражни натиск върху служителите в училището и поискало среща с всички учители и ученици. Директорът на училището изнесъл пламенно слово, в което отправял клевети към Фалун Гонг практикуващите и подхвърлил нещо по адрес на дъщерята на практикуващия, без да споменава името й, но станало ясно за кого се отнасяли думите му. Класният ръководител принудил съучениците да не контактуват с момичето. Дъщеря му се чувствала много изолирана, което се отразило на психиката й.

След тази обмяна на информация между практикуващите разбрах, че принудителните мерки, доносите и дискриминацията, упражнени от ККП върху децата на Фалун Гонг практикуващи, клеветите срещу Фалун Гонг и преследването на практикуващи, всички те служат на коварни цели, а именно да отровят и унищожат човешки същества. Въздействието е особено вредно за ученици, които са още много млади и лесно могат да се поддадат на учителско влияние, на училищната управа или на пропагандата чрез материали.

Затова трябва да обърнем особено внимание на служителите и на учителите в училищата, да разясним фактите за Фалун Гонг по по-въздействащ начин. Тези между нас, които имат деца в ученическа възраст, трябва да приемат това като шанс за разясняване на истинските обстоятелства за преследването на Фалун Гонг.

Версия на немски език: http://de.clearharmony.net/articles/201101/57172.html
Версия на китайски език: http://www.minghui.org/mh/articles/2011/1/2/邪党强迫学校歧视法轮功学员子女-234436.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но ви молим да цитирате източника.