Тормозът, оказван върху Фалун Гонг практикуващи в женския затвор в Ляонинг

Женският затвор в провинция Лянонг е прословут с тормоза върху Фалун Гонг практикуващите, които са арестувани нелегално, особено тези от Осмо затворническо отделение. Никой от задържаните практикуващи не може да избегне бруталните изтезания. Минимум една практикуваща е умряла от изтезанията. Осмо затворническо отделение се ръководи от Зуо Шиаоян, която е известна с нейната жестокост. Тя носи електрошокова палка и удря без съжаление практикуващите винаги когато може. На срещи тя често клевети публично Фалун Гонг.

Ши от остров Хулу е около шестдесетгодишна. През 2009 г. била задържана незаконно и отведена в Осмо затворническо отделение. На 17 март 2010 г. била бита брутално с електрошокова палка, защото не се отказвала от нейните вярвания. Същата вечер изтезанията за нея продължили от група затворници, които били принудени да я тормозят от служителите Лиу Йили и Луо На. Затворниците, които участвали в изтезанията били Гао Лан, Ду Шиуюн, Фанг Лили, Яо Юанюан, Уан Тонг, Хуанг Йечинг, Уан Шиуджуан и други. Ши умряла същата нощ, още преди да бъде откарана в болница.

Версия на немски език: http://de.clearharmony.net/articles/201101/57241.html
Версия на китайски език: http://minghui.ca/mh/articles/2011/1/4/辽宁女子监狱八监区迫害法轮功学员案例-234499.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но ви молим да цитирате източника.