Усъвършенстването на речта е част от нашата отговорност

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Забелязал съм някои проблеми и неправилни разбирания относно усъвършенстването на речта и бих искал да споделя моите прозрения с приятелите практикуващи.

Някои практикуващи искат да кажат всичко на семействата и приятелите си, които не практикуват. Тази информация може да е свързана с неща, отнасящи се до приятели практикуващи. Не трябва да клюкарстваме или критикуваме практикуващите по този начин. Ако казваме негативни неща на обикновените хора, те могат да използват човешките си представи и да видят Дафа или практикуващи в негативна светлина, а това може да ги накара да започнат да таят възмущение към Дафа.

Ако умишлено разваляме репутацията на практикуващ, това се равнява на нанасяне вреда върху репутацията на Дафа. Малко вероятно е обикновен човек да разбере Дафа, така те формират мненията си спрямо нашето поведение. Ако човекът е срещу Дафа или практикуващи в сърцето си, вероятно няма да бъде спасен. Трябва да бъдем отговорни към съзнателните същества и да обръщаме внимание на този важен въпрос.

Също така е препоръчително да не говорим пред новите практикуващи за неразбирателства, които се появяват сред практикуващите, и не трябва да им разкриваме привързаностите си на страх. Дали нов практикуващ се справя добре по пътя си на самоусъвършенстване е силно свързано с дългогодишните практикуващи около него. Когато нов практикуващ често чува за конфликти сред практикуващите, неговото разбиране за Дафа може да е на относително ниско ниво и той може да постави под въпрос това дали практиката е истински чиста и дали е за него. Това може да създаде излишни бариери в съзнанието на новите практикуващи. Не мисля, че е уместно да приемаме, че веднъж след като са получили Фа, те разбират Фа добре. Дългогодишните практикуващи са разбрали Фа добре само след като са се усъвършенствали с години, затова трябва да бъдем по-отговорни към новите практикуващи.

Усъвършенстването на речта може да помогне на практикуващите да избегнат извършването на излишни грешки, а то също е и част от това да бъдем отговорни към съзнателните същества и към нашето лично усъвършенстване.

Приятели практикуващи, моля, посочете неподходящото.

Версия на английски език: http://www.clearwisdom.net/html/articles/2011/1/26/122872.html
Версия на китайски език: http://www.minghui.org/mh/articles/2010/12/28/修口是一种负责的体现-234176.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но ви молим да цитирате източника.