Индонезия: Разпростpaняване на Фалун Дафа на известно туристическо място

На 16 януари 2011 г., рано сутринта, Фалун Гонг практикуващите от Бали проведоха групово изпълнение на упражненията, с цел разпростpaняването на практиката на Фалун Дафа в Бедугул, в планинската част на Бали, близо до едно езеро. Също така, практикуващите представиха групата с препасани през кръста барабанчета, която привлече много посетители.

Групово изпълнение на упражненията
Представяне на групата на барабанчиците

По време на събитието няколко практикуващи раздаваха листовки с информация и разясняваха на присъстващите какво е Фалун Дафа и защо е преследвана в Китай.

Един човек, който беше излъган от лъжливата пропаганда на медиите на китайската комунистическа партия, започна да хули и обижда практикуващите. Те отвърнаха с голямо търпение и състрадание и му разясниха фактите. Този човек разбра истината за преследването и изказа подкрепата си в полза на Фалун Гонг.

Версия на испански език: http://es.clearharmony.net/articles/201102/11743.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но Ви молим да цитирате източника.