Поема: „Божествен Път”

Божествен Път

В далечен хоризонт блести звезда;
Мъгляв спомен от далечно минало;
Припомняне на божественото.

По пътя, стъпка след стъпка,
Душата и тялото изпълнени с кал;
Привързаностите са тежки за задържане.

В далечен хоризонт, безкрайноста се отваря;
Зърване на пътя за следване;
Призив за постоянно извисяване.

Напредвайки, стъпка след стъпка,
Вътрешно пътуване е истинският път,
А животът е източника.

В далечен хоризонт, Вселените са асимилирани;
С помоща на слаб, свеж бриз,
Наслада е да пристъпиш напред.

Катерейки се усърдно, стъпка след стъпка,
Постоянен поток – бъди смел
Ярко, бъдещето вече свети завинаги.

Версия на английски език: http://www.pureinsight.org/node/6085

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но ви молим да цитирате източника.