Чехия: Практикуващи празнуват световния ден на Фалун Дафа и продължават с усилията за повишаване на осведоменоста

13 май е Световния Ден на Фалун дафа, също така и 60-я рожден ден на Учителя Ли Хонгджъ, основател на Фалун Гонг. Практикуващи в Република Чехия проведоха мероприятия на площад Венцеслас, един от най-големите площади в Прага, за да продължат техните усилия за повишаване на осведоменоста за Фалун Гонг и преследването.

Практикуващи демонстрират упражненията на Фалун Гонг и правят фото-изложение на площад Венцеслас, Прага
Минувачи внимателно четат информационните материали

Практикуващите демонстрираха упражненията на Фалун Гонг и обясниха на минувачи, с помощта на изложението и листовки, чудотворния ефект от упражненията за лекуването на болести и повишаване на моралните стандарти на хората. Те също така казаха на хората за преследването, на което Фалун Гонг е подложен в Китай. Много хора взеха информационни материали и след като научиха за случващото се, се подписаха в петиция в подкрепа на усилията на практикуващите Фалун Гонг за спирането на преследването и осъждането на жестокостите извършени от ККП.

Версия на английски език: http://en.clearharmony.net/articles/201105/56098.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но ви молим да цитирате източника.