Изследване на преживявания близки до смъртта

Съзнанието на хората никога не умира, казва американски медицински изследовател
 

Доктор Елизабет Кублер-рос (1926-2004 г.) вярваше, че след като някой почине, той продължава да живее, тъй като неговото съзнание не умира. Тя стигнала до това заключение, след като изследвала 20 000 случаи на преживявания близки до смъртта на хора от целия свят. По време на тяхната "смърт", много хора виждат свои роднини, които ги очакват.

Веднъж д-р Кублер-рос лекувала малко момиче, което било наранено сериозно в автомобилна катастрофа, заедно със семейството си. Когато "умирало", малкото момиче утихнало и станало спокойно. Д-р Кублер-рос я попитала, как се чувства. Момиченцето казало: „Всичко е добре. Майка и Питър (нейният по-възрастен брат) са тук до мен и ме очакват”. До този момент никой не бил казал на детето, че майка му също е починала в катастрофата. Дори д-р Кублер-рос не знаела, че Питър починал 10 минути преди това.

Д-р Кублер-рос открила, че съществуват три стадия на смърт. В първия стадии, съзнанието напуска човешкото тяло, не могат да се засекат никакви мозъчни вълни, електрокардиограмата показва, че човекът е мъртъв. По време на следващия стадии, човекът повече не е ограничен от времето и пространството и може да стигне, където пожелае. В този стадий, слепият човек може да вижда обекти, немият може да говори, а глухият - да чува. Третият стадии, е преглед на целия живот на човек, преминавайки отвъд време и пространство. Докато на земята изминават само няколко секунди, съзнанието е способно за това време да види целия си живот.

И други доктори са изучавали преживявания близки до смъртта и откритията им са близки до тези на д-р Кублер-рос. Най-убедителното изследване е на кардиологът Пин Ван Ломел. Той интервюирал 344 пациента от 10 болници в Холандия, които били спасени, след като преминали през сърдечна атака. Той открил, че 18% от тях имат преживявания близки до смъртта. От тях 30% са преживели преминаване през тунел, виждайки Небесата или техните починали роднини. 25 % са изпитали усещане на разделяне на съзнанието и тялото им, 13% са преживели преглед на целия си живот.

Тези, които преминават през преживявания близки до смърта, в основни линии започват да възприемат света по нов начин, след като се завърнат към живот. Д-р Кенет Ринг обобщава 12 основни промени. Първите шест са:

1. Ценят всичко в живота, включително и обикновените преживявания
2. Не се търсят повече материалните неща и се изпитват усещането, че те са повърхностни
3. Нямат интерес за надпреварване и считат, че е по-важно да се полагат грижи за другите хора
4. Човек прави продължително духовно подобрение
5. Вярва, че животът продължава след смъртта
6. Вярва в съществуването на супер сила във Вселената; някои хора го наричат Бог, а други светлина

Китайското списание Glass Light неотдавна публикува извадки от книгата на д-р Кублер-рос „За живота след смъртта”, която бе публикувана за първи път през 1991 г. Статията в списанието разследва много случаи на преживявания близки до смъртта в западни страни, както и в Китай, при които хората съобщават за общуване с починали роднини или приятели.

Медията Epoch Тimes (www.theepochtimes.com) публикува 13 статии за преживявания от книгата „Отворете врата към живота и смъртта, проучване на мистериите на душата”. В една от тях се споменава, че хората изпитват спокойствие и радост, когато умират; не чувстват болка или горчивина. Но не всички хора се чувствали по този начин. В статията „Впечатления от Небесата: 100 истории на оцелели от преживявания близки до смъртта”, имало история за един германски полицейски началник. Той бил студен и груб. Когато бил близо до смъртта видял, че е обграден от много лакоми и противни духове. Един от духовете отворил кървавата си уста и се нахвърлил да го ухапе.

Статията от китайското списание Glass Light използвало думи от статия на д-р Кублер-рос: „Щом хората разберата, че трябва да понесат отговорност за това, което са извършили, когато са били живи, ще променят начина си на живот”.

Версия на китайски http://www.zhengjian.org/zj/articles/2006/5/29/37886.html

По http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=4050

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но ви молим да цитирате източника.