Прозрения

 • Отказът от „миналото”, което е дълбоко скрито в душата ми

  Знам, че „истинското аз” е чисто и добро, и има свойствата „Истина, Доброта, Търпение”. „Истинското аз” не се обижда и не се интересува от загуби и изгоди сред обикновените хора. „Истинското аз” приема страданието за радост, разглежда себе си като практикуващ и се държи според принципите на Закона. Нищо, с което се сблъсква практикуващият, не е случайно. Това е възможност за практикуващият да се повиши.
 • Безпокойството, че няма да те разберат, е привързаност

  Когато започнах да гледам в себе си разбрах безпокойството си за това, че не съм разбран правилно. Това произтичаше от егоистичните ми цели: исках да се защитя. Това беше свързано и с желанието ми да съм по-добър и със стремежа да избегна критика по свой адрес. След като намерих мотиви, подбуждащи моите действия, започнах да се успокоявам. Този незначителен инцидент откри силната ми привързаност.
 • Разбиране по повод търсенето в себе си при сблъсък с критика

  Благодарение на изучаването на Фа разбрах, че ако съм в конфликт с някого съм длъжна винаги да търся причината за това в себе си. Дори когато виждам недостатъците на другия човек, пак трябва да търся причината в себе си. Трябва да отчитам факта, че аз самата може да имам същите недостатъци!
 • Проблемът с неприемането на критика

  Същото се случва, когато практикуващите спорят един с друг. Често използваме принципите на обикновените хора, за да съдим кой е прав и кой не е, вместо да използваме Фа. Въпреки че гледах в себе си и намерих някои привързаности, повишението беше малко, доколкото имаше отношение към други фактори, устроени от старите сили. В крайна сметка, ключът за решаването на този проблем е доброто изучаване на Фа.
 • Избегнете самоутвърждаването и бъдете милосърдни към другите практикуващи

  Имах привързаност към конфликти, борба, самоутвърждаване, ненавист и желание да признават заслугите ми. Понякога привързаностите ми бяха толкова силни, че ставаха препятствие по пътя ми на усъвършенстване, но аз не разбирах това. Старите сили се ползваха от това и пропуските ми доведоха до загуби за Дафа.
 • Привързаността към времето и неразбирането на формата на усъвършенстване на Дафа практикуващите

  Много практикуващи разделят усъвършенстването от всекидневния живот и отделят малко внимание на обвързаностите си вкъщи, в работата и в ученето. Някои стигат до крайност, осланяйки се това, че периодът на Фа-коригирането е настъпил и вече не е необходимо да обръщат внимание на семейните задължения, да се стараят да са усърдни на работа или в учението.
 • Размишления на тема отстраняване на фундаменталните привързаности

  Когато практикуващият има привързаност, аз, като практикуваща, мога да проявя милосърдие и търпение, безусловно да погледна в себе си и искрено да споделя с него разбирането си за Закона. Повишаването в самоусъвършенстването зависи от самия практикуващ. Учителят винаги го следи и му помага. Да си нетърпелив, да се оплакваш, да обвиняваш или да изпадаш в песимизъм – това е отражение на привързаността към себе си. Това усилва натиска върху другите практикуващи.
 • Какво е Истина за самоусъвършенстващия се

  Дълго време не можех да си изясня изискването на Учителя за Истина, Доброта, Търпение. Считах, че да съм истинен означава да говоря с хората за всичко, което знам, без да тая нищо. Така и постъпвах, когато имах работа с обикновените хора. За щастие не попадах на лоши хора, които можеха да се възползват от качеството ми, но хората, които ме познаваха, ме считаха за наивен и простоват.
 • Мисли по въпроса за встъпването в брак на млади практикуващи

  Според разбирането ми на Закона, въпросът не се състои в това дали да встъпиш в брак или да не встъпиш. Това е въпрос за сърцето на практикуващия. От гледна точка на мнението, прието в обществото на обикновените хора, вярвам, че бракът е личен избор. Много практикуващи може да помислят: «Защо трябва да се встъпва в брак? Ще отстраня мисълта за брака.» Получава се така, че никой не иска от тях да се женят и с това няма проблем. От друга страна, някои практикуващи може да искат да встъпят в брак.
 • Най-важният въпрос в нашето усъвършенстване е колко дълбоко разбираме Дафа

  Дафа ми помогна да осъзная много привързаности. Но, когато се стремя да ги отстраня, изглежда, че е много трудно да го направя. Защо мога да определя привързаностите си, но не мога да ги отстраня по време на самоусъвършенстването? Много сериозно преживявах този въпрос.
 • Не бива да сме пасивни в Дафа

  Разговарях един път с практикуваща за друг практикуващ. И двете бяхме на мнение, че той не е истински практикуващ, а просто лентяй, който отвличаше вниманието на останалите в групата. Но тогава разбрах, че да се говори така зад гърба на някого не е правилно.
 • Какво видях докато изпращах праведни мисли по време на Фестивала на средната есен

  Преди да започне Shen Yun performances Arts в Торонто, по време на Фестивала на средната есен, местните практикуващи съгласувахме един с друг различни въпроси, свързани с представленията. Група възрастни практикуващи изпращаше праведни мисли на мястото за продажба на билетите.
 • Да обръщаме внимание на всяка мисъл

  Аз съм човек, който се справя с големи проблеми, но има трудности в решаването на малките. Особено във всекидневието, когато се сблъсквам с по няколко малки конфликта, свързани със Шиншинг, лесно мога да забравя, че трябва да съхраняваме праведните си мисли, и не съм в състояние да наблюдавам всяка мисъл, за да повиша Шиншинга си.
 • Да повярваш в себе си

  Някои хора вярват, че „доброто се възнаграждава с добро, а за злото има наказание”. Те вярват в Боговете и Боговете се грижат за тях. Затова те с уважение се покланят на Боговете и Будите за това, което получават в замяна. Когато постъпват така, могат да държат съзнанието си и сърцето си в спокойно състояние и в крайна сметка могат да разберат живота и да видят истинския смисъл, стоящ за него.
 • Ситуацията ми се подобри, когато внимателно започнах да гледам в себе си

  Благодарение на изучаването на Фа разбрах, че трябва навсякъде и винаги да се държа като практикуваща. Тъй като не постъпвах по този начин, имах много човешки чувства и енергийното ми поле не беше чисто, а силата на милосърдието ми беше слаба.