Самозапалването, Събитията от 20 юли, Други, Фа конференции