Не забравяйте самоусъвършенстването по време на Фа-коригирането, докато унищожавате злото (С коментар на Учителя)

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

5 юни 2001 г.

С прогреса на Фа-коригирането Учителят ни казва в статията си „Праведните мисли на Дафа учениците са мощни“, че „ Всъщност някои ученици и съзнателни същества в различни сфери, които са способни да използват свръхестествените си способности в различни измерения, използват своите свръхестествени способности и сила на гонг (гонгли), за да участват в елиминирането на злите същества, които увреждат Дафа.“ и че „ Всъщност всеки Дафа ученик има способности. Просто способностите не се проявяват в повърхностното измерение, ето защо те мислят, че нямат свръхестествени способности. Но независимо дали могат да се проявяват в повърхностното измерение или не, когато излязат Истинските мисли на един човек, те са много мощни.“ Дафа практикуващи, следвайте внимателно Фа-коригирането на Учителя, изпращайте праведни мисли, за да унищожите злото, и предлагайте спасение на хората по света и всички съзнателни същества.

След като Clearwisdow.net публикува редакторските статии „Изпращайте праведни мисли“, „Изпращайте праведни мисли отново“ и „Изпращайте праведни мисли за трети път и унищожете злото“, Дафа практикуващите по целия свят обединиха сили и изпращаха най-решителните праведни мисли, ефективно унищожавайки злото в Трите сфери. В същото време, Clearwisdom.net публикува и няколко споделяния от практикуващи, които описват какво се случва в други измерения във Фа-коригирането. Въпреки това, ние трябва да бъдем трезвомислещи и наясно, че тези есета не са Фа и не могат да водят нашето самоусъвършенстване, нашето поведение и мисли във Фа-коригирането. Всички практикуващи могат да виждат само това, което им е позволено. Дори когато достигнат до Съвършенство, това, което виждат е само проявление на това, което им е позволено да видят в тяхната собствена сфера и сферите под нея. Следователно, това, което човек вижда е много ограничено и не може да представя истината на Вселената.

Ние осъзнаваме, че не можем да забравим самоусъвършенстването си по време на Фа-коригирането, докато унищожаваме злото. Трябва да помним във всяка минута на живота си, че сме Дафа практикуващи и самоусъвършенстващи се. Унищожаването на злото също включва това да изоставим всичко от нашите съзнания, което не е съобразено с Фа; помагането на Учителя в човешкия свят също съдържа тестове дали имаме праведно убеждение за и праведно просветление от Фа. В процеса на помагане на Учителя в човешкия свят и унищожаване на злото в Трите сфери, трябва да помним да „Приемаме Фа като Учител“ и да преценяваме всичко, което преживеем, и всяка мисъл, която имаме, спрямо Фа. Само когато правим това, можем наистина да задържим праведните мисли и да извървим всяка стъпка добре при всякакви обстоятелства.

В есето „Какво видя Шаншан в други измерения (IV)“ пише: „Унищожих много демони на Световния ден на Фалун Дафа. Бих се с различни странни форми на живот продължително и се изморих. Понякога преминаващи наблизо богове ми помагаха. Един от тях беше Даоист. Той каза, че трябва да тръгне веднага заради други неща, и ми даде Фа-пръчка. Каза, че ще дойде огромен демон и че пръчката сама ще полети и ще бие демона сама.“ Разбира се, знаем от следващи есета, че Шаншан по-късно осъзнал, че не е трябвало да приема Фа-пръчката от Даоиста. Въпросът е: Дали читателите са осъзнали сериозността на въпроса за „Практикуване само на един метод за самоусъвършенстване“ преди публикуването на следващите есета? В сложна и спешна ситуация, в която се „борите изморително“, „чувствате се изморени“ и „получавате предложения за помощ от преминаващи наблизо богове“, можете ли да си спомните думите на Учителя: „Един ден ненадейно може да видите голям, висок безсмъртен. Той ви казва няколко похвални думи и ви учи на нещо. Ако го приемете, вашият Гонг ще се обърка. Щом се зарадвате и го приемете като ваш учител, вие ще тръгнете с него.“ „Не позволявайте съзнанието ви да бъде смущавано, когато видите просветлен човек от друга школа за практикуване. Придържайте се само към една школа за практикуване. Дали ще е Буда, Дао, Безсмъртен или демон, сърцето ви не бива да се вълнува от тях. Като постъпвате по този начин, определено има изгледи за успех.“ (Лекция шеста от „Джуан Фалун“)

Виждаме и думи като: „Междувременно великите Буди, които ни наблюдаваха, подсилваха практикуващите като им предоставяха енергия, и така ние не се чувствахме изморени и можехме да продължаваме да изпращаме гонг (енергия).“ („Какво видя Шаншан в други измерения (VII)“) и „Когато се прибрах вкъщи вечерта, се почувствах малко изморен, затова реших да направя петото упражнение, за да се снабдя с още енергия. Преди да започна да правя упражнението, си мислех: Иска ми се Будите, Даосите и Боговете да ми помогнат.“ („Справяйте се добре и не се отпускайте…“) Като Дафа практикуващи, ние трябва да бъдем подсилвани само от нашия Учител. Учителят казва: „ Когато Фалун се върти по посока на часовниковата стрелка, той може автоматично да поема енергия от Вселената. Въртейки се обратно на часовниковата стрелка, той може да отдава енергия. Въртенето навътре (по часовниковата стрелка) предлага собствено спасение, докато въртенето навън (обратно на въртенето на часовниковата стрелка) предлага спасение на другите – това е характерна черта на нашата практика.“ (Лекция пета от „Джуан Фалун“). Трябва ли да молим Будите да ни подсилят и да ни снабдят с енергия? Трябва ли да се надяваме, че „Будите, Даосите и Боговете ще ни подсилят“?

Някои практикуващи също споменават в есетата си, че са били някъде или са видели някого в съня си или по време на медитация. Ние смятаме, че трябва да останем равнодушни към каквото и да видим и не трябва да гадаем каква връзка имаме с видяното. Независимо къде отиваме по време на сън или медитация, винаги трябва да помним да се върнем. Независимо от обстоятелствата, винаги трябва да сме наясно, че сме Дафа практикуващи и трябва да поддържаме праведно съзнание.

Освен това, трябва да ценим Фа, който Учителят е разяснил на всички съзнателни същества. Трябва да се успокоим и да изучаваме Фа; в противен случай няма да можем да разберем истинското значение на Фа, да не говорим за използване на Фа да направлява нашето самоусъвършенстване и Фа-коригиране. Някой казал на практикуващите около него: „Самоусъвършенстването по време на Фа-коригирането завърши. Всичко, което остана е Фа-коригирането.“ Смятаме, че има голям проблем в това твърдение. Много е безотговорно да се изричат тези думи, без да се вземат под внимание времето и обстоятелствата. Има и хора, които се отнасят към всяка съпротива и конфликти, възникващи по време на разясняване на истината и разпространяването на Фа, като зло, което трябва да бъде унищожено, пренебрегвайки важността на вглеждането в себе си и подобряването на Шиншинг. От този начин на мислене е много вероятно да се възползват демони и това да доведе до нанасяне вреда на репутацията на Дафа. В този критичен момент на Фа-коригиране трябва да поддържаме спокойно съзнание, да премахнем нашите привързаности и лоши представи и да елиминираме външната намеса. В противен случай нашите съзнания могат да бъдат безпокоени от злото и дори да извършим неща, които подкопават Фа-коригирането.

Както казва Учителят: „В този велик момент в историята, всяка стабилна стъпка е велико историческо доказателство и е несравнимо величествена, могъща добродетел. Всичко това се записва в историята на космоса. Величественият Фа и величествената епоха създават най-величествените Просветлени същества.“ („Величието на учениците“ от „Есенции за по-нататъшен напредък II“). Нека да извървим всяка стъпка добре по време на Фа-коригирането.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Тази статия е много добре написана. В нея се говори за специфични въпроси, особено при сегашните обстоятелства. Надявам се, че всеки е способен да се отнесе правилно към това, което тя дискутира.“

Ли Хонгджъ,
5 юни 2001 г.

Версия на английски език: http://www.clearwisdom.net/html/articles/2001/6/6/11161.html
Версия на китайски език: http://www.minghui.ca/mh/articles/2001/6/5/11834.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но ви молим да цитирате източника.