Защо Създателят се стреми да спаси всички животи

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo


Защо Създателят се стреми да спаси всички животи? Това е така заради Неговата обич към тях и защото именно Той ги е дарил с живот.

По време на този финален етап от космическия цикъл на Формиране, Застой, Упадък и Унищожение Създателят прекара 200 милиона години в създаване на Трите сфери, както и в планиране и установяване на многото начини и възможности, чрез които животите да могат да бъдат спасени, като през цялото време полагаше основа за културата, мисленето и поведението на човечеството. Нещо повече, Той използва собственото Си божествено тяло, за да намали и разсее греховната карма на многобройните животи! Той е дал всичко Свое, за да спаси всички животи.

В хода на тези 200 милиона години Създателят се прераждаше с много тела едновременно, неизброимо много, и положи основата на човешката култура в този свят, докато следеше и пазеше човешкия морал; това бе сторено, за да могат хората един ден- когато по време на Последните дни настъпи ерата на спасението- да отговорят на стандарта, който божествените същества са им поставили. Душите на хората са се прераждали многократно по време на дългите и протяжни векове на историята и са прекарали десетки милиони години в очакване. С течение на времето истинските тела на душите на повечето хора в света (и това важи за всички етноси и раси) установиха някакъв вид семейна връзка със Създателя. Това накара Създателя да обикне хората по света, Своите хора – още повече. С настъпването на Последните дни бе забранено на животи без такава връзка да стават хора; това бе сторено, за да се подсигури, че задачата за спасението на хората ще бъде изпълнена по-добре. От този момент нататък всички истински тела на хората на тази Земя бяха само на Негови хора. Такива бяха и божествените същества, в които хората вярваха, които се въплътиха в човешки тела и послужиха за предаването на духовни учения. Тяхната мисия беше, като приемат човешка форма, да положат културната основа, предназначена от божественото за спасението на хората от Създателя в самия край. Добродетелните и истински религии, които те оставиха на този свят, са просъществували, за да поддържат нравствеността, докато хората очакват окончателното си спасение от Създателя. Създателят има правото да обича Своите хора и Неговата обич е дори по-голяма към онези, които Той счита за заслужили обич. Той има правото на това и никой и нищо няма правото да се намесва! Това е Неговото върховно милосърдие към тези животи!

Създателят е Повелителят на всички божествени същества в Космоса. Той е създал Бога на боговете, Краля на кралете и Той е Владетелят на всички животи- включително човешките животи, духовните същества и материалните обекти от Трите сфери- Той е създал всички тях. Неговата обич е най-висшата и най-свята благословия за всички животи! Няма по-голяма чест за който и да е човек на този свят от това да бъде обичан от Него!

Учителя Хонгджъ, Ли
17 април 2023 г.

(Преведено от англоезичната версия на Жълтия екип)


* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но ви молим да цитирате източника.