Тайни за дълъг живот

Известният Зен учител Ши Шичиан от династията Танг имал собствена рецепта за тайните на доброто здраве и дълголетие: „Една част е стомахът; друга е доброто и състрадателно сърце. Няколко грама деликатност. Три части мъдрост. Искреността и честността са важни. Сто процента синовно уважение и честност, и подходящо използване на всички добродетели.“

След 10-годишни изследвания, наскоро бразилски доктор на име Мартинс е открил, че хората, които живеят най-дълго, са добри и уважавани.

Добрите хора са любезни към другите, често посещават други хора и рядко се борят с другите за слава и богатство. Те уважават по-възрастните и закрилят децата. По естествен начин са уважавани от хората около тях. Съзнанията им са спокойни. Имат добри взаимоотношения и са щастливи.

В тази атмосфера невроендокринната система е спокойна и в изправност. Така физиологичните функции се изпълняват от тялото добре; имунитетът и доброто телесно здраве се появяват естествено.

В изследването си Мартинс открива връзката на определени действия с правилното функциониране на тялото. Егоистичните хора винаги мислят за собственото си благополучие, изключително завистливи са, състезават се повече за печалба и често живеят под стрес.

Тези неосезаеми фактори психологически разширяват границите на церебралния кортекс до високо ниво на напрежение, което води до дисфункция на органите и имунната система и до различни заболявания. Егоистичният манталитет не води до дълъг живот.

Източник: http://www.epochtimes-bg.com/2010-03/2010-11-27_01_d.html

Можете да разпечатвате и разпространявате всички статии публикувани на „Clearharmony” и тяхното съдържание, но ви молим да цитирате източника.